Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Oferta sprzedaży drewna w 2013 r.

W 2013 roku Biebrzański Park Narodowy oferuje do sprzedaży surowiec drzewny sosnowy (So) – sortymentu S2a w ilości około 1600 metrów przestrzennych (mp) w Obwodach Ochronnych: Osowiec, Werykle.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych do złożenia pisemnej oferty kupna na wyżej wymieniony sortyment i gatunek do dnia 27 września 2013 r. do godziny 1000 w sekretariacie Biebrzańskiego Parku Narodowego, pokój nr 14.

Oferta kupna powinna zawierać: nazwę obwodów ochronnych, ilość surowca drzewnego, sortyment, gatunek, cenę netto za mp, nazwę nabywcy, jego pełny adres, tel. kontaktowy, termin obowiązywania umowy, NIP, REGON, warunki płatności, formę pozyskania. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić: adres zamawiającego - Biebrzański Park Narodowy w Osowcu-Twierdzy  8, 19-110 Goniądz, napisy „Oferta na zakup drewna  w 2013 r.” oraz „nie otwierać przed dniem 27.10.2013 r. przed godz. 1010”.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wniesienie wadium w wysokości 4 000 zł (w kasie BbPN lub na konto – Banku Gospodarstwa Krajowego  oddział w Białymstoku  konto nr 37 1130 1059  0017 3397 2620  0005), co stanowi 5 % wartości drewna przyjętego według cen minimalnych obowiązujących w 2013 r. i pozyskiwanego kosztem nabywcy. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium dla odbiorcy, którego oferta okaże się najkorzystniejsza i nie podpisze umowy w ciągu tygodnia przepada na rzecz BbPN, a w przypadku podpisania umowy kupna – sprzedaży w ciągu tygodnia od dnia podpisania umowy. Pozostali zainteresowani, których oferty nie wygrały otrzymają jego zwrot w ciągu tygodnia od dnia rozpatrzenia ofert.

Otwarcie ofert będzie jawne i nastąpi dnia  27 września, o godzinie 1010 w pokoju nr 38. Rozpatrzenie ofert nastąpi tego samego dnia, a następnie do dnia 4 października zostanie podpisana umowa kupna – sprzedaży. Termin obowiązywania umowy ustala się od 7 października  do 13 grudnia 2013 r.  Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną podane do wiadomości poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń.

Drewno będzie pozyskiwane kosztem nabywcy na wyznaczonych powierzchniach trzebieżowych, pod nadzorem służb terenowych BbPN i sprzedawane jedynie na przedpłatę.

                                                                                     DYREKTOR

                                                                                   Roman Skąpski

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy kupna – sprzedaży.
  2. Przykładowa forma oferty kupna drewna.

Aktualności:

Jedź łośtrożnie

Jedź łośtrożnie
2021.10.21  - 

Dolina Biebrzy to największa ostoja łosia w Polsce. W okresie jesiennym łosie są szczególnie aktywne. Mogą częściej pojawiać się na drogach.

-
2021.10.14  - 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach w ramach projektu edukacyjnego pn. FASCYNUJĄCY ŚWIAT SÓW, organizowanego przez Roztoczański Park Narodowy. Uczestnikiem może być każdy niezależnie od wieku. W tym miesiącu konkursy dotyczą puszczyka zwyczajnego.

 

 

Biebrza - temat rzeka

-
2021.10.12  - 

Biebrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Pracownia Architektury Żywej, Towarzystwo Przyjaciół Lipska, Gmina Lipsk, zapraszają na 73. Wszechnicę Biebrzańską pt. „Biebrza - temat rzeka".

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.