Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • NATURA 2000
 • RAMSAR
 • Europarc
Nawigacja:

Treść

Opłaty w Biebrzańskim Parku Narodowym

Za pobyt w Parku można zapłacić korzystając z serwisu biebrza.eparki.pl
Zakupiony w ten sposób bilet lub licencję wędkarską można wydrukować lub zachować w urządzeniu mobilnym.

Za pobyt w Parku można również wnieść opłatę przekazem pocztowym na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub przelewem bankowym (adres j.w.) na nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006. W tytule przelewu należy podać dopisek (który ma być widoczny w wersji elektronicznej lub na wydruku): „opłata za pobyt w dniu/dniach ............ - szlak: lądowy lub wodny lub podwodny – … szt. normalna, … szt. ulgowa

W obu przypadkach należy mieć przy sobie dowód wpłaty i okazać go na żądanie Służb Terenowych Parku.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/2018
Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 30.04.2018 r.
w sprawie sposobów udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego
w celach turystycznych i rekreacyjnych

Wysokość opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz urządzeń infrastruktury turystycznej (wraz z podatkiem VAT).

I. Opłaty za wstęp do Parku za jedną osobę:

1.Na szlaki lądowe (możliwość zakupu w systemie sprzedaży internetowej na biebrza.eparki.pl):
a) Bilet jednodniowy normalny - 6 zł /dzień;
b) Bilet weekendowy normalny – 12 zł / 3 dni (weekendowe bilety wstępu dostępne jedynie w punktach informacji turystycznej (IT) w Osowcu-Twierdzy, w Grzędach i Dwór Dobarz);
c) Bilet tygodniowy normalny – 30 zł /7 dni (tygodniowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, w Grzędach i Dwór Dobarz);
d) Bilet dwutygodniowy normalny – 55 zł /14 dni (dwutygodniowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
e) Bilet wielokrotny normalny - 100 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
f) Bilet jednodniowy ulgowy - 3 zł /dzień;
g) Bilet weekendowy ulgowy - 6 zł /3 dni (weekendowe bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i Dwór Dobarz);
h) Bilet tygodniowy ulgowy – 15 zł / 7 dni (tygodniowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i Dwór Dobarz);
i) Bilet dwutygodniowy ulgowy - 27,50 zł / 14 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
j) Bilet wielokrotny ulgowy - 50 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne bilety wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy).

2.Na szlaki wodne i szlak podwodny (możliwość zakupu w systemie sprzedaży internetowej na biebrza.eparki.pl):
  a) Bilet normalny - 6 zł /dzień;
  b) Bilet ulgowy - 3 zł /dzień;

3. Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ na szlakach wodnych prowadzących przez Park, uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.

4. Korzystanie z toalety w CEiZ w Osowcu-Twierdzy – opłata 2 zł.

II. Opłaty za dodatkowe udostępnianie:

1. Zezwolenie na spływ (możliwość zakupu w systemie sprzedaży internetowej na biebrza.eparki.pl):
a. Biebrzą, na odcinku Osowiec – Brzostowo;
b. Wissą, na odcinku od Łoje Awissa do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą
do Brzostowa;
c. Kanałem Rudzkim, od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą do Osowca lub Brzostowa;
    od 1 stycznia do 30 czerwca - 5 zł od osoby.

2. Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN - 100 zł za rok kalendarzowy.

3. Udostępnienie obszarów BbPN do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków określa szczegółowo zarządzenie dyrektora BbPN w sprawie udostępniania obszarów BbPN do fotografowania, filmowania i nagrywania dźwięków:
a. rejestrowanie ze szlaków – niezarobkowe: bilet wstępu na szlak,
b. rejestrowanie ze szlaków – zarobkowe: licencja 100 zł/doba/osoba,
c. rejestrowanie poza szlakami: wycena indywidualna na podstawie umowy.

III. Opłaty za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych:
1. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób na terenie BbPN - 50 zł za godzinę zajęć /1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
2. Korzystanie z pracowni edukacyjnej (niezależnie od czasu) - 5 zł/osobę.
3. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób w języku angielskim – 100 zł za godzinę zajęć / 1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
4. Usługa przewodnicka pracownika Parku:
a. w języku polskim - 50 zł/godzina;
b. w języku angielskim – 100 zł/godzina.

IV. Opłaty łączne za wjazd na drogę wewnętrzną (za szlaban) i parking przy Uroczysku Nowy Świat w O.O. Basenu Środkowego Północ („Grzędy”).
1. Autokary i samochody (ponad 9 osób) do 4 godz. - 30 zł.
2. Autokary i samochody (ponad 9 osób) ponad 4 godz. - 50 zł.
3. Pozostałe samochody osobowe do 4 godz. - 15 zł.
4. Pozostałe samochody osobowe ponad 4 godz. - 25 zł.
5. Pojazdy o napędzie elektrycznym do 9 osób - 10 zł.
6. Pojazdy o napędzie elektrycznym powyżej 9 osób - 20 zł.
7. Zaprzęgi konne – 20 zł.

V. Opłata za parking przy leśniczówce Grzędy:
1. Motocykl i samochód osobowy (do 9 osób) – 5 zł.
2. Pozostałe pojazdy – 20 zł.

VI. Opłaty za wjazd na szlak konny:
Osoba jadąca konno wierzchem - karta wstępu.

VII. Opłaty za projekcje filmowe:
1. Projekcja filmów edukacyjnych: 5 zł od osoby, nie mniej niż 50 zł za projekcję.
2. Projekcje filmów mogą odbywać się codziennie w dni robocze BbPN w godzinach: 8:30 pierwszy seans, koniec ostatniego seansu o godzinie 15:00.
3. Biebrzański Park Narodowy może odmówić projekcji filmu, ze względu na realizację swoich imprez programowych.
4. Rezerwację projekcji na sali konferencyjnej prowadzi Zespół Udostępniania BbPN, tel. 85 738 30 35.

VIII. Ceny licencji na amatorski połów ryb w BbPN:
1. Licencja na rok z łodzi i brzegu - 160 zł.
2. Licencja na rok z brzegu - 140 zł.
3. Licencja na 14 dni z łodzi i brzegu - 70 zł.
4. Licencja na 1 dzień z łodzi i brzegu - 15 zł.
5. Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu ryb z roku poprzedniego, przy zakupie licencji rocznej wynosi 10 zł (przy rejestrze połowu zwróconym do 30 czerwca).

 • data: 2017-04-30

Cennik pola namiotowego "Bóbr"

Pole namiotowe "Bóbr" znajduje się w Osowcu-Twierdzy, przy drodze krajowej nr 65, ok. 2 km od siedziby Parku.

Opłaty za korzystanie z pola namiotowego – 1 doba
(wraz z podatkiem VAT)

 1. Pobyt jednej osoby – 12 zł
 2. Ustawienie samochodu – 10 zł
 3. Ustawienie motocyklu – 6 zł
 4. Ustawienie autokaru – 30 zł
 5. Ustawienie samochodu z przyczepą campingową – 15 zł
 6. Podłączenie przyczepy campingowej do przyłącza elektrycznego – 10 zł
 7. Ognisko do 50 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 80 zł
 8. Ognisko do 80 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 100 zł
 9. Ognisko powyżej 100  osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 150 zł
 10. Ognisko do 50 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 150 zł
 11. Ognisko do 80 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 200 zł
 12. Ognisko powyżej 100 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 250 zł
 13. Każda następna godzina ogniska (wymienione w punktach 7–12) – 50 zł
 14. Drewno na ognisko indywidualne do 10 osób (0,10 m³) – 20 zł
 15. Natrysk / 10 min. – 8 zł (w godzinach od 8.00 do 10.00 i od 17.00 do 22.00)
 • data: 2017-04-03

Nowe ceny biletów w 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. obowiązuje zaktualizowane "Zarządzenie nr 28/2018 w sprawie udostępniania obszarów Biebrzańskiego Parku Narodowego w celach turystycznych i rekreacyjnych".
Treść zarządzenia:

Aktualności:

Relacja z 67. Wszechnicy Biebrzańskiej

Zarządzenie Dyrektora BbPN nr 28/2018

Zarządzenie Dyrektora BbPN nr 28/2018
2018.12.17  - 

w sprawie sposobów udostępniania obszarów BbPN w celach turystycznych i rekreacyjnych

Otwarcie ścieżki edukacyjnej "Brzeziny Kapickie"

Otwarcie ścieżki edukacyjnej "Brzeziny Kapickie"
2018.12.17  - 

oraz fragmentu szlaku czerwonego PL-2545-c (Goniądz - Ruda)

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • sprzedaż biletów on-line
 • Kampania edukacyjna MŚ
 • Ministerstwo Środowiska
 • Biebrzańskie Wieści
 • Geoportal Biebrzańskiego PN
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Pogoda doliny Górnej Biebrzy
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
 • Certyfikat POT 2005
 • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.