Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Ochrona przeciwpożarowa

W okresie letnim szczególnie narażone są lasy, natomiast w okresie zimy, wiosny, a ostatnio także latem - otwarte ekosystemy nieleśne. Rozległość terenu oraz jego niedostępność sprawiają, że powstający pożar jest bardzo trudny do opanowania i ugaszenia. Ze względu na istniejące podłoże torfowe powstają pożary podziemne, mogące trwać wiele miesięcy i spustoszyć wielkie obszary. Na takich obszarach klęski ekologicznej trudno jest następnie przywrócić naturalne układy ekologiczne.
Dlatego też bardzo ważne są działania zapobiegawcze podejmowane przez Park (m.in. organizacja niezawodnego systemu łączności, baz sprzętu przeciwpożarowego, punktów czerpania wody, stosowanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych), a w razie powstania pożaru szybkie jego zlokalizowanie i ugaszenie. W Biebrzńskim Parku Narodowym funkcjonują Zakładowe Służby Ratownicze, których zadaniem jest bezpośredni udział w działaniach gaśniczych w przypadku powstania pożaru na terenie Parku. Jednostki te wyposażone są oprócz samochodów terenowych w zestawy podstawowego sprzętu gaśniczego jak: motopompy pływające, węże pożarnicze, prądownice oraz pozostałą armaturę, co pozwala na podjęcie samodzielnych działań gaśniczych.

Powierzchnie objęte pożarami w 2002 roku wyniosły aż ok. 3 600 ha. W wyniku tych pożarów zniszczeniu i degradacji uległy obszary torfowisk niskich, głównie na obszarze Basenu Środkowego, a w miesiącu wrześniu także Basenu Dolnego BPN.
Bardzo ważną pozycją ochrony przeciwpożarowej Biebrzańskiego Parku Narodowego są obserwacje naziemne, prowadzone przez służby terenowe w okresach wysokiego zagrożenia pożarowego. Obserwacje te polegają na patrolowaniu terenu i prowadzeniu obserwacji z istniejących w terenie turystycznych wież widokowych. Znacznie skuteczniejsze będzie jednak prowadzenie stałej obserwacji naziemnej z dostrzegalni usytuowanej przy osadzie Barwik (Basen Dolny), wybudowanej w 2003 roku.
Podpisane zostało także porozumienie pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w kwestii programu działań profilaktycznych w tej dziedzinie, zwłaszcza w sprawie realizacji projektu sieci przeciwpożarowej obserwacji naziemnej.
Większość sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej w Biebrzańskim Parku Narodowym zakupiona zostało dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

autor: W.Wróblewski

Aktualności:

Monitoring kulika wielkiego

Monitoring kulika wielkiego
2017.06.28  -  Od 2015 roku przeprowadzamy monitoring kulika wielkiego na liczeniach transektowych. Odbywa się on w ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Przyrodnicze ,,Bocian”.

Zielony Laur 2016 dla Biebrzańskiego PN

Zielony Laur 2016 dla Biebrzańskiego PN
2017.06.28  -  Biebrzański Park Narodowy został uhonorowany Dyplomem oraz statuetką Zielony Laur za zasługi dla ochrony środowiska w 2016 r.

Złe i dobre strony przymrozków spóźnionych!

Złe i dobre strony przymrozków spóźnionych!
2017.06.28  -  W naszym regionie przymrozki spóźnione występują w okresie wiosenno-letnim. Nazwa ich mówi, że przychodzą późno, a często zbyt późno powodując szkody w budzącej się do życia przyrodzie. W tym roku zdarzyły się nawet na początku czerwca.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Kampania edukacyjna MŚ
Darowizny
Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.