Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Czyste powietrze - Biebrza

Kalendarz 2024 „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Kalendarz został wydany w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom, w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Biebrzański Park Narodowy realizuje w ramach przedsięwzięcia działania edukacyjne nt. walki ze smogiem, sposobów ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologicznych metod ogrzewania budynków, zmiany zachowań odbiorców w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji, znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla. Przedsięwzięcie realizowane jest poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji, wystaw, konkursów, wydawanie wydawnictw edukacyjnych, a także przez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych – jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież i dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres przedsięwzięcia odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.
 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-11-30
 • Bagno Ławki – największy obszar naturalnych torfowisk...
  Bagno Ławki – największy obszar naturalnych torfowisk doliny Biebrzy
 • 0002
 • Dolina Biebrzy jest największą w Polsce ostoją łosia –...
  Dolina Biebrzy jest największą w Polsce ostoją łosia – ssaka typowo bagiennego/ fot. Błażej Felczak
 • Biebrzańskie mokradła
  Biebrzańskie mokradła
 • Łoś na rozlewiskach Biebrzy pod Goniądzem
  Łoś na rozlewiskach Biebrzy pod Goniądzem
 • Batalion – jeden z symboli fauny biebrzańskiej, logo...
  Batalion – jeden z symboli fauny biebrzańskiej, logo Biebrzańskiego Parku Narodowego
 • Wyjątkowo rzadki gatunek – obuwik pospolity
  Wyjątkowo rzadki gatunek – obuwik pospolity
 • Rycyk – mieszkaniec podmokłych łąk i pastwisk
  Rycyk – mieszkaniec podmokłych łąk i pastwisk
 • Uszatka błotna – tajemniczy mieszkaniec torfowisk niskich
  Uszatka błotna – tajemniczy mieszkaniec torfowisk niskich
 • Wodniczka
  Wodniczka
 • Sóweczka – mały drapieżnik, zasiedlający naturalne lasy
  Sóweczka – mały drapieżnik, zasiedlający naturalne lasy
 • Wieczór nad Biebrzą
  Wieczór nad Biebrzą
 • Cietrzew
  Cietrzew
 • Bóbr
  Bóbr

Wstecz