Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:

Treść

 Konferencja GOSPODAROWANIE W LASACH NIEPAŃSTWOWYCH

3-4 listopada 2011r.
 

Organizatorzy:

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku 
Biebrzański Park Narodowy

Gospodarowanie w lasach niepaństwowych

Pod takim tytułem w dniach 3 i 4 listopada br. odbyła się w siedzibie Parku konferencja zorganizowana wspólnie przez Biebrzański PN oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku , w której uczestniczyli zarówno właściciele lasów, starostowie i przedstawiciele starostw, nadleśniczowie i pracownicy ALP oraz pracownicy Biebrzańskiego PN i zaproszeni goście. W imieniu organizatorów gości powitali Dyrektor RDLP w Białymstoku Pan Ryszard Ziemblicki oraz Dyrektor BPN Pan Wojciech Dudziuk.

Lasy prywatne na obszarze działania RDLP w Białymstoku zajmują ponad 210 tys. ha (lasy prywatne w granicach BbPN to tylko, a może aż 1800 ha) i stanowią ważny i integralny element ekosystemów leśnych całego województwa. Dlatego celem konferencji było podkreślenie istoty i znaczenia lasów niepaństwowych w całym systemie lasów oraz ich rolę w ochronie przyrody – szczególnie na obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie. Zależało nam na podniesieniu wiedzy o gospodarowaniu w lasach niepaństwowych w szerokim tego słowa znaczeniu. W rezultacie cel ten przełożył się na bardzo bogaty i różnorodny program począwszy od znaczenia lasu i potrzebie jego ochrony i mądrego użytkowania, poprzez aspekty prawne dotyczące zarówno obowiązków właścicieli oraz nadzorujących gospodarowanie w lasach, informacje o lasach prywatnych w Polsce i w woj. podlaskim, skończywszy na tematyce ochrony cennych siedlisk i flory oraz rzadkich gatunków ptaków (głównie szponiastych) jakie mogą występować w lasach niepaństwowych. Nie zabrakło aspektów ochrony lasów przed uszkodzeniami powodowanymi przez zwierzynę (w tym łosia) oraz aktywizacji i zachęty właścicieli lasów prywatnych do tworzenia stowarzyszeń czy innych formalnych grupa działania mogących wspólnie ubiegać się o poprawę gospodarowania w lasach prywatnych i w imieniu właścicieli lobbować np. w sprawach zmian prawa itp. Bardzo ciekawym uzupełnieniem części kameralnej były doświadczenia w realizacji nadzoru nad lasami prywatnymi w Nadleśnictwie Spychowo i Knyszyn.

4 listopada br. odbyła się sesja terenowa, której gospodarzem było Nadleśnictwo Knyszyn. W jej trakcie uczestnicy zobaczyli ciekawe i najbardziej problematyczne fragmenty lasów prywatnych. Sesja terenowa zdominowana została przez szkody powodowane w lasach prywatnych przez łosie. Zaletą wyjazdu w teren były także bardzo ciekawe dyskusje oraz wymiana doświadczeń i poglądów prezentowanych przez uczestników.

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymali wydawnictwo „Gospodarowanie w lasach niepaństwowych – poradnik dla właścicieli” wydany przez RDLP w Białymstoku przy współpracy z BbPN a sfinansowany przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Więcej o poradniku i możliwości jego otrzymania niebawem.

Autorom wystąpień oraz uczestnikom konferencji organizatorzy gorąco dziękują za poświęcony wkład i czas.
 

 • autor: A.Wiatr (tekst i foto)
 • 1. Gości powitali i konferencję otworzyli Pan Ryszard...
  Gości powitali i konferencję otworzyli Pan Ryszard Ziemblicki, Dyrektor RDLP w Białymstoku oraz Pan Wojciech Dudziuk, Dyrektor BbPN (z prawej)
 • Uczestnicy konferencji w siedzibie BbPN
 • O roli i znaczeniu lasów, potrzebie ich ochrony i mądrego...
 • Sytuację lasów prywatnych w Polsce, ze szczególnym...
 • Lasy niepaństwowe czy prywatne? Te i tym podobne prawne...
 • Kwestię zagospodarowania lasów niepaństwowych wyjaśniał...
 • O łęgach, olsach i innych cennych siedliskach mogących...
 • Orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, bielik, bocian czarny...
 • O tym jak łagodzić konflikty pomiędzy łosiem a...
 • O korzyściach tworzenia leśnych stowarzyszeń i wspólnej...
 • O swoich doświadczeniach w prowadzeniu nadzoru nad lasami...
 • Głównie o problemie szkód od łosi oraz o rozdrobnieniu...
 • Uczestnicy konferencji w trakcie sesji terenowej, której...

Program

3 listopada – siedziba BPN

9 00 - powitanie gości (Dyrektorzy jednostek)
9 15- 9 45 – Las i jego znaczenie dla człowieka oraz potrzeba jego ochrony – prof. T. Borecki SGGW
9 45 – 10 10 – Sytuacja lasów niepaństwowych w Polsce – wyniki ogólnopolskiej ankiety – dr inż. P. Gołos – IBL Sękocin
10 10 – 11 00 – Aspekty prawne gospodarowania w lasach niepaństwowych – obowiązki właścicieli i jednostek nadzorujących – M. Geszprych Ministerstwo Środowiska
11 00 – 11 20 – przerwa kawowa
11 20 – 12 00 – Zagospodarowanie i użytkowanie lasów niepaństwowych – P. Skolud GDLP Warszawa
12 00 – 12 20 – Lasy niepaństwowe ważną ostoją rzadkich siedlisk i flory - dr C. Werpachowski BbPN
12 20 – 12 40 – Lasy niepaństwowe ważnym miejscem występowania rzadkich gatunków ptaków – K. Henel – BbPN, KOO
12 40 – 13 00 – Metody łagodzenia konfliktów na linii łoś – gospodarka leśna w lasach niepaństwowych – dr. hab. M. Ratkiewicz UwB
13 00 13 15 – przerwa
13 15 – 13 35 – Stowarzyszenia jako forma skuteczniejszego działania właścicieli lasów niepaństwowych – W. Adamczyk Ministerstwo Środowiska
13 35 – 14 05 – Lasy niepaństwowe w praktyce na przykładzie działalności nadleśnictw LP
Nadleśniczy K. Krasula - Nadleśnictwo Spychowo
Nadleśniczy dr E. Komenda – Nadleśnictwo Knyszyn
14 05 – dyskusja

4 listopada

(dla chętnych przedstawicieli starostw na podstawie wcześniejszych zgłoszeń)
9 00 - Gospodarowanie w lasach niepaństwowych w praktyce – warsztaty terenowe na obszarze Nadleśnictwa Knyszyn oraz Biebrzańskiego PN – gospodarz N-ctwo Knyszyn
Wyjazd autobusem spod siedziby BbPN w Osowcu-Twierdzy
 

Aktualności:

Zmiana lokalizacji pierwszego dnia 75. Wszechnicy Biebrzańskiej

75. Wszechnica Biebrzańska pt. „Fascynujący Świat Roślin".
2022.01.25  - 

Informujemy, że organizacja pierwszego dnia wykładowego 75. Wszechnicy Biebrzańskiej tj. 29 stycznia 2022r., została przeniesiona z Mediateki w Mońkach i odbędzie się ostatecznie w siedzibie Parku tj. Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.

Feriolandia ruszyła

Feriolandia ruszyła
2022.01.25  - 
Ruszyły ferie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, czyli "Biebrzańska Feriolandia". W poniedziałek odbyła się pierwsza piesza wycieczka terenowa. Poszukiwaliśmy tropów i innych śladów zwierząt.

Co łączy motyle Szczerbówki ksieni i biebrzańskie łosie?

Co łączy motyle Szczerbówki ksieni i biebrzańskie łosie?
2022.01.21  - 

Szczerbówki ksieni to motyle nocne średniej wielkości, o głęboko wyszczerbionych brzegach pierwszej pary skrzydeł, stąd nazwa gatunku. Łosi nie trzeba nikomu przedstawiać ...

 

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.