Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:
 • Aktualności Parku

Treść

Pisemne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości

Zapraszamy do wzięcia udziału w ogłoszonych w dniach 24-25 lutego 2021 r. przez Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego pisemnych przetargach nieograniczonych na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Biebrzańskiego PN.

Termin na złożenie ofert do przetargów o nr 1/2021 – 44/2021 upływa o godz. 14.00 dnia 12 marca 2021 r.

Natomiast otwarcie ofert nastąpi dnia 16 marca 2021 r. W związku z trwającym stanem epidemii otwarcie ofert nastąpi bez bezpośredniego udziału oferentów. Jednakże każdy z oferentów, oraz inne osoby zainteresowane, będą mogły obserwować czynności komisji przetargowej, związane z otwarciem przetargu i otwarciem ofert poprzez transmisję na żywo dostępną na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biebrzańskiego Parku Narodowego pod linkiem https://www.bip.biebrza.org.pl/1141,transmisje

Szczegółowe informacje odnośnie godzin otwarcia ofert znajdują się w Ogłoszeniach o przetargach.

Nigdy nie brałeś udziału w przetargach i obawiasz się skomplikowanych procedur? Oto kilka kroków, które Ci w tym pomogą!

1. Znajdź odpowiadający Ci przetarg

Pod instrukcją znajduje się mapa z orientacyjną lokalizacją gruntów z poszczególnych przetargów. Następnie zapoznaj się z interesującymi Cię ogłoszeniami o przetargach.

Znajdziesz je w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem https://www.bip.biebrza.org.pl/redir,przetargi bądź na tablicy ogłoszeń w siedzibie BbPN. Sprawdzisz tam treść ogłoszenia o przetargu, a w tym m.in. opis przedmiotu przetargu, warunki udziału oraz wymagane dokumenty.

2. Zapoznaj się z dokumentacją przetargową
Dokumentacja przetargowa zawiera wiele istotnych informacji, takich jak:

 • Ogłoszenie o pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych będących we władaniu Biebrzańskiego PN to pełen opis warunków udziału, wymaganych do złożenia dokumentów oraz wysokości żądanego wadium
 • Szczegółowy opis przedmiotu przetargu – np. powierzchnia działki podlegająca wydzierżawieniu, kategoria użytkowania gruntu
 • Mapy poglądowe kompleksów przeznaczonych do dzierżawy wraz z wytycznymi dotyczącymi wykonywania działań ochronnych oraz granice kompleksów w postaci plików wektorowych
 • Projekt umowy dzierżawy z załącznikami - zawiera opis zobowiązań Dzierżawcy i Wydzierżawiającego na etapie realizacji umowy. Wedle tego wzoru zostanie podpisana umowa po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwróć uwagę nie tylko na swoje obowiązki, ale również zapisy związane z karami umownymi oraz terminami.
 • Oświadczenie oferenta
 • Formularz ofertowy - najważniejszy dokument składany przez osoby/podmioty biorące udział
  w przetargu

3. Uzupełnij formularz ofertowy

Wzór formularza znajdziesz w dokumentacji przetargowej (Załącznik nr 6 do Ogłoszenia).

4. Wnieś wadium
Ze względu na stan epidemii kasa w siedzibie BbPN w Osowcu-Twierdza jest nieczynna i nie przyjmuje wpłat wadium gotówką. Wszystkie wpłaty należy realizować przelewem na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Białymstoku nr 37 1130 1059 0017 3397 2620 0005. W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dzierżawę nieruchomości w BbPN oraz numer/-y przetargu/-ów, których to wadium dotyczy; terminem wpłaty wadium jest data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Parku.
Pamiętaj, że wadium musi dotrzeć na wskazane konto przed upływem terminu składania ofert. Nawet minimalne opóźnienie będzie skutkowało odrzuceniem Twojej oferty.

5.  Przygotuj dokumenty składane wraz z ofertą
Oprócz najważniejszego dokumentu jakim jest formularz ofertowy będziesz musiał złożyć:

 • Oświadczenie  (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia) dotyczące akceptacji przez Ciebie wymaganych warunków udziału w przetargu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z przetargu
 • Dowód wpłaty wadium
 • Decyzja o przyznanych płatnościach/dopłatach z ARiMR (pkt XIV pkt. 3 Ogłoszenia – Kryterium doświadczenie rolnicze), jeżeli oferent potwierdza swoje doświadczenie.

6. Złóż ofertę
Tak jak w przypadku wadium, ofertę musisz złożyć w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie. Kopertę opisz zgodnie z poniższym wzorem:

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W GRANICACH BIEBRZAŃSKIEGO PARKU  NARODOWEGO – PRZETARG NR …../2021” Nie otwierać przed dniem 16 marca 2021 r. przed godziną…….”

Pamiętaj o wpisaniu numeru przetargu oraz godziny – zajrzyj do pkt. XII ust. 1 poszczególnych ogłoszeń. Każdy z przetargów ma ustaloną indywidualną godzinę otwarcia ofert. Sposób doręczenia oferty jest dowolny, możesz wysłać ją za pośrednictwem kuriera lub złożyć w okienku podawczym przy wejściu głównym w siedzibie Parku. Pamiętaj, że w jednej kopercie nie może być więcej niż jedna oferta, tj. oferta dotycząca kilku przetargów.

Pamiętaj, że zadeklarowanie w kryterium „Termin płatności czynszu” terminu 25 lutego, zobowiązuje Cię do płatności czynszu w każdym kolejnym roku obowiązywania umowy w powyższym terminie. Wyjątek stanowi rok 2021 gdzie płatności dokonuje się w ciągu 21 dni od zawarcia umowy.

Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy najpóźniej w terminie do 30 listopada  2021 r., przy czym w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej (w pieniądzu) istnieje możliwość wpłaty zabezpieczenia w dwóch ratach (każda po 50% wysokości wymaganego zabezpieczenia):
   a) I ratę należy wnieść w terminie do 30 listopada 2021 r.,
   b) II ratę  w terminie do 31 marca 2022 r.
Zabezpieczenie może być wniesione, według wyboru Dzierżawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Masz jeszcze jakieś wątpliwości lub pytania? Poniżej wskazane osoby udzielą Ci informacji od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-15.00:

 1. W zakresie przetargów o nr 1/2021 – 35/2021:
 1. W zakresie przetargów o nr 36/2021 – 44/2021:

Poniżej znajdują się mapy poglądowe z lokalizacją nieruchomości gruntowych objętych przetargami.

 • autor: Monika Jaszczyk, data: 2021-02-25

Mapy poglądowe nieruchomości

 • Mapa poglądowa nieruchomości gruntowych - przetargi nr od...
  Mapa poglądowa nieruchomości gruntowych - przetargi nr od 1 do 7 oraz 36 do 44 (rozmiar pliku 8,6 MB)
 • Mapa poglądowa nieruchomości gruntowych - przetargi nr od...
  Mapa poglądowa nieruchomości gruntowych - przetargi nr od 8 do 35 (rozmiar pliku: 8,9 MB)

« Powrót

Aktualności:

Życzenia świąteczne

-
2021.04.02  - 

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy wszystkim czasu refleksji i zadumy, a po nim radosnego Alleluja. Życzymy spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, dostrzegania i doceniania tego co w życiu najważniejsze. Niech to będzie czas odpoczynku i wytchnienia od naszej zabieganej codzienności, wykonania małego gestu dobra w stronę drugiego człowieka.

Pożegnanie śp. Bogdana Jaworowskiego

Pożegnanie śp. Bogdana Jaworowskiego
2021.03.25  - 

Ze smutkiem żegnamy dzisiaj naszego Kolegę, Bogdana Jaworowskiego, emerytowanego strażnika Straży Parku Biebrzańskiego Parku Narodowego. 
 

Finał konkursu plastycznego "Ptasia zima nad Biebrzą"

-
2021.03.23  - 

Finał Konkursu plastycznego „Ptasia zima nad Biebrzą” odbył się on-line 22 marca 2021 r.  Podczas spotkania poznaliśmy 31 laureatów konkursu. 

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom
 • Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.