Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Przewodnicy

Osoby posiadające "Zezwolenie Dyrektora BbPN na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym" w 2024 r.

Grupy turystów liczące powyżej 7 osób obowiązane są zwiedzać Park (dotyczy szlaków lądowych) pod opieką przewodnika, posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym”.

Lista przewodników jest aktualizowana zgodnie z opłatami za zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich na rok 2024. Opłatę za rok kalendarzowy (120 zł) można wnieść w siedzibie Parku lub przelewem na numer konta: 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006 - Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział w Białymstoku (Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz).

Ważne informacje:

 • Liczebność grupy turystów zwiedzających Park pod opieką jednego przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” nie może przekraczać 25 osób.
 • Aktualne „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN” jest równocześnie biletem wielokrotnego wstępu do Parku.
 • Biebrzański Park Narodowy nie prowadzi usług przewodnickich dla grup prywatnych.
 • Obsługa ruchu turystycznego BbPN może być powierzona przez dyrektora Parku osobom fizycznym, instytucjom lub organizacjom na podstawie odrębnych umów.
 • Na szlakach wodnych nie jest wymagana opieka przewodnika posiadającego „Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN”
 • Znajomość języków obcych powinna być potwierdzona zgodnie z zapisami "Ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych" (art. 32).
 • Cennik usług ustalają indywidualnie przewodnicy.
 • Zasady świadczenia usług przewodnickich w BbPN reguluje Zarządzenie Dyrektora Biebrzańskiego PN nr 33/2022 ws. przewodników turystycznych oraz "Zezwoleń na wykonywanie usług przewodnickich po Biebrzańskim Parku Narodowym".
 • Biebrzański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług przewodnickich.