Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Czyste powietrze - Biebrza

„Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

„Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia pod nazwą: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.

 • logo
 • logo NFOŚiGW

Działania Biebrzańskiego Parku Narodowego realizowane są w ramach Przedsięwzięcia przez okres 12 miesięcy, tj. do 30.06.2024 r. 
Polegają na realizacji działań edukacyjnych nt. walki ze smogiem, sposobów ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologicznych metod ogrzewania budynków, zmiany zachowań odbiorców w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji, znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla.

Działania realizowane są poprzez organizację: warsztatów, szkoleń, konferencji, wystawy, konkurów, wydanie wydawnictw edukacyjnych oraz poprzez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach. Główną grupą docelową – odbiorcami działań edukacyjnych jest społeczność lokalna tj. dzieci, młodzież, dorośli – mieszkańcy doliny Biebrzy (18 gmin z terenu i otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego). Ze względu na charakter i zakres działań odbiorcami są również mieszkańcy województwa podlaskiego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 150.000,00 zł.
Kwota dotacji wynosi: 135.000,00 zł, na którą składają się środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnione dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
– w tym na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych: 27.000,00 zł,
– w tym na realizację zadań bieżących: 123.000,00 zł,
stanowiące łącznie do 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

 • data: 2023-07-01

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”

Zapraszamy do zwiedzania wystawy plenerowej pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, która eksponowana jest przy siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego, tj. Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.
 
Wystawa zrealizowana w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w ramach przedsięwzięcia: Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.
 
„Tam, gdzie jest czysta woda, gleba i powietrze żyją szczęśliwi ludzie”.
Niestety, tylko z powodu zanieczyszczeń powietrza umiera rocznie 9 milionów ludzi, w tym 500 tysięcy w Unii Europejskiej i blisko 50 tysięcy w Polsce.
Roczna światowa emisja dwutlenku węgla wynosi około 50 miliardów ton, z czego największy udział stanowi ta pochodząca z zużycia paliw kopalnych. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również wycinki lasów, niewłaściwa gospodarka gruntami, emisja gazów cieplarnianych jak np. metanu i podtlenku azotu. Łącznie od wybuchu rewolucji przemysłowej ludzkość wyemitowała tyle gazów cieplarnianych, że stężenie dwutlenku węgla w atmosferze wzrosło prawie o połowę, a średnia temperatura na Ziemi wzrosła o 1,1 stopnia Celsjusza. Wyższa temperatura, pociąga za sobą poważne zmiany klimatu, biosfery oraz układu lądów i wód.
Przewiduje się, że pod koniec XXI wieku temperatura na świecie może wzrosnąć nawet o 5,7 stopnia Celsjusza. Jeśli w bieżącym stuleciu chcemy ograniczyć globalne ocieplenie do w miarę bezpiecznego wzrostu o 1,5 stopnia, to do 2050 roku musimy ograniczyć emisję gazów cieplarnianych do zera.
Działania, które ludzkość musi podjąć w ciągu trzech najbliższych dekad to redukcja o jedną trzecią obecnych emisji dwutlenku węgla. Wymaga to rozwoju i wdrażania tzw. zielonej energetyki oraz zmniejszenia o połowę emisji pochodzącej z przemysłu, transportu i budynków. Konieczne są również zmiany w stylu życia codziennego, który szczególnie w krajach bogatych prowadzi do marnotrawstwa cennych zasobów. Kolejnym wymaganym działaniem jest wyłapywanie dwutlenku węgla z instalacji energetyczno-przemysłowych, a także bezpośrednio z powietrza.
Już dzisiaj podejmij działania, aby chronić czystość powietrza.
Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, czyli najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Torfowiska schładzają klimat, zmniejszając ilość dwutlenku węgla w atmosferze i ograniczając w ten sposób efekt cieplarniany. Spełniają wiele różnych funkcji przyrodniczych, gromadząc organiczne zasoby węgla i azotu, oczyszczając wody, hamując odpływ wód podziemnych do rzek, magazynując wody podziemne i powierzchniowe. Niestety ponad połowa obszarów podmokłych w skali światowej zanikła lub została trwale zniszczona w ciągu ostatniego stulecia.
W sytuacji, gdy ludzkość zmaga się ze skutkami ocieplenia klimatu, ochrona obszarów wodno-błotnych to jedno z najważniejszych zadań. Razem możemy chronić mokradła poprzez nasze codzienne ekologiczne wybory i zachowania przyjazne środowisku.
 • autor: Beata Głębocka, Piotr Tałałaj, data: 2023-08-24
 • 373615647_695896855909728_5441716753024694803_n
 • 373573310_695896082576472_8987504966617674456_n
 • 372916361_695908229241924_7195635569334793882_n
 • 372971169_695896209243126_8306533717225168748_n
 • 372993474_695905545908859_7370922724237522948_n
 • 374441783_695896865909727_7282257831359199273_n
 • Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz...
  Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • Wystawa została dofinansowana ze środków NFOŚiGW oraz...
 • data: 2023-08-24

Relacja z Happeningu naukowego

Biebrzański Park Narodowy od lipca br. realizuje przedsięwzięcie pn. „Realizacja działań edukacyjnych Biebrzańskiego Parku Narodowego na terenie województwa podlaskiego pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”, w ramach programu priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
Jednym z działań realizowanych w ramach przedsięwzięcia jest organizacja happeningów edukacyjnych, jak miało to miejsce w ubiegłą niedzielę 27 sierpnia br., podczas „Biesiady Miodowej" w Kurowie.
Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne, gry, zabawy, prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku. Okazją do podsumowania zdobytej wiedzy był udział w Konkursie z nagrodami, pn. „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom”.
Dziękujemy Narwiańskiemu Parkowi Narodowemu za zaproszenie.
 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-08-28
 • Uczestnik Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza –...
  Uczestnik Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza –...
  Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza –...
  Uczestnicy Konkursu „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Nagrody w Konkursie „Czyste Powietrze – Biebrza –...
  Nagrody w Konkursie „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom"
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce...
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce...
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce...
  Do organizacji stoiska edukacyjnego posłużyły pomoce dydaktyczne, gry, zabawy, prezentowane uczestnikom przez pracowników Parku.
 • Happening naukowy BbPN
  Happening naukowy BbPN
 • Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza...
  Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza – Przeciwdziałanie Emisjom" zostały dofinansowane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Białymstoku
 • Happening naukowy oraz Konkurs „Czyste Powietrze – Biebrza...
 • data: 2023-08-28