Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Ochrona przeciwpożarowa

W okresie letnim szczególnie narażone są lasy, natomiast w okresie zimy, wiosny, a ostatnio także latem - otwarte ekosystemy nieleśne. Rozległość terenu oraz jego niedostępność sprawiają, że powstający pożar jest bardzo trudny do opanowania i ugaszenia. Ze względu na istniejące podłoże torfowe powstają pożary podziemne, mogące trwać wiele miesięcy i spustoszyć wielkie obszary. Na takich obszarach klęski ekologicznej trudno jest następnie przywrócić naturalne układy ekologiczne.
Dlatego też bardzo ważne są działania zapobiegawcze podejmowane przez Park (m.in. organizacja niezawodnego systemu łączności, baz sprzętu przeciwpożarowego, punktów czerpania wody, stosowanie pasów przeciwpożarowych wzdłuż szlaków komunikacyjnych), a w razie powstania pożaru szybkie jego zlokalizowanie i ugaszenie. W Biebrzńskim Parku Narodowym funkcjonują Zakładowe Służby Ratownicze, których zadaniem jest bezpośredni udział w działaniach gaśniczych w przypadku powstania pożaru na terenie Parku. Jednostki te wyposażone są oprócz samochodów terenowych w zestawy podstawowego sprzętu gaśniczego jak: motopompy pływające, węże pożarnicze, prądownice oraz pozostałą armaturę, co pozwala na podjęcie samodzielnych działań gaśniczych.

Powierzchnie objęte pożarami w 2002 roku wyniosły aż ok. 3 600 ha. W wyniku tych pożarów zniszczeniu i degradacji uległy obszary torfowisk niskich, głównie na obszarze Basenu Środkowego, a w miesiącu wrześniu także Basenu Dolnego BPN.
Bardzo ważną pozycją ochrony przeciwpożarowej Biebrzańskiego Parku Narodowego są obserwacje naziemne, prowadzone przez służby terenowe w okresach wysokiego zagrożenia pożarowego. Obserwacje te polegają na patrolowaniu terenu i prowadzeniu obserwacji z istniejących w terenie turystycznych wież widokowych. Znacznie skuteczniejsze będzie jednak prowadzenie stałej obserwacji naziemnej z dostrzegalni usytuowanej przy osadzie Barwik (Basen Dolny), wybudowanej w 2003 roku.
Podpisane zostało także porozumienie pomiędzy Biebrzańskim Parkiem Narodowym a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku w kwestii programu działań profilaktycznych w tej dziedzinie, zwłaszcza w sprawie realizacji projektu sieci przeciwpożarowej obserwacji naziemnej.
Większość sprzętu służącego ochronie przeciwpożarowej w Biebrzańskim Parku Narodowym zakupiona zostało dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

autor: W.Wróblewski

Aktualności:

Warsztaty ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie

Warsztaty ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie
2017.08.17  -  Biebrzański Park Narodowy zaprasza mieszkańców biebrzańskich gmin do udziału w otwartych warsztatach ogrodnictwa przyjaznego przyrodzie.

Lepsze ziółka

Lepsze ziółka
2017.08.16  -  Wczoraj - 15 sierpnia - obchodzono w Polsce święto Matki Boskiej Zielnej (Wniebowzięcie NMP). W kościołach święcono zioła i zboża. Ten piękny zwyczaj uwzniośla ciężką pracę rolników. Nad Biebrzą, dawniej, duża część mieszkańców zajmowała się zbieraniem ziół.

Nowy wygląd wiaty na polu namiotowym "Bóbr" w Osowcu-Twierdzy

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Ministerstwo Środowiska
Biebrzańskie Wieści
Pogoda doliny Górnej Biebrzy

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.