Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy sob 11.07, godz 12:00

17°C odczuwalna17°C
1000 hPa
6.8 km/h
67%
0 mm

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

Ochrona ekosystemów leśnych

Od momentu powstania Biebrzański Park Narodowy realizuje program działań ochronnych w ekosystemach leśnych. Corocznie realizowane są zabiegi z zakresu pielęgnacji lasu w ramach zabiegów o charakterze czyszczeń i trzebieży mające na celu poprawę struktury drzewostanów (4010,4 ha w latach 1994-2019). Nie prowadzi się zalesień, zdając się w tym zakresie na spontaniczne siły przyrody Odnowienia prowadzone były: na powierzchniach luk powstałych w wyniku intensywnych żerów kornika drukarza (17,7 ha w latach 1996-97, 0,3 ha w roku 2015 i 0,48 w latach 2018-19) i wiejących silnych wiatrów (1,5 ha w roku 2013 i 9,8 ha w roku 2014), zainicjowanych odnowień naturalnych (1,4 ha w latach 1998-2002) oraz w ramach przebudowy drzewostanów (9,78 ha w latach 2001-14 i 3,18 ha w latach 2018-19. Na najuboższych siedliskach Biebrzańskiego Parku Narodowego wysadzono podszyty (65,9 ha w latach 1995-2000). Jednocześnie z działaniami hodowlanymi prowadzony jest monitoring czynników zagrażających stabilności drzewostanów. W razie potrzeby podejmuje się działania (cięcia sanitarne, zwalczanie mechaniczne lub chemiczne), mające na celu ograniczenie skutków silnego żerowania niektórych gatunków owadów. W celu zwiększenia walorów ochronnych, stabilności ekosystemów leśnych, wzbogacenia bazy żerowej różnych gatunków zwierząt oraz miejsc ich bytowania, zostały utworzone na istniejących już lukach i obrzeżach lasu: 12 oszyjków (2,07 ha w roku 2013), 17 remiz (2,35 ha w roku 2013 i 1,00 ha w roku 2014), głównie na siedliskach Bśw i BMśw. Działania w ekosystemach leśnych konsultowane są ze specjalistami z Zespołu Ochrony Lasu w Olsztynie, Instytutu Badawczego Leśnictwa, uczelni leśnych i nieleśnych oraz praktykami z sąsiednich nadleśnictw.

Lasy Biebrzańskiego Parku Narodowego są źródłem drewna dla lokalnej ludności. Osoby indywidualne mają możliwość osobistego pozyskiwania (tzw. kosztem nabywcy) drewna opałowego, żerdzi lub średniowymiarowych sortymentów użytkowych. Surowic tartaczny i wałki użytkowe kupowane są przez lokalny przemysł drzewny: tartaki, producentów palisad i palet. Część surowca drzewnego trafia w głąb kraju do przerobu w papierniach. Środki ze sprzedaży drewna pozyskanego w ramach niezbędnych zabiegów ochronnych przeznaczane są na pokrycie kosztów ochrony przyrody. Od początku istnienia parku działania ochronne w ekosystemach leśnych dotowane były przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a w latach 2013 r. - 2019 r. również przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z funduszu leśnego.

  • autor: Robert Acewicz, data: 2020-03-25

Relacja z warsztatów pt. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”

 

W dniach 25-26 listopada 2014 r. pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego wzięli udział w szkoleniu, pt. „Drzewa w otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”, z zakresu oceny stanu drzew, metod pielęgnacji oraz podejmowaniu decyzji o wycince, mające na celu zwiększenie wiedzy niezbędnej do lepszego, bardzie zrównoważonego zarządzania zadrzewieniami. Szkolenie zostało zorganizowane przez  Urząd Gminy Gródek oraz Zielone Płuca Polski w partnerstwie z Fundacją EkoRozwoju w ramach projektu LIFE+ „Drogi dla Natury”.

Szkolenie rozpoczęto podstawowymi informacjami. Zdefiniowane zostało co to są zadrzewienia, co to są aleje, w których aktach prawnych szukać definicji, omówiono przepisy związane z wycinką drzew oraz biologię drzewa. Wielokrotnie wykładowcy zwracali uwagę, że najważniejsze elementy drzewa znajdują się tuż pod korą. Dlatego wydawałoby się płytkie uszkodzenie pnia może istotnie ograniczyć możliwość przeżycia danego drzewa. Innym ważnym elementem odpowiedzialnym za dobry stan drzew są korzenie włośnikowe, które są szczególnie narażone na uszkodzenie podczas prac ziemnych w pobliżu bryły korzeniowej. Wskazano rolę drzew w naszym najbliższym otoczeniu, ich wpływ na poprawę naszego samopoczucia, poprawę mikroklimatu czy produktywności gleby. Nieraz słyszy się, że obecność drzewa na miedzy śródpolnej zmniejsza plony, okazuje się to nie prawdą. Badania porównawcze pól z drzewami oraz bez zadrzewień śródpolnych wskazują, że faktycznie w najbliższym sąsiedztwie drzewa (pod okapem korony) plony są niższe, jednak w pozostałej części uprawa ma się znacznie lepiej i daje większy plon (Karg i Karlik 1993, Karg 2003).

Dalej rozmawialiśmy o aspektach praktycznych, kiedy i jak ciąć drzewa, czy wszystkie drzewa przy drodze zagrażają naszemu życiu i zdrowiu, jak oceniać zagrożenia. Wykładowcy zwrócili uwagę, że oceniając wpływ inwestycji na drzewa pod uwagę należy brać nie tylko obszar w cieniu korony, ale fakt, że jego korzenie sięgają znacznie dalej. Uważa się, że drzewo o wysokości 32 m ma system korzeniowy sięgający długości 64 m. Za strefę zagrożenia wokół drzewa (też zdrowego) uznaje obszar o promieniu się 1,5 wysokości danego drzewa. Pani Marzena Suchocka z SGGW pokazała szereg metod jak można zapobiegać uszkadzaniu drzew podczas inwestycji oraz jak można uniknąć wycinek. Trzeba tylko chcieć zerknąć do książek, zasięgnąć opinii specjalisty.

Podczas prac terenowych ocenialiśmy kondycję drzew w pobliskim parku w Gródku oraz pomniki przyrody przy cerkwi. Wstępna diagnoza – czy drzewo jest chore czy zdrowe – nie jest skomplikowana. Wykonuje się ją bardzo prosto – przy użyciu gumowego lub plastikowego młotka oraz sondy. Wszyscy prelegenci przestrzegali przed zbędą wycinką konarów i kształtowaniu kory drzew w późnym okresie ich życia. Na przykładach pokazano, co dzieje się z dojrzałym drzewem, gdy ucinamy mu grube gałęzie, gdy pozostawiamy zaledwie jeden konar – takie drzewo powoli umiera i z czasem stwarza coraz większe zagrożenie wywróceniem, złamaniem, itp. Przywołano tutaj zdarzenie ze Szczawna, w wyniku którego zginęło dziecko. Powszechnie mówi się, że zabiło je drzewo, ale to drzewo zostało wcześniej zniszczone przez człowieka na skutek niewłaściwej pielęgnacji oraz zastosowania tanich, niecertyfikowanych zabezpieczeń drzew przed upadkiem typu cobra. Różnica pomiędzy sprzętem certyfikowanym i nie, w nazwie jest subtelna – pierwsze pisze się „cobra”, drugie „kobra” (patrz zdjęcia). Zabezpieczania różnią się istotnie ceną – te z atestem są kilkakrotnie droższe. Zastosowany osprzęt miał niższą wytrzymałość niż ten certyfikowany i drzewo przewróciło się.  Największym optymizmem napawał wykład pana Rafała Młodawskiego o jego pracy w Urzędzie Gminy Susz. Pan Młodawski sprawdza każdy wniosek o wycinkę w terenie, doradza właścicielom – jak najlepiej rozwiązać problem. Przekazał nam wiele praktycznych informacji, a przede wszystkim pokazał, że można nie wycinać drzew jeśli nie ma istotnych do tego przesłanek, że można nakazywać nasadzenia zastępcze. W Gminie Susz 75 % postępowań w sprawie wycinki drzew kończy się wydaniem nakazu nasadzeń zastępczych. Postawa godna naśladowania i powód do dumy. W naszej okolicy wydaje się, że drzew w przestrzeni miejsko-wiejskiej ubywa. Co smutne, wiele osób nadal uważa, że to z winy drzew giną ludzie. A przecież tak nie jest. To zwykle brawura czy bezmyślność kierowców są przyczyną nieszczęść.

Więcej informacji na stronie: http://aleje.org.pl/

 • autor: U. Biereżnoj-Bazille

Fotorelacja

 • sprzęt profesjonalny, certyfikowany typu "cobra", wytrzymały na promieniowanie UV
 • sprzęt niecertyfikowany typu "kobra", niewytrzymały na promieniowanie UV - niebezpieczny
 • Podstawowe narzędzia do diagnozy stanu zdrowotnego drzewa: sonda i młotek
 • Sprzęt diagnostyczny bardziej skomplikowany
 • Przy pomniku przyrody w Gródku
 • Cerkiew w Gródku

Aktualności:

Odznaczenia honorowe Ministra Środowiska za udział w akcji gaszenia pożaru

3 lipca 2020 r. żegnaliśmy prof. Ludwika Tomiałojcia

Nornik północny to dominujący ssak torfowisk biebrzańskich

Nornik północny to dominujący ssak torfowisk biebrzańskich.
2020.07.01  - 

To prawdziwy olbrzym wśród małych gryzoni (tzw. micromammalia).

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
 • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.