Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • NATURA 2000
 • RAMSAR
 • Europarc
Nawigacja:

Treść

Opłaty w Biebrzańskim Parku Narodowym

Za pobyt w Parku można zapłacić korzystając z serwisu biebrza.eparki.pl
Zakupiony w ten sposób bilet lub licencję wędkarską można wydrukować lub zachować w urządzeniu mobilnym.

Za pobyt w Parku można również wnieść opłatę przekazem pocztowym na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub przelewem bankowym (adres j.w.) na nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006. W tytule przelewu należy podać dopisek (który ma być widoczny w wersji elektronicznej lub na wydruku): „opłata za pobyt w dniu/dniach ............ - szlak: lądowy lub wodny lub podwodny – … szt. normalna, … szt. ulgowa

W obu przypadkach należy mieć przy sobie dowód wpłaty i okazać go na żądanie Służb Terenowych Parku.

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr  4/2017

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 17 lutego 2017 r.

w sprawie sposobów udostępniania obszarów

Biebrzańskiego Parku Narodowego

w celach turystycznych i rekreacyjnych.

Wysokość opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz urządzeń infrastruktury turystycznej (wraz z podatkiem VAT).

 

 

I. Opłaty za wstęp do Parku za jedną osobę:

 1. Na szlaki lądowe:
  1. Bilet jednodniowy normalny - 6 zł /dzień;
  2. Bilet weekendowy normalny – 12 zł / 3 dni (weekendowe bilety wstępu dostępne jedynie w punktach informacji turystycznej (IT) w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  3. Bilet tygodniowy normalny – 30 zł /7 dni (tygodniowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  4. Bilet dwutygodniowy normalny – 55 zł /14 dni (dwutygodniowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  5. Bilet wielokrotny normalny - 100 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  6. Bilet jednodniowy ulgowy - 3 zł /dzień;
  7. Bilet weekendowy ulgowy - 6 zł /3 dni (weekendowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  8. Bilet tygodniowy ulgowy – 15 zł / 7 dni (tygodniowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  9. Bilet dwutygodniowy ulgowy - 27,50 zł / 14 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  10. Bilet wielokrotny ulgowy - 50 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy).
 2. Na szlaki wodne i szlak podwodny:
  1. Bilet normalny - 6 zł /dzień;
  2. Bilet ulgowy - 3 zł /dzień;
 3. Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ na szlakach wodnych prowadzących przez Park, uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
 4. Korzystanie z toalety w CEiZ w Osowcu-Twierdzy – opłata 2 zł.

II. Opłaty za dodatkowe udostępnianie:

 1. Zezwolenie na spływ:
  1. Biebrzą, na odcinku Osowiec – Brzostowo;
  2. Wissą, na odcinku od Łoje Awissa do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą
   do Brzostowa;
  3. Kanałem Rudzkim, od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą do Osowca lub Brzostowa;

       od 1 stycznia do 30 czerwca - 5 zł od osoby.

 1. Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN - 100 zł za rok kalendarzowy.
 2. Zezwolenie na nurkowanie w wodach Parku poza szlakiem "Po drugiej stronie lustra" z użyciem aparatów oddechowych i sprzęcie ABC - 30 zł za dzień za każdą osobę.
 3. Udostępnienie obszarów BbPN do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków określa szczegółowo zarządzenie dyrektora BbPN w sprawie udostępniania obszarów BbPN do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków:
  1. rejestrowanie ze szlaków – niezarobkowe: bilet wstępu na szlak,
  2. rejestrowanie ze szlaków – zarobkowe: licencja 100 zł/doba/osoba,
  3. rejestrowanie poza szlakami: wycena indywidualna na podstawie umowy.

III. Opłaty za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych:

 1. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób na terenie BbPN - 50 zł za godzinę zajęć/1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
 2. Korzystanie z pracowni edukacyjnej (niezależnie od czasu) - 5 zł/osobę.
 3. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób w języku angielskim – 100 zł za godzinę zajęć/ 1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
 4. Usługa przewodnicka pracownika Parku:
a. w języku polskim - 50 zł/godzina;
b. w języku angielskim – 100 zł/godzina.

IV. Opłaty łączne za wjazd na drogę wewnętrzną (za szlaban) i parking przy Uroczysku Nowy Świat w O.O. Basenu Środkowego Północ („Grzędy”):

 1. Autokary i samochody (ponad 9 osób) do 4 godz. - 30 zł.
 2. Autokary i samochody (ponad 9 osób) ponad 4 godz. - 50 zł.
 3. Pozostałe samochody osobowe do 4 godz. - 15 zł.
 4. Pozostałe samochody osobowe ponad 4 godz. - 25 zł.
 5. Pojazdy o napędzie elektrycznym do 9 osób - 10 zł.
 6. Pojazdy o napędzie elektrycznym powyżej 9 osób - 20 zł.
 7. Zaprzęgi konne – 20 zł.

V. Opłata za parking przy leśniczówce Grzędy.

VI. Opłaty za wjazd na szlak konny:

Osoba jadąca konno wierzchem - karta wstępu.

VII.   Opłaty za projekcje filmowe:

 1. Projekcja filmów edukacyjnych: 5 zł od osoby, nie mniej niż 50 zł za projekcję.
 2. Projekcje filmów mogą odbywać się codziennie w dni robocze BbPN w godzinach: 8:30 pierwszy seans, koniec ostatniego seansu o godzinie 15:00.
 3. Biebrzański Park Narodowy może odmówić projekcji filmu, ze względu na realizację swoich imprez programowych.
 4. Rezerwację projekcji na sali konferencyjnej prowadzi Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, tel. 85 738 30 35.

VIII. Ceny licencji na amatorski połów ryb w BbPN:

 1. Licencja na rok z łodzi i brzegu - 160 zł.
 2. Licencja na rok z brzegu - 140 zł.
 3. Licencja na 14 dni z łodzi i brzegu - 70 zł.
 4. Licencja na 1 dzień z łodzi i brzegu - 15 zł.
 5. Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu ryb z roku poprzedniego, przy zakupie licencji rocznej wynosi 10 zł (przy rejestrze połowu zwróconym do 30 czerwca).

 

 • data: 2017-04-03

Cennik pola namiotowego "Bóbr"

Pole namiotowe "Bóbr" znajduje się w Osowcu-Twierdzy, przy drodze krajowej nr 65, ok. 2 km od siedziby Parku.

Opłaty za korzystanie z pola namiotowego – 1 doba
(wraz z podatkiem VAT)

 1. Pobyt jednej osoby – 12 zł
 2. Ustawienie samochodu – 10 zł
 3. Ustawienie motocyklu – 6 zł
 4. Ustawienie autokaru – 30 zł
 5. Ustawienie samochodu z przyczepą campingową – 15 zł
 6. Podłączenie przyczepy campingowej do przyłącza elektrycznego – 10 zł
 7. Ognisko do 50 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 80 zł
 8. Ognisko do 80 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 100 zł
 9. Ognisko powyżej 100  osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 150 zł
 10. Ognisko do 50 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 150 zł
 11. Ognisko do 80 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 200 zł
 12. Ognisko powyżej 100 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 250 zł
 13. Każda następna godzina ogniska (wymienione w punktach 7–12) – 50 zł
 14. Drewno na ognisko indywidualne do 10 osób (0,10 m³) – 20 zł
 15. Natrysk / 10 min. – 8 zł (w godzinach od 8.00 do 10.00 i od 17.00 do 22.00)
 • data: 2017-04-03

Aktualności:

Planowane remonty na Grzędach

Planowane remonty na Grzędach
2018.07.19  - 

Park planuje remonty infrastruktury turystycznej na Grzędach

Co tak zgrzypi w wierzbie?

-
2018.07.18  - 

To prawdziwa gratka dla miłośników przyrody. Niegdyś liczny wraz z ubywaniem lasów łęgowych i regulacją rzek występuje już nielicznie i tylko lokalnie. O kim mowa ?

Na ratunek gatunkom rodzimym

-
2018.07.12  - 

Biebrzański Park Narodowy po raz kolejny podjął wyzwanie w walce z obcymi gatunkami inwazyjnymi i zorganizował akcję usuwania niecierpka gruczołowatego.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • sprzedaż biletów on-line
 • Kampania edukacyjna MŚ
 • Ministerstwo Środowiska
 • Biebrzańskie Wieści
 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Pogoda doliny Górnej Biebrzy
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
 • Certyfikat POT 2005
 • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.