Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • RAMSAR
Nawigacja:
 • Aktualności Parku

Treść

Nowa Rada Naukowa BbPN

Ustawa o ochronie przyrody w art. 95 wymienia organy opiniująco-doradcze w zakresie ochrony przyrody. W przypadku parku narodowego, jest to rada naukowa parku narodowego, działająca przy jego dyrektorze.

Minister Środowiska Maciej H. Grabowski, powołał zarządzeniem z dnia 2 lutego 2015 roku, dwudziestu członków Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego na nową, pięcioletnią kadencję.

Inauguracyjne posiedzenie Rady odbyło się 26 lutego 2015 roku w siedzibie Parku w Osowcu-Twierdzy w obecności Pana Piotra Otawskiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody i Pani Marii Zachwatowicz, Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska.

Po powitaniu i wstępnym wystąpieniu, Pan Minister wręczył powołania członkom Rady, która następnie we własnym gronie ukonstytuowała się i przyjęła regulamin działania. Członkowie Rady funkcję jej przewodniczącego powierzyli Panu dr. inż. Tomaszowi Okruszko prof. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a wice-przewodniczącymi zostali Pan prof. dr hab. Jan Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku oraz Pan Paweł Mirski Wiceprezes Komitetu Ochrony Orłów.

Rada wysłuchała wystąpienia Pana Romana Skąpskiego, Dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego, który nowym członkom przedstawił informacje o Parku, jego działaniach i planach, a następnie odbyła się dyskusja na temat Planu Zadań Ochronnych obszarów Natura 2000: PLB 200006 obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Biebrzańska i PLH 200008 specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Biebrzy.

Po dyskusji w której udział brała duża grupa członków, wysłuchaniu opinii recenzentów i propozycji uszczegółowienia niektórych zapisów dotyczących celów ochrony, występujących oraz potencjalnych zagrożeń, a także proponowanych działań ochronnych dla przedmiotów ochrony (siedlisk i gatunków), Rada pozytywnie zaopiniowała oba Plany.

Następnie Rada przeprowadziła kilka dyskusji na tematy ogólne i wskazała wiele celów oraz kierunków, które powinny być obszarem jej zainteresowania i prac w najbliższym okresie.

Skład Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego:

 1. mgr Jarosław Augustowski – Starostwo Powiatowe w Grajewie;
 2. prof. dr hab. Tomasz Borecki – Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego
  w Warszawie;
 3. dr hab. inż. Zbigniew Borowski, prof. IBL – Instytut Badawczy Leśnictwa
  w Sękocinie;
 4. dr hab.           Przemysław Chylarecki, prof. PAN – Muzeum i Instytut Zoologii PAN
  w Warszawie;
 5. prof. dr hab. Wiesław Dembek – Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach;
 6. dr hab. Piotr Głowacki, prof. PAN – Instytut Geofizyki PAN w Warszawie;
 7. prof. dr hab. Andrzej Górniak – Uniwersytet w Białymstoku;
 8. dr hab.           Bogdan Jaroszewicz – Stacja Geobotaniczna Uniwersytetu Warszawskiego
  w Białowieży;
 9. dr inż. Andrzej Kamocki – Politechnika Białostocka;
 10. Tomasz Kłosowski – fotografik;
 11. mgr Lech Łępicki – Miasto i Gmina Lipsk;
 12. mgr inż. Marek Masłowski – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
  w Białystoku;
 13. mgr Paweł Mirski – Komitet Ochrony Orłów;
 14. dr Przemysław Nawrocki – WWF Polska;
 15. dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
 16. dr Paweł Prus – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie;
 17. dr hab. Mirosław Ratkiewicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku;
 18. prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu;
 19. prof. dr hab. Jan Taylor – Uniwersytet w Białymstoku;
 20. prof. dr hab. Tomasz Żylicz – Uniwersytet Warszawski.
 • data: 2015-02-27
 • Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego 26 lutego 2015 r.

« Powrót

Aktualności:

#Park Narodowy to nie śmietnik!

-
2021.07.30  - 

Prowadzimy akcję #Park Narodowy to nie śmietnik! W czwartek 29 lipca 2021 roku zdobyliśmy Górę Skobielewa (G. Skobla).

Pamiętajcie o ogrodach

Pamiętajcie o ogrodach
2021.07.27  - 

Wspólnie z marką KRONEN zapraszamy mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie „Ogród przyjazny przyrodzie”

Zapraszamy 29 lipca br.

Zapraszamy na wycieczkę terenową
2021.07.22  - 

na wycieczkę terenową i prelekcję.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

 • Europarc
 • Biebrzańskie Wieści
 • Nasza Biebrza
 • Darowizny
 • Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.