Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy wt 31.03, godz 11:00

4°C odczuwalna3°C
1005 hPa
7.6 km/h
53%
0 mm

Treść

Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2014 r." - zadanie 1, "Ochrona ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2014 r." - zadanie 2

W 2014 roku ze środków funduszu leśnego przekazanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zostały zrealizowane zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zadania z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z umową nr ZP-21/14 z dnia 9 czerwca 2014 r. na łączną kwotę 1 255 937,62 zł, w ramach dwóch zadań pod tytułami:

• Zadanie 1. „Ochrona przeciwpożarowa oraz ochrona przed klęskami żywiołowymi w Biebrzańskim Parku Narodowym w 2014 r.",

• Zadanie 2. "Ochrona ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2014 r.".

Otrzymane środki umożliwiły realizację następujących działań:

w ramach Zadania nr 1:

 1. Modernizację dostrzegalni przeciwpożarowej obejmującą zakup i instalację  głowicy z zespołem wizyjnym i obiektywem o zmiennej ogniskowej z urządzeniem kodującym i dekodującym sygnał wizyjny wraz z ochroną przeciwprzepięciową, dwóch stanowisk odbioru sygnału wizyjnego oraz sygnału z radiolinii, radiolinii cyfrowej wraz z ochroną przeciwprzepięciową, konwertorów (sterowanych kamerą) wraz z ochroną przeciwprzepięciową, PAD - dedykowanego pulpitu sterującego wraz z ochroną przeciwprzepięciową, systemu zasilania solarnego urządzeń wieży, systemu przeciwkradzieżowego, wspornika do mocowania głowicy na wieży oraz instalacji uziemiającej i odgromowej;
 2. Wdrożenie systemu obserwacyjnego wraz z uruchomieniem, przeprowadzeniem testów technicznych i operacyjnych, wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przeszkolenie obsługi;
 3. Monitorowanie zagrożenia pożarowego w okresie od IV- IX.2014 r. (1120 rbh);
 4. Zakup samochodu terenowego z napędem na 4 koła i przyczepką do przewozu osób i sprzętu - 140 000 zł;
 5. Uruchomienie systemu łączności elektronicznej z siedzibami obrębów i obwodów ochronnych w Biebrzańskim Parku Narodowym polegającej na zainstalowaniu (ewentualnie zmodernizowaniu) i wdrożeniu do pracy operacyjnej (trzy laptopy ze stacjami dokującymi i oprogramowaniem – OO. Grzędy, OO. Basen Dolny, OO. Kapice) komputerów wraz z systemami wzmacniającymi sygnał sieci Internet (drogą komórkową) oraz budowie nowych (dwa maszty – OO. Grzędy, OO Basen Dolny) masztów, modernizacji (w dwóch lokalizacjach – OO. Kapice, wieża ppoż. Barwik – radio przekaźnik sygnału) istniejących z instalacją na nich anten, połączeniu masztów instalacjami kablowymi z siedzibami oraz instalacją wzmacniaczy sygnału;
 6. Ochronę przeciwpożarową w okresie od I-XI 2014r. (7 469 rbg).

w ramach zadania nr 2:

 1. Zakup sadzonek: sosny, świerka, brzozy, dębu, lipy, wiązu do sadzenia w ramach przebudowy, dolesienia luk i poprawek w ilości 85 700 szt. do Obwodów Ochronnych: Trzyrzeczki , Tajno, Kopytkowo;
 2. Zakup sadzonek: jabłoni, gruszy, dębu oraz krzewów: róży, jarzębiny do wysadzenia w tworzonych remizach w ilości 3 050 szt. do Obwodów Ochronnych Werykle, Osowiec;
 3. Ustawienie tablic informacyjno – edukacyjnych w terenie, w tym: wydruk na piance, osłony z poliwęglanu, odeskowanie , zadaszenie, impregnacja wraz z dostawą i montażem (4 szt. o wymiarach 122x87 cm, 20 szt. o wymiarach 100x70 cm) o treści tablic zawierająccą informację o celu i potrzebie tworzenia remiz, oszyjek i okrajków;
 4. Zawieszenie kłód bartnych w ilości 8 szt. wraz z ich dostawą i montażem;
 5. Wykonanie konstrukcji glinianych dla owadów gniazdujących w glinie w ilości 2 szt. wraz z dostawą materiałów i przeszkoleniem 2 pracowników BbPN;
 6. Przygotowanie schronu na sadzonki w ilości 1 szt., uprzątnięcie drzew i krzewów (melioracje agrotechniczne), przygotowanie gleby i sadzenie: dęba lipy, wiązu w ilości 3 500 szt. w ramach przebudowy drzewostanów grądowych na pow. 0,50 ha w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu odnowień lasu – 106 rbg;
 7. Przygotowanie schronów na sadzonki w ilości 4 szt., przygotowanie gleby i sadzenie: sosny, brzozy w ilości 80 000 szt. w ramach odnowienia sztucznego na lukach na pow. 9,79 ha w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu odnowień lasu – 104 rbg;
 8. Przygotowanie gleby i sadzenie dębu w ilości 800 szt. w ramach wykonywania poprawek na pow. 0,10 ha w Obwodzie Ochronnym Trzyrzeczki wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu odnowień lasu – 6 rbg;
 9. Przygotowanie schronu na sadzonki w ilości 1 szt., przygotowanie gleby i sadzenie świerka i dębu ilości 1 400 szt. w ramach wykonywania poprawek na pow. 0,23 ha w Obwodzie Ochronnym Tajno wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu odnowień lasu – 32 rbg;
 10. Pielęgnowanie lasu w ramach czyszczeń wczesnych i późnych oraz pielęgnacja gleby w uprawach (2 - krotne wykaszanie) na pow. 22,85 ha w Obwodach Ochronnych: Trzyrzeczki, Tajno, Kopytkowo wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu pielęgnacji lasu – 246 rbg;
 11. Zakup feromonów: Tortodor, Ipsodor, Lymodor w ilości 60 szt., opasek lepowych OL-1 w ilości 5 szt., pułapek PL-1 w ilości 10 szt., wkładów lepowych do PL-1 w ilości 10 szt. do Obwodów Ochronnych: Trzyrzeczki, Tajno, Kapice, Osowiec, Werykle, Brzeziny, Kopytkowo wraz z powadzeniem monitoringu stanu populacji zwójek, kornika drukarza, brudnic i piędzika przedzimka – 83 rbg;
 12. Zabezpieczanie młodników: chemiczne na pow. 5,92 ha, w tym zakup 150 kg repelentu oraz mechaniczne za pomocą osłonek (zdejmowanie osłonek na pow. 0,77 ha i zakładanie osłonek na pow. 0,77 ha) w Obwodzie Ochronnym Tajno wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu ochrony lasu – 24 rbg;
 13. Wykonanie ogrodzeń o wysokości 2 m z 8 bramami technologicznymi na pow. 10,54 ha, o długości grodzenia ok. 3 650 mb, w tym zakup siatki ogrodzeniowej i materiałów do ich wykonania w Obwodzie Ochronnym Kopytkowo wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu ochrony lasu – 164 rbg;
 14. Wykonanie ogrodzeń remiz śródleśnych o wysokości 2 m z 3 bramkami na pow. 1,00 ha, o długości ogrodzenia ok. 520 mb, w tym zakup siatki ogrodzeniowej i materiałów do ich wykonania w Obwodach Ochronnych: Werykle, Osowiec wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu ochrony lasu – 10 rbg;
 15. Konserwacja ogrodzeń upraw i młodników polegająca na naprawie siatki oraz przybiciu żerdzi na dł. 340 mb w Obwodach Ochronnych: Trzyrzeczki, Tajno wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu ochrony lasu – 10 rbg;
 16. Odsłonięcie granic leśnych z zarośli oraz porosłych drzew na dł. 20 000 mb w Obwodach Ochronnych: Trzyrzeczki, Kopytkowo wraz z nadzorem nad tymi pracami z zakresu ochrony lasu – 48 rbg;
 17. Zakup fotopułapki z modułem MMS/GSM, który umożliwia wysyłanie wiadomości za pośrednictwem sieci GSM/GPRS w ilości 12 szt. wraz z przeciwdziałaniem szkodnictwu w lasach – 10 754 rbg;
 18. Zakup GPS Garmin MONTERRA z mapą PL TOPO 2013.4 z kartą micro SD Class 10 - 32 GB w ilości 14 szt.;
 19. Przygotowanie dołu na sadzonki w ilości 1 szt., uprzątnięcie drzew i krzewów (melioracje agrotechniczne) oraz pozostałości po dawnym ogrodzeniu (słupki betonowe, siatka ogrodzeniowa) na pow. 0,90 ha w Obwodzie Ochronnym Werykle, przygotowanie gleby i sadzenie: jabłoni, gruszy, dębu, róży, jarzębiny w ilości 3 050 szt. w ramach odnowienia sztucznego na remizach na pow. 1,00 ha w Obwodach Ochronnych: Werykle, Osowiec przez własnych pracowników BbPN.

 

 

 • autor: R. Acewicz

Aktualności:

KOMUNIKAT - w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Bioróżnorodność Biebrzańska - Chronimy Stare Sady

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej ODWOŁANE!

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • Kampania edukacyjna MŚ
 • Biebrzańskie Wieści
 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • Nasza Biebrza
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
 • Certyfikat POT 2005
 • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.