Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Opłaty w Biebrzańskim Parku Narodowym

Za pobyt (dotyczy to tylko biletów za 1 dzień pobytu i licencji 1-dniowych) w Parku można wnieść opłatę przekazem pocztowym na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub przelewem bankowym (adres j.w.) na nr konta: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006. W tytule przelewu należy podać dopisek (który ma być widoczny w wersji elektronicznej lub na wydruku): „opłata za pobyt w dniu/dniach ............ - szlak: lądowy lub wodny lub podwodny – … szt. normalna, … szt. ulgowa

W obu przypadkach należy mieć przy sobie dowód wpłaty i okazać go na żądanie Służb Terenowych Parku.

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr  31/2015

Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego z dnia 31 grudnia 2015 r.

w sprawie sposobów udostępniania obszarów

Biebrzańskiego Parku Narodowego

w celach turystycznych.

Wysokość opłat za wstęp i korzystanie z wartości przyrodniczych Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz urządzeń infrastruktury turystycznej (wraz z podatkiem VAT).

 

I. Opłaty za wstęp do Parku:

 1. Na szlaki lądowe:
  1. jednorazowa dla osoby pełnoletniej - 6 zł /dzień;
  2. weekendowa dla osoby pełnoletniej – 12 zł / 3 dni (weekendowe karty wstępu dostępne jedynie w punktach informacji turystycznej (IT) w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  3. tygodniowa dla osoby pełnoletniej – 30 zł /7 dni (tygodniowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  4. dwutygodniowa dla osoby pełnoletniej – 55 zł /14 dni (dwutygodniowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  5. wielokrotna dla osoby pełnoletniej - 100 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  6. jednorazowa dla młodzieży, emerytów, rencistów - 3 zł /dzień;
  7. weekendowa dla młodzieży, emerytów, rencistów - 6 zł /3 dni (weekendowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  8. tygodniowa dla młodzieży, emerytów, rencistów – 15 zł / 7 dni (tygodniowe karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy, Grzędach i w Laskowcu);
  9. dwutygodniowa dla młodzieży, emerytów, rencistów - 27,50 zł / 14 dni (dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy);
  10. wielokrotna dla młodzieży, emerytów, rencistów - 50 zł /rok kalendarzowy (wielokrotne karty wstępu dostępne jedynie w IT w Osowcu-Twierdzy).
 2. Na szlaki wodne i szlak podwodny:
  1. dla osoby pełnoletniej - 6 zł / dzień;
  2. dla młodzieży, emerytów, rencistów - 3 zł /dzień;
 3. Turyści na podstawie ważnej karty wstępu na spływ na szlakach wodnych prowadzących przez Park, uprawnieni są do bezpłatnego zwiedzania ścieżek edukacyjnych Terenowego Ośrodka Edukacyjnego w Osowcu-Twierdzy.
 4. Wstęp do sal ekspozycyjnych, korzystanie z szatni i toalety w CEiZ w Osowcu-Twierdzy – 2 zł.

II. Opłaty za dodatkowe udostępnienie:

 1. Zezwolenie na spływ:
  1. Biebrzą, na odcinku Osowiec – Brzostowo;
  2. Wissą, na odcinku od Łoje Awissa do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą
   do Brzostowa;
  3. Kanałem Rudzkim, od mostu kolejowego w Osowcu do rzeki Biebrzy i dalej rzeką Biebrzą do Osowca lub Brzostowa;

       od 1 stycznia do 30 czerwca - 5 zł od osoby.

 1. Zezwolenie na łódź z silnikiem elektrycznym - 15 zł.
 2. Zezwolenie na wykonywanie usług przewodnickich po BbPN - 100 zł za rok kalendarzowy.
 3. Zezwolenie na nurkowanie w wodach Parku z użyciem aparatów oddechowych:

a. 200 zł za dzień (dla grupy do 5 osób, niezależnie od liczby godzin);

b. 30 zł za dzień za każdą następną osobę.

III. Opłaty za udostępnienie Parku w celach edukacyjnych:

 1. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób na terenie BbPN - 50 zł za godzinę zajęć/         1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
 2. Korzystanie z pracowni edukacyjnej (niezależnie od czasu) - 5 zł/osobę.
 3. Zajęcia edukacyjne dla grupy do 25 osób w języku angielskim – 100 zł za godzinę zajęć/ 1 prowadzący (w tym materiały i sprzęt do prowadzenia zajęć).
 4. Usługa przewodnicka pracownika Parku:

a. w języku polskim - 50 zł/godzina;

b. w języku angielskim – 100 zł/godzina.

IV. Opłaty łączne za wjazd na drogę wewnętrzną (za szlaban) i parking przy Uroczysku Nowy Świat w O.O. Basenu Środkowego Północ („Grzędy”):

 1. Autokary i samochody (ponad 8 osób) do 4 godz. - 30 zł.
 2. Autokary i samochody (ponad 8 osób) ponad 4 godz. - 50 zł.
 3. Pozostałe samochody osobowe do 4 godz. - 15 zł.
 4. Pozostałe samochody osobowe ponad 4 godz. - 25 zł.
 5. Pojazdy o napędzie elektrycznym do 8 osób - 10 zł.
 6. Pojazdy o napędzie elektrycznym powyżej 8 osób - 20 zł.
 7. Zaprzęgi konne – 20 zł.

V. Opłata za parking przy leśniczówce Grzędy:

       Zgodna z cennikiem dzierżawcy Punktu Informacji Turystycznej Grzędy.

VI. Opłaty za wjazd na szlak konny:

Osoba jadąca konno wierzchem - karta wstępu.

VII.  Opłaty za projekcje filmowe:

 1. Projekcja filmów edukacyjnych: 5 zł od osoby, nie mniej niż 50 zł za projekcję.
 2. Projekcje filmów mogą odbywać się codziennie w dni robocze BbPN w godzinach: 8:3o pierwszy seans, koniec ostatniego seansu o godzinie 15:oo.
 3. Biebrzański Park Narodowy może odmówić projekcji filmu, ze względu na realizację swoich imprez programowych.
 4. Rezerwację projekcji na sali konferencyjnej prowadzi Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, tel. 857 383 035.

VIII. Ceny licencji na amatorski połów ryb w BbPN:

 1. Licencja na rok z łodzi i brzegu - 160 zł.
 2. Licencja na rok z brzegu - 140 zł.
 3. Licencja na 14 dni z łodzi i brzegu - 70 zł.
 4. Licencja na 1 dzień z łodzi i brzegu - 15 zł.
 5. Bonifikata za zwrot wypełnionego rejestru połowu ryb z roku poprzedniego, przy zakupie licencji rocznej wynosi 10 zł (przy rejestrze połowu zwróconym do 30 czerwca).

IX. Opłaty za umieszczenie reklam:

 1. Szyld reklamowy w holu CEiZ w Osowcu-Twierdzy o wymiarach 80 cm x 60 cm - 250 zł za rok kalendarzowy.
 2. Informacja na stronie internetowej o organizatorach turystyki - 246 zł za rok kalendarzowy.
 3. Informacja na stronie internetowej o obiektach turystycznych:
  1. kwatera turystyczna, pole namiotowe, ekomuzeum, wypożyczalnia sprzętu, hippika - 50 zł za rok kalendarzowy (jedna opłata za wszystkie pozycje);
  2. kwatera turystyczna, pole namiotowe, ekomuzeum, wypożyczalnia sprzętu, hippika – 20 zł za każdy następny rok kalendarzowy - aktualizacja danych - (jedna opłata za wszystkie pozycje);
  3. hotel/pensjonat, pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu, hippika - 250 zł za rok kalendarzowy (jedna opłata za wszystkie pozycje);
  4. hotel/pensjonat, pole namiotowe, wypożyczalnia sprzętu, hippika – 100 zł za każdy następny rok kalendarzowy - aktualizacja danych - (jedna opłata za wszystkie pozycje).

 

 

 

autor: Grzegorz Wroceński, data: 2016-01-04

Cennik pola namiotowego "Bóbr"

Pole namiotowe "Bóbr" znajduje się w Osowcu-Twierdzy, przy drodze krajowej nr 65, ok. 2 km od siedziby Parku.

Gospodarz pola: Edyta Roszko, tel. + 48 608 482 368

Opłaty za korzystanie z pola namiotowego (wraz z podatkiem VAT) – 1 doba

 1. Pobyt jednej osoby – 12 zł
 2. Ustawienie samochodu – 10 zł
 3. Ustawienie motocyklu – 6 zł
 4. Ustawienie autokaru – 30 zł
 5. Ustawienie samochodu z przyczepą campingową – 15 zł
 6. Podłączenie przyczepy campingowej do przyłącza elektrycznego – 10 zł
 7. Ognisko do 50 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 80 zł
 8. Ognisko do 80 osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 100 zł
 9. Ognisko powyżej 100  osób (do 2 godzin bez korzystania z elektryczności) – 150 zł
 10. Ognisko do 50 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 150 zł
 11. Ognisko do 80 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 200 zł
 12. Ognisko powyżej 100 osób (od 2 do 4 godzin z dostępem do elektryczności) – 250 zł
 13. Każda następna godzina ogniska (wymienione w punktach 7 – 12) – 50 zł
 14. Drewno na ognisko indywidualne do 10 osób (0,10 m ³) – 20 zł
 15. Natrysk / 10 min. – 8 zł (w godzinach od 8.00 do 10.00 i od 17.00 do 22.00)
autor: G. Wroceński, Zespół Udostępniania BbPN, data: 2016-06-03

Aktualności:

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej
2017.03.23  -  Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym
2017.03.22  -  BbPN serdecznie zaprasza Gimnazja położone na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w XXIII edycji Konkursu

Utrudnienia dla odwiedzających Punkt IT BbPN

Utrudnienia dla odwiedzających Punkt IT BbPN
2017.03.21  -  Remont w siedzibie Parku ze środków UE i NFOŚiGW

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Geoportal Biebrzańskiego PN
Nasza Biebrza
Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.