Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Ochrona ekosystemów nieleśnych

Mapa kompleksów

[obiekt mapy Google] Kompleksy z ogłoszenia o przetargu z dn. 14 czerwca 2017 r.
autor: N. Dzikowska, data: 2017-06-16

Przetargi ustne nieograniczone na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa

Zapraszamy do udziału w przetargach ustnych nieograniczonych na dzierżawę gruntów Skarbu Państwa we władaniu BbPN. Przetargi będą miały formę licytacji publicznej, w której udział należy zgłosić poprzez złożenie odpowiednich dokumentów w  terminach wskazanych poniżej.

Opublikowano ogłoszenia o dwóch przetargach:

1. Dzierżawy na okres jednego roku zastąpią prowadzoną w ubiegłych latach sprzedaż biomasy pozyskanej kosztem nabywcy. Ogłoszenie obejmuje 223 ha gruntów przewidzianych do jednokrotnego koszenia mechanicznego w 2017 r., podzielonych na 111 niewielkich kompleksów.

Termin składania zgłoszeń: 19 maja 2017, godzina 15:00

Licytacja publiczna: 25, 26 i 30 maja 2017 r.

2. Dzierżawy na okres 5 lat umożliwiają realizację programu rolno-środowiskowo-klimatycznego na dzierżawionych gruntach. Ogłoszenie obejmuje 362 ha nieruchomości gruntowych podzielonych na 31 kompleksów. 60% z tych gruntów ze względu na ochronę siedlisk i gatunków wymaga wykonywania koszenia ręcznego.

Termin składania zgłoszeń: 22 maja 2017 r., godzina 15:00

Licytacja publiczna: 1-2 czerwca 2017 r.

Uwaga! Dnia 16 maja 2017 r. opublikowano zmianę załącznika nr 3 ("Wysokość wywoławczej kwoty czynszu netto oraz wysokość wadium")

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

autor: N. Dzikowska, data: 2017-05-16

Dlaczego warto kosić biebrzańskie łąki?

Zachęcamy do zapoznania się z krótką broszurką informacyjną, której treść może przydać się uczestnikom tegorocznych XV Mistrzostw Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy 2016”

O koszeniu łąk słów kilka

autor: Krzysztof Bach, Natalia Dzikowska, data: 2016-09-08

O usługach ekosystemowych

Ile może kosztować przyroda, a raczej ile dostajemy od niej za darmo ...

Wielu naukowców zastanawia się nad metodami wyceny wartości przyrodniczych – w jaki sposób wyliczyć w nominale jednostek monetarnych wartość czystego powietrza, czystej wody czy powszechnej dostępności owoców runa leśnego. Prace nad kwantyfikacją wartości przyrodniczych – niemonetarnych – trwają również w Polsce. Temu celowi poświęcone było Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Świadczenia ekosystemów jako przedmiot badań transdyscyplinarnych”, które miało miejsce w dniach 5-6 września br., w Poznaniu.

Tematyka wyceny usług ekosystemowych (świadczeń) skupia grono naukowców różnych dziedzin. Na konferencji byli obecni m.in. ekonomiści, matematycy, biolodzy, geografowie, urbaniści a nawet socjolodzy – zarówno teoretycy jak i praktycy. Wiele miejsca poświęcono teoretycznym podstawom - definicjom, tak by usystematyzować wiedzę dotyczącą tej młodej dyscypliny naukowej (Constanza R., 1997). Przedstawiono również konkretne oszacowania wartości usług świadczonych na rzecz człowieka przez środowisko. Najciekawszym przykładem była wycena warunków dla turystyki i rekreacji na obszarach o wysokich walorach turystycznych przykładzie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich (około 300 tys. odwiedzających / rok), wykonana przez zespół badawczy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego oraz z Polskiej Akademii Nauk. Wyceny dokonano metodą kosztów podróży na podstawie badań kwestionariuszowych oraz analizy danych przestrzennych wybranych cech krajobrazu. Uzyskane wyniki wskazują, m.in. najważniejsze preferencje turystów: woda, las, cisza i spokój. Otrzymane wyniki wskazują, iż wartości turystyczna Krainy Wielkich Jezior Mazurskich to niemalże 267 mln zł. Wartość tę wyliczono tylko dla miesięcy letnich. To 27 razy więcej niż korzyści czerpane z obszarów rolniczych oraz trzy razy więcej niż korzyści z produkcji drewna. Należy podkreślić, że ww. kwota nie stanowi wpływów lokalnych przedsiębiorców z turystyki. Próbę wyceny usług ekosystemowych podjęto także dla obszaru Biebrzańskiego PN (IOŚ-PIB). W pracy skupiono się wyłącznie na usługach zaopatrujących, nie uwzględniając usług regulacyjnych i kulturowych. Całkowita roczna wartość ekonomiczna świadczeń surowcowych i produkcyjnych ekosystemów BbPN została wyceniona na niemalże 300 mln zł.

Usługi / świadczenia ekosystemowe – to korzyści czerpane z funkcjonowania ekosystemów za które nie płacimy, są one powiązane z naturalnymi możliwościami regulacji poszczególnych elementów środowiska, tj. powietrza, wód, gleb czy bioty.

Chcąc wiedzieć więcej:

http://www.teebweb.org/our-publications/

http://es-partnership.org/

http://www.teebweb.org/resources/useful-links/

http://www.openness-project.eu/

http://cices.eu/ 

http://biodiversity.europa.eu/maes/common-international-classification-of-ecosystem-services-cices-classification-version-4.3 

http://uslugiekosystemow.pl/

autor: ubb

Diagramy

Rodzaje usług ekosystemowych
Trójkąt zależności - podstawa teoretyczną i metodyczną badań ES

Zadanie niecierpiące zwłoki: usuwanie niecierpka gruczołowatego

W dniu 29 sierpnia odbyła się akcja usuwania niecierpka gruczołowatego (Impatiens gladulifera) w miejscowości Dolistowo Nowe. Jest to nowo odkryte stanowisko tego gatunku w pobliżu Parku.

Niecierpek gruczołowaty jest okazałą rośliną jednoroczną, dorastającą niekiedy nawet do 3 metrów. Jego ojczyzną są Himalaje, Indie oraz Pakistan. W Polsce dzikie stanowisko tego gatunku po raz pierwszy odnotowano w 1890 roku. W Polsce był rozpowszechniany jako roślina ozdobna, miododajna oraz lecznicza. Najnowsze badania pokazują jednak, że pyłek tej rośliny może powodować zaburzenia pokarmowe u pszczół.

Obecnie niecierpek gruczołowaty uznawany jest za jedną z najbardziej inwazyjnych roślin w Polsce, a co za tym idzie zagraża naszym rodzimym gatunkom.

Podczas akcji usunięto ok 20 m2 niecierpka gruczołowatego. Kwiatostany oraz dojrzewające owoce zostały zebrane do worków.

Apelujemy do mieszkańców o odpowiedzialną uprawę roślin w ogrodzie. Nie wyrzucajmy za płot roślin ani ich części, które się nam znudziły, które zbyt się rozrosły, które są już nam niepotrzebne! Inaczej przyczyniamy się do rozprzestrzeniania się gatunków niebezpiecznych dla ludzi i przyrody.

Pamiętajmy, niecierpek gruczołowaty został wpisany na listę gatunków niebezpiecznych, których hodowla, rozmnażanie i przetrzymywanie wymaga uzyskania decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260).

autor: Karol Torzewski, opublikowała: N.D., data: 2016-08-30

Niecierpiący zwłoki niecierpek - galeria

autor: Natalia Dzikowska, data: 2016-08-30

Prawda o glifosacie

Szkodliwość glifosatu, podstawowego składnika powszechnie stosowanych herbicydów w Polsce i na świecie, znana była już od dawna. Wcześniej nie został wycofany z użycia, gdyż brakowało jednoznacznych i „twardych” dowodów przemawiających za jego destrukcyjnym wpływem na zdrowie ludzi i zwierząt. Glifosat - toksyczny związek organiczny - jest aktualnie najczęściej używanym herbicydem w Polsce i z roku na rok wzrasta jego popularność - głównie z powodu wysokiej skuteczności w zwalczaniu chwastów. Obecnie w sprzedaży jest ponad 90 preparatów handlowych zawierających ten herbicyd.

Okres karencji, czyli okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji, nie został określony dla glifosatu. Oznacza to, iż bezpośrednio po jego zastosowaniu rośliny mogą być od razu zebrane i przeznaczone do spożycia! Można go stosować również w bezpośrednim sąsiedztwie wód, tak czytamy na etykiecie jednego z najbardziej popularnych herbicydów zawierających glifosat. Organizacje społeczne i humanitarne od lat mówią o problemie licznych zgonów, nowotworów czy zdeformowanych płodach wywołanych kontaktem z glifosatem. Nareszcie problem został zauważony przez decydentów! Na początku czerwca br. ruszyła intensywna kampania walki z glifosatem. Protestujący na całym świecie wyszli na ulice, aby domagać się wprowadzenia zakazu stosowania, zawierającego glifosat - herbicydu Roundup, który nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) określiła delikatnie jako prawdopodobnie rakotwórczy. Natomiast, władze stanu Kalifornia w USA, w ostatnich dniach sierpnia br. wprowadziły obowiązek znakowania herbicydów zawierających glifosat napisem: "środek rakotwórczy". Walka z glifosatem objęła swoim zasięgiem cały świat. Zakaz stosowania lub sprzedaży wprowadzono już w Holandii, San Salvadorze, na Bermudach. Szwedzkie firmy zapowiedziały jego wycofanie ze sprzedaży. Dania również zdecydowała o zakazaniu stosowania środka. Na Sri Lance zakaz został wprowadzony w regionach najbardziej dotkniętych przewlekłymi chorobami nerek. Kolumbia wprowadziła zakaz oprysków glifosatem, po stwierdzeniu gwałtownego wzrostu zachorowań wśród lokalnych społeczności. Obecność związku stwierdzono w wodzie i glebie, a opryski herbicydem spowodowały zniszczenie lokalnych plonów. Do decyzji w sprawie zakazu stosowania herbicydu przymierza się Brazylia. W Argentynie lekarze prowadzą protest żądając zakazu stosowania glikofastu. Międzynarodowa Organizacja Lekarzy dla Środowiska (ISDE) wezwała do natychmiastowego zakazu stosowania tego herbicydu. W krajach, gdzie rząd nie chce zakazać stosowania herbicydu protestują mieszkańcy i prywatne firmy. W USA i Chinach obywatele protestują przeciwko fałszowaniu i ukrywaniu przed opinią publiczną toksycznych właściwości glifosatu (http://www.i-sis.org.uk/Monsanto_out_of_China.php).

Badania naukowe przeprowadzone w 2010 roku pokazują, iż glifosat powoduje deformacje embrionów żab i kurczaków. Do deformacji dochodzi przy zastosowaniu znacznie niższych stężeń związku niż w przypadku oprysków pól. O fakcie, iż glifosat wywołuje deformacje płodów u zwierząt, firmy zajmujące się produkcją herbicydów wiedzą od lat 80 ubiegłego wieku! Jednak nie mówiono o tym głośno. Środki zawierające glifosat są niestety powszechnie dostępne w sprzedaży i w dalszym ciągu uważane za bezpieczne dla zwierząt i ludzi.

Główna kampania protestacyjna wobec stosowania oprysków glifosatem została zapoczątkowana na początku czerwca br. przez międzynarodową grupę 81 naukowców i lekarzy. W niecałe 2 dni liczba protestujących naukowców wrosła trzykrotnie. Do akcji protestacyjnej może przyłączyć się każdy, wchodząc na stronę internetową petycji: http://www.i-sis.org.uk/Independent_Scientists_Manifesto_on_Glyphosate.php

Przyczynkiem do manifestu stały się wyniki badań prowadzonych w Europie. Również opracowania polskich lekarzy (http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/MP_5-2013_M_Kwiatkowska.pdf). Od marca do maja 2013 r. organizacja ochrony środowiska i przyrody BUND oraz europejska organizacja Friends of Earth (FOE) przeprowadziły badania próbek moczu 182 osób z 18 krajów pod kątem obecności w nim herbicydu. Obecność glifosatu stwierdzono w organizmie 90% badanych mieszkańców Malty, 70% Brytyjczyków, Polaków i Niemców. Ponadto herbicydem skażonych było 63% Holendrów i 60% Czechów. Obecność glifosatu w moczu stwierdzono też u 55% Belgów i Łotyszy, 50%Cypryjczyków, 40% Hiszpanów i Chorwatów, 30% Węgrów i Francuzów, 20% Austriaków i Gruzinów, 17% Szwajcarów i u 10% Bułgarów i Macedończyków.

Innym aspektem będącym konsekwencją stosowania różnych toksycznych herbicydów jest powstanie tzw. „super chwastów” odpornych na środki ochrony roślin. Są to rośliny niepożądane w uprawach, niezwykle trudne do zwalczenia, gdyż w wyniku procesów adaptacji stają się odporne na herbicydy, np. Amaranthus palmeri, https://en.wikipedia.org/wiki/Amaranthus_palmeri. Nad Biebrzą również mamy podobny gatunek amarantusa: Amarathus retroflexus. W Stanach Zjednoczonych statystyki dotyczące obecności w uprawach „super chwastów” są alarmujące. W 2011 r. obecność mutantów stwierdzono na 34% ziemi rolnej, w 2012 r. na niemal 50%, a w stanie Georgia - na 92%. Gwałtowny wzrost populacji „super  chwastów” jest dla wszystkich powodem do niepokoju. Zagraża nie tylko uprawom i zdrowiu ludzi - zwiększone skażenie gleb ze względu na wzrost dawkowania herbicydów. Prowadzi również do nieprzewidywalnych zmian w ekosystemach naturalnych.

Biebrzański Park Narodowy przypomina, że zgodnie z art.15 pkt 1 ustęp 12 z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. 2013. 627., j.t. z późn. zm.) zabrania się stosowania herbicydów na obszarze parku narodowego w strefie ochrony ścisłej i czynnej.

Zgodnie z art. 35. pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. 2015 poz.547) środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Według § 2. pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie warunków stosowania środków ochrony roślin (Dz.U. 2015 poz. 547) środki ochrony roślin, stosuje się na terenie otwartym przy użyciu:

1) sprzętu naziemnego w odległości co najmniej 20 m od pasiek,

2) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych lub sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od krawędzi jezdni dróg publicznych, z wyłączeniem dróg publicznych zaliczanych do kategorii dróg gminnych oraz powiatowych,

3) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych sadowniczych w odległości co najmniej 3 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin,

4) opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych w odległości co najmniej 1 m od zbiorników i cieków wodnych oraz terenów nieużytkowanych rolniczo, innych niż będących celem zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin.

Zgodnie z § 3ww. rozporządzenia środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się, jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s.

 

 

Źródło: www.theecologist.org, http://zdrowszeznatury.pl; http://covvha.net/monsantos-secret-roundup-and-birth-defects-report/

autor: APiekarska

Niecierpek gruczołowaty

Niecierpek gruczołowaty - kwiat
autor: UBB
Nicierpek drobnokwaitowy - także gatunek inwazyjny
autor: UBB
Niecierpek gruczołowaty - wielkość
autor: UBB
Niecierpek gruczołowaty - korzenie "przybyszowe"
autor: UBB

Procedury dotyczące wpływu inwestycji na środowisko

Podstawą do stwierdzenia braku lub potrzeby określenia wpływu inwestycji na środowisko jest procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Listę przedsiewzięć zawsze mogąccyh oddziaływać na środowisko lub mogących potenjclanie oddziaływać na środowisko zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sama procedura uzsykania decyzji środowiskowej opisana jest w Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Również ww. aktach prawnych są zawarte procedury dotyczące oceny wpływu danego zamierzenia inwestycyjnego na obszary Natura 2000.

Ścieżka postępowania

Nowe zasady postępowania z gatunkami inwazyjnymi określone w rozporządzeniu UE nr 1143/2014

W dniach 13-14 października br. przedstawiciel BbPN wziął udział w spotkaniu dotyczącym regulacji prawnych ograniczających występowanie gatunków inwazyjnych w Polsce. Konferencja została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Ministerstwo Środowiska, niejako wymuszona konicznością dostosowania prawa krajowego do wspólnotowego. Z dniem 01 stycznia 2015r. rozpoczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r. w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.

Pierwszego dnia konferencji skoncentrowano się na aktualnie obowiązującym prawie, głównie zapisach art. 120 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Wiele wystąpień było dotyczyło już realizowanej ochrony czynnej oraz skuteczności metod zwalczania gatunków inwazyjnych. Drugi dzień poświecono aspektom prawnym – nowelizacji ustawy o ochronie przyrody tak by była dostosowana do nowych europejskich ram prawnych. Mowa był również o kodeksie dobrych praktyk w ogrodnictwie w ograniczaniu rozprzestrzeniania się gatunków roślin inwazyjnych (http://www.kdpo.gdos.gov.pl). Jednak najgorętsze dyskusje toczyły się nt. przyszłej perspektywy finansowej i możliwości pozyskania środków na realizację działań związanych z tematem inwazji biologicznych. Proponowane zmiany w finasowaniu czynnej ochrony przyrody istotnie ograniczają dostępność i możliwość pozyskania środków, m.in. nie kwalifikowalność podatku VAT, ograniczenie współfinansowania z różnych źródeł jednocześnie, nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacząco utrudniająca parom narodowym realizację art. 10 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.

Więcej: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/materialy-do-pobrania-4

Dobra Praktyka Ogrodnika Przyrodnika – publikacje i akcja edukacyjna Zaborskiego Parku Krajobrazowego http://zaborskipark.pl/dobra-praktyka-ogrodnika-przyrodnika-2/

Aplikacja mobilna do wykrywania i notowania stanowisk gatunków inwazyjnych

Zachęcamy wszystkich użytkowników smartfonów do wypróbowania pierwszej wersji aplikacji, która dostarcza wiedzy o gatunkach inwazyjnych i zagrożeniach związanych z nimi oraz umożliwia przekazywanie informacji o ich stanowiskach do ogólnoeuropejskiej bazy danych. Aplikacja powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w porozumieniu z Europejską Agencją Środowiska  w ramach projektu: MYGEOSS, http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/mygeoss.

Aplikację można pobrać: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.mygeossias

Informacja o projekcie: http://digitalearthlab.jrc.ec.europa.eu/activities/invasive-alien-species-monitoring-citizen-scientists/57833

 

 

autor: Urszula Biereznoj-Bazille, opublikowała N. Dzikowska, data: 2017-04-07

Aktualności:

Dzień Ochrony Środowiska w BbPN

Dzień Ochrony Środowiska w BbPN
2017.07.26  -  Biebrzański Park Narodowy oraz Miasta Lipsk i Dąbrowa Białostocka zapraszają 13.08.2017 r. do Lipska nad Biebrzą

Brunatne wierzby

Brunatne wierzby
2017.07.25  -  W obrębie Basenu Środkowego Biebrzańskiego Parku Narodowego, na północ od Goniądza zaobserwowaliśmy zbrunatnienie liści wierzby szarej w kępach łozowych. Obszar objęty tym zjawiskiem szacujemy na około 280 ha.

Czerwcowe ,,bzykanie”

Czerwcowe ,,bzykanie”
2017.07.17  -  Po ostatnich burzach woda na bagnach przybrała. Komary wykorzystują to bezlitośnie mnożąc się na potęgę. Olsy obfitują w ową zgryźliwą hałastrę, a jedynym ratunkiem wydają się otwarte turzycowiska.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Certyfikat POT 2005
Darowizny
Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.