Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Ochrona przeciwpożarowa

Postępujące zmiany klimatyczne i coraz częstsze okresy powtarzającej się suszy powodują, że pożary choć obecne w dolinie Biebrzy od dawna, w ostatnim czasie stały się bardzo poważnym zagrożeniem i wyzwaniem. W okresie letnim szczególnie narażone są lasy – przede wszystkim bory, natomiast w okresie zimy, wiosny, a ostatnio także latem - otwarte ekosystemy nieleśne.

Rozległość terenu oraz jego niedostępność sprawiają, że powstający pożar jest bardzo trudny do opanowania i ugaszenia. Ze względu na istniejące podłoże torfowe powstają pożary podziemne, mogące trwać wiele miesięcy i spustoszyć wielkie obszary. Na takich obszarach klęski ekologicznej trudno jest następnie przywrócić naturalne układy ekologiczne – przykładem jest pożar powstały latem 1992 r. na tzw. Trójkącie w basenie środkowym doliny Biebrzy, gdzie w wyniku wypalenia się torfu w miejsce torfowisk pojawiły się sukcesyjne stadia leśne pionierskich gatunków jak osika, wierzba i brzoza.

Dlatego też bardzo ważne są działania zapobiegawcze podejmowane przez Park (m.in. organizacja niezawodnego systemu łączności, baz sprzętu przeciwpożarowego, punktów czerpania wody), a w razie powstania pożaru szybkie jego zlokalizowanie i ugaszenie. Stąd bardzo ważną pozycją ochrony przeciwpożarowej Biebrzańskiego Parku Narodowego są obserwacje naziemne, prowadzone przez Służbę Parku w okresach wysokiego zagrożenia pożarowego. Obserwacje te polegają na patrolowaniu terenu i prowadzeniu obserwacji z istniejących w terenie turystycznych wież widokowych. Od kwietnia do połowy października, w okresie największego zagrożenia w Parku prowadzony jest stały dyżur przeciwpożarowy w Punkcie Alarmowo-Dyspozycyjnym (PAD) mieszczącym się w bazie terenowej Parku w Goniądzu – telefon alarmowy 85 738 03 41. Oprócz przyjmowania zgłoszeń dyżurni przez cały czas obserwują obraz przekazywany z kamery video zamontowanej na dostrzegalni wybudowanej w 2003 roku i usytuowanej przy osadzie Barwik (Basen Dolny). W razie zauważenie ognia natychmiast informują straż pożarną oraz Służbę Parku. Takie rozwiązanie znacznie poprawiło system ochrony p-poż. a w przyszłości planowana jest jego rozbudowa o kolejne dwie dostrzegalnie – w basenie środkowym i północnym,  tak by własnym systemem objąć cały obszar Parku. Ponadto nasza dostrzegalnia funkcjonuje w systemie ochrony przeciwpożarowej Lasów Państwowych i wspierana jest informacją z dostrzegalni Nadleśnictwa Rajgród i Nadleśnictwa Knyszyn – co poprawia skuteczność działania.

Służby Parku wyposażone są w podstawowy sprzęt gaśniczy i w razie zauważenia podczas patrolowania terenu pożaru podejmują samodzielnie akcję gaśniczą. Jednakże to na barkach Straży Pożarnej (OSP i PSP) spoczywa gaszenie pożarów przy wsparciu służb terenowych Parku. Za ich ofiarność , trud, niezawodność i współpracę w ratowaniu biebrzańskiej przyrody jesteśmy im bardzo wdzięczni. Co roku Służba Parku stara się rozwijać posiadaną bazę sprzętu pożarowego i infrastrukturę. W latach 2015-2019 zakupiono m.in. beczkowóz 7 tys. litrów do gaszenia i dogaszania pożarów, który bardzo się sprawdził podczas największego dotychczas pożaru w Parku pod koniec IV 2020 r., tłumice teleskopowe gumowe, lornetki do patrolowania p-poż., 3 samochody patrolowo-gaśnicze, wyremontowano 2 bazy p-poż. (Orzechówka i Werykle), ustawiono 150 szt. tablic informacyjno-ostrzegawczych o zagrożeniu pożarowym, dokonano remontu 10 km drogi dojazdowej do pożaru na Grzędach (droga z Woźnejwsi – od granicy Parku do uroczyska Nowy Świat), dzięki czemu pojazdy i sprzęt gaśniczy może sprawnie dotrzeć na Nowy Świat, wprowadzono stały dyżur pożarowy w PAD. W ramach corocznej umowy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Białymstoku Park, w ramach środków finansowych z funduszu leśnego, może wykorzystać będący w dyspozycji samolot do akcji gaśniczych z powietrza. Niejednokrotnie bez takiego wsparcia pożary byłyby bardzo trudne, wręcz niemożliwe do szybkiego ugaszenia.

Staramy się także podczas spotkań, za pomocą mass mediów czy własnej strony internetowej i fb informować społeczność lokalną i odwiedzających Park o zagrożeniu pożarowym i niebezpieczeństwie jakie niesie ze sobą pożar – z nadzieją, że zminimalizuje to ilość powstających pożarów. Niestety, co roku dochodzi w Parku od kilku do kilkunastu pożarów, choć na szczęście są też lata kiedy ich w ogóle nie ma. Skalę zjawiska pokazują przykładowe statystyki pożarów: 2015 r. – 19 pożarów, 2016 r. – 6 pożarów, 2017 r. – brak pożarów, 2018 r. – 8 pożarów, 2019 r. – 22 pożary (okres wzmożonej suszy), 2020 r. (okres wzmożonej suszy wiosną, stan na 1.06.2020) – 21 pożarów, w tym największy dotychczas powierzchniowo pożar w historii Parku, który wydarzył się w dniach 19-26.04.2020 w basenie środkowym i objął łączną powierzchnie 5 526 ha ( w tym 1127 ha ekosystemów leśnych łącznie z enklawą Las Wroceński i 4 399 ha ekosystemów nieleśnych).

Poniższa tabela przedstawia udział powierzchniowy (ha) pożarów w poszczególnych ekosystemach

       

rok

ekosystemy leśne

ekosystemy nieleśne

łącznie

 2015

 

8,05

 

323,86

331,91

2016

205,6

-

205,6

2017

-

-

-

2018

-

14,48

14,48

2019

2,43

210,64

213,07

2020 – stan na 1.06.20

1127 *

4616,16

5743,16

*- w tym lasy w enklawie Las Wroceński

Większość sprzętu i wyposażenia służącego ochronie przeciwpożarowej w Biebrzańskim Parku Narodowym zakupiona została dzięki dotacjom z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz funduszowi leśnemu PGL Lasy Państwowe – za co składamy serdeczne podziękowania.

autor: W. Wróblewski/A. Wiatr, czerwiec 2020

Aktualności:

Zapraszamy 29 lipca br.

Zapraszamy na wycieczkę terenową
2021.07.22  - 

na wycieczkę terenową i prelekcję.

Rajd Pieszy PTTK w Biebrzańskim Parku Narodowym

Rajd Pieszy PTTK w Biebrzańskim Parku Narodowym
2021.07.20  - 

62. edycja Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego PTTK
(10-24 lipca 2021)

Apel przeciwpożarowy

-
2021.07.16  - 

Zanim się wybierzesz w teren, należy sprawdzić na naszych stronach w zakładce Aktualności - Turystyka, czy w związku z wysokim zagrożeniem pożarowym dyrektor parku nie wprowadził zakazu wstępu na niektóre obszary. Wszystkim odwiedzającym park dziękujemy za stosowanie się do zasad ochrony przeciwpożarowej.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.