Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy czw 4.06, godz 22:40

6°C odczuwalna17°C
982 hPa
0 km/h
96%
0 mm

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Środowiska
  • NATURA 2000
  • RAMSAR

Treść

Ochrona zagrożonych gatunków roślin

Nazwa projektu: „Ochrona zagrożonych gatunków roślin na mineralnych wyspach w Biebrzańskim Parku Narodowym”

Numer projektu: POIŚ.05.01.00-00-374/12
Czas trwania projektu: 2012 – 2014
Beneficjent projektu: Biebrzański Park Narodowy
Wartość projektu: 521 620,00 PLN
 
Projekt zakłada zastosowanie metod ochrony czynnej służących kompleksowemu zachowaniu unikatowych układów ekologicznych jakimi są mineralne wyspy (grądziki), rozproszone wśród jednego z największych i najcenniejszych obszarów bagiennych Europy.
W dolinie Biebrzy występuje kilkaset grądzików, zróżnicowanych pod względem pochodzenia, wielkości, stopnia wyniesienia ponad poziom otaczających je torfowisk, charakterem szaty roślinnej. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni rejestruje się ogromne bogactwo gatunkowe i różnorodność form. 
Bioróżnorodność grądzików dobrze ilustruje ich bogactwo florystyczne. Na 72 grądach południowego basenu odnotowano blisko 600 gatunków roślin naczyniowych. Stanowi to prawie 60% flory Kotliny liczącej około 1000 gatunków.
Biebrzańskie grądziki są ostoją licznej grupy rzadkich w skali kraju gatunków, wśród nich są również te o najwyższym statusie ochronnym.
 
Do realizacji Projektu wybrano 4, niżej opisane  gatunki roślin.
Do najbardziej zagrożonych przedstawicieli flory grądów należą storczyki, na czele z najokazalszym obuwikiem pospolitym (Cypripedium calceolus). Jego biebrzańskie populacje należą do największych w Europie.
Bytuje tu jedna z ośmiu w Polsce, najdalej wysunięta na północ Europy - populacja kosaćca bezlistnego (Iris aphylla).
Grądziki są ostoją kilkunastu gatunków storczykowatych. Poza obuwikiem pospolitym, do grupy tej należy także buławnik czerwony (Cephalanthera rubra), którego populacje w Europie najczęściej nie przekraczają 20 pędów. Jedna z populacji biebrzańskich tego gatunku charakteryzuje się znacznie wyższą liczebnością, przekraczającą w niektórych latach 200 pędów.
Innym gatunkiem zasługującym na szczególną troskę jest goryczuszka gorzkawa (Gentianella amarella) notowana w BPN na 3 stanowiskach.
 
Cele projektu:
Utrzymanie i wzbogacenie bioróżnorodności mineralnych wysp w Biebrzańskim Parku Narodowympoprzez przywrócenie - poprawę warunków sprzyjających bytowaniu cennych gatunków roślin i zwierząt.
 
Metody realizacji projektu:
- inwentaryzacja i monitoring,
- przesadzanie roślin,
- wysiew nasion,
- sztuczne zapylanie,
- usuwanie krzewów i drzew,
- wykaszanie,
- usuwanie darni,
- tworzenie nowych miejsc lęgowych dla zapylaczy,
- wydawnictwa i warsztaty.

 

  • autor: c.werpachowski, data: 10.10.2012

ochrona roślin

  • obuwik pospolity, buławnik czerwony, kosaciec bezlistny,...
    obuwik pospolity, buławnik czerwony, kosaciec bezlistny, goryczuszka gorzkawa

zdobyliśmy 1 miejsce w Polsce!

Miło jest nam poinformować, że nasz wniosek zajął I (pierwsze) miejsce na liście rankingowej wniosków zgłoszonych do udziału w konkursie 1/2012 (5.1.1) Ochrona gatunków i siedlisk in-situ - zdobywając najwyższą punktację -  91 punktów (na 100 możliwych).

  • autor: c. werpachowski, data: 10.10.2012

lista rankingowa (pdf)

ZAPYTANIA OFERTOWE

Dotyczy ręcznego koszenia łąk w basenie dolnym w Biebrzańskim Parku Narodowym

Dotyczy wyboru specjalisty ds. monitorowania projektu

Dotyczy ręcznego odkrzaczenia oraz usunięcia darni w basenie dolnym w Biebrzańskim Parku Narodowym

Dotyczy dostawy odbiorników GPS

Dotyczty wykonania zabiegów ochronnych w basenie dolnym

Dotyczy wykonania zabiegów ochronnych w basenie dolnym

ZAPYTANIE II - koszenie 2ha w basenie dolnym BbPN

broszura - przygotowanie+druk

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe II (dotyczy druku broszury informacyjnej)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

wybór najkorzystniejszej oferty

Ręczne koszenie łąk w basenie dolnym, BbPN ZAPYTANIE OFERTOWE

Aktualności:

Jak szybko rosną ptaki!

Ponowne otwarcie punktu informacji turystycznej w Grzędach

Poznajemy pióra ptaków.

-
2020.05.29  - 

Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes).

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Europarc
  • Biebrzańskie Wieści
  • Nasza Biebrza
  • Darowizny
  • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
  • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.