Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Da Vinci

Konkurs Da Vinci

Konkurs Roztoczańskiego Parku Narodowego ma zasięg ogólnopolski i jest skierowany do osób indywidualnych oraz placówek oświatowych. Temat konkursu związany jest z wykonaniem autorskiego projektu roweru inspirowanego naturą w ramach dwóch zadań: Zadanie 1 - Praca graficzna - przedstawienie pomysłu na najciekawszy design leśnego dwukołowca z wykorzystaniem różnych elementów przyrodniczych. Zadanie 2 - Praca fotograficzno – filmowa – ukazanie walorów przyrodniczo – kulturowych tras rowerowych wybranego parku narodowego poprzez wykonanie pracy projektowej w formie krótkiego reportażu fotograficzno – filmowego. Technika wykonania w/w zadań jest dowolna i dotyczy m.in. rysunku, fotografii, filmu, form przestrzennych itp. Zgłoszenie uczestnictwa i termin nadsyłania prac konkursowych: do 20.10.2023 r.

Wykonane zadanie 1 lub/i zadanie 2 plus niezbędne dokumenty (do pobrania poniżej) prosimy wysłać na adres organizatora konkursu: sekretariat@roztoczanskipn.pl, lub pocztą tradycyjną jak i dostarczyć osobiście na adres Roztoczańskiego Parku Narodowego, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec z dopiskiem: „konkurs Da Vinci w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej”.

  • Plakat zaproszenia do udziału w konkursie z grafiką...
  • Plakat zaproszenia do udziału w konkursie. Grafika z...
  • Plakat zaproszenia do udziału w konkursie - informacje...