Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Aktywna edukacja

Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”

Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • NFOSiGW_logo_full_color_horizontal_CMYK

Działania w ramach Projektu realizowane są głównie na terenie 18 gmin i 5 powiatów leżących w otulinie i na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Zasięg przedsięwzięcia obejmuje: dzieci, młodzież, dorosłych – mieszkańców województwa podlaskiego, a także przyległych województw tj. województwa warmińsko-mazurskiego i województwa mazowieckiego, jak również mieszkańców Polski i zagranicy, w tym turystów odwiedzjących Biebrzański Park Narodowy.

Celem działań Biebrzańskiego Parku Narodowego realizowanych w ramach Projektu, poprzez realizację programu aktywnej edukacji jest: podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych mających największy wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa, a także aktywizacja społeczna tj. budowanie społeczeństwa obywatelskiego w obszarze ochrony klimatu, środowiska i zrównoważonego rozwoju. Celem działań jest również podnoszenie wiedzy oraz poziomu świadomości ekologicznej wraz z kształtowaniem pożądanych zachowań w codzienny życiu obiorcy – w zakresie: ochrony przyrody i krajobrazu, ochrony bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą, ochrony zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, promocji postaw prośrodowiskowych, podejmowania decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska, propagowania kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia, popularyzacji rolnictwa ekologicznego i upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej. Celem działań jest również edukacja nt.: walki ze smogiem, sposobów ograniczania i unikania emisji powierzchniowej i punktowej, wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzkie oraz środowisko naturalne, ekologicznych metod ogrzewania budynków, zmiany zachowań odbiorców w codziennym życiu, w celu ograniczenia emisji, znaczenia obszarów cennych przyrodniczo i mokradeł w ograniczaniu emisji CO2. Celem działań jest również edukacja nt.: przeciwdziałania zmianom klimatu i zagrożeniom środowiska, adaptacji do zmian klimatu, znaczenia mokradeł i terenów cennych przyrodniczo dla klimatu i w łagodzeniu skutków zmian klimatu. Celem działań jest edukacja nt.: produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych, budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kogeneracji, ograniczania energochłonności w przemyśle, w gospodarstwach domowych i sektorze publicznym, w szczególności w budownictwie, budownictwa niskoenergetycznego oraz systemów magazynowania energii, promocji programów realizowanych przez NFOŚiGW z zakresu OZE i efektywności energetycznej.

Działania realizowane są poprzez organizację: warsztatów, szkoleń, konferencji, happeningów, konkurów, wydanie wydawnictw edukacyjnych oraz poprzez działalność edukacyjną i promocyjną w mediach.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi: 349.383,00 zł.

Kwota dotacji stanowiąca środki Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynosi: 349.383,00 zł.

 • data: 2023-07-01

Zapraszamy na warsztaty pn. „Iskra Tradycji”

Jak zabrać się za ochronę przyrody? Najlepiej zmienić nawyki! Od czego zacząć …? Od koszenia! Organizujemy dwudniowe warsztaty przygotowania kosy do pracy i naukę koszenia kosą tradycyjną. Historię i teraźniejszość kosy przedstawi Jacek Jerzmański. Na warsztatach można się będzie dowiedzieć o zaletach i wyższości koszenia kosą w stosunku do innych metod. Zapraszamy serdecznie! Szczegóły na plakacie i w poniższym harmonogramie!
Warsztaty „Iskra Tradycji” 2023 - harmonogram:
Dzień I:
Jacek Jerzmański (Łąki Kwietne) architekt krajobrazu, projektant ogrodów i miejskich przestrzeni, dendrolog, botanik, arborysta. Autor artykułów o środowisku przyrodniczym i o architekturze krajobrazu.
10:00 - 11:00 Wprowadzenie, zasady BHP oraz zasady przebywania w PN
11:00 – 12:00 „Kosa - historia i teraźniejszość” - prelekcja
12:00 - 12:20 Przerwa na kawę, herbatę i posiłek we własnym zakresie
12:20 - 15:20 „Oporządzenie i przygotowanie narzędzia do pracy.
Dzień II:
Jacek Jerzmański (Łąki Kwietne) architekt krajobrazu, projektant ogrodów i miejskich przestrzeni, dendrolog, botanik, arborysta. Autor artykułów o środowisku przyrodniczym i o architekturze krajobrazu.
10:00 - 12:00 Praca z kosą w praktyce, koszenie proprzyrodnicze w czynnej ochronie przyrody i na obszarach zindustrializowanych.
12:00 - 12:20 Przerwa na kawę, herbatę i posiłek we własnym zakresie
12:20 - 15:20 Praca z kosą w praktyce, koszenie proprzyrodnicze w czynnej ochronie przyrody i na obszarach zindustrializowanych.

Warsztaty realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • data: 2023-07-13
 • Plakat promujący warsztaty „Iskra Tradycji”
  Plakat promujący warsztaty „Iskra Tradycji”
 • Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu...
  Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Relacja z warsztatów „Iskra Tradycji"

Za nami warsztaty z przygotowania kosy i koszenia kosą tradycyjną „Iskra Tradycji”. Dlaczego iskra? Ponieważ czasem osełka skrzesze niejedną na płótnie kosy. Dlaczego tradycji? Dlatego że czas wrócić do tradycyjnego koszenia bo nic lepszego w ostatnich czasach nie wymyślono…
Całość warsztatów prowadził Jacek Jerzmański. Związany z Łąkami Kwietnymi, architekt krajobrazu, projektant ogrodów i miejskich przestrzeni, dendrolog, botanik, arborysta. Autor artykułów o środowisku przyrodniczym i o architekturze krajobrazu. 
Pierwszy dzień oprócz solidnej dawki wiedzy na temat historii i teraźniejszości kosy upłynął na czekaniu na klepanie i koszenie. W niedzielę czas oczekiwania dobiegł końca i uczestnicy pod czujnym okiem prowadzącego mogli spróbować swoich sił na łące. Twórczej krytyce podlegały: klepanie, styl oraz postawa kosiarza. Wszystko to ma znaczenie zarówno dla naszego zdrowia jak i dla żywotności narzędzi. Dobra kosa sama w sobie przedstawia wartość którą trudno wycenić, ponieważ dobrych kos już się nie produkuje… Dlatego tyle estymy przykładamy do przygotowania kosy. Narzędzia do klepania też nie mogą być byle jakie.
Podsumowując - koszenie tradycyjne:
- nie zaostrza kryzysu klimatycznego,
- działa jak ćwiczenia aerobowe,
- oszczędza paliwa kopalne,
- zmniejsza zanieczyszczenie (hałas, spaliny, wycieki oleju, plastik z kosiarek żyłkowych),
- nie zabija (wszystkie zwierzęta mają szansę uciec),
- lepiej pielęgnuje trawnik (trawa ucięta kosą lepiej wygląda i lepiej się regeneruje bez zmiażdżonych końcówek),
- umożliwia wykorzystanie pokosu (w przeciwieństwie do „mulczu” z kosiarki),
- pozwala wysiać nasiona ziołom, niezmacerowanym kosiarką.
Same „za”.
Warsztaty zostały realizowane w ramach przedsięwzięcia pn. Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • autor: Bogdan Browarski, data: 2023-08-15
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • Warsztaty „Iskra tradycji”
  Warsztaty „Iskra tradycji”
 • DSC_0173
 • DSC_0185
 • DSC_0187
 • DSC_0169
 • Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Narodowego...
  Warsztaty zostały sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapraszamy do udziału w warsztatach pn. „Ogrody przyjazne przyrodzie”

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich i nie tylko do udziału w wydarzeniu: „Ogrody przyjazne przyrodzie”.
Partnerem wydarzenia jest KRONEN.
Będzie z nami Witold Czuksanow - autor książek o tematyce ogrodniczej, dziennikarz telewizyjny oraz współtwórca programów telewizyjnych "Laur dla ogrodnika" i "Rok w ogrodzie". Zapraszamy na wykład i warsztaty ogrodnictwa.
Jeśli chcesz żeby Twój ogród:
– pachniał różnorodnymi kwiatami i ziołami
– miał rodzime gatunki roślin
– rozbrzmiewał śpiewem ptaków
– był stołówką dla pszczół i innych owadów
– dawał schronienie dla płazów, gadów i drobnych ssaków
– istniał nie tylko dla Ciebie…
W takim razie to spotkanie jest dla Ciebie.
Masz taki ogród? Musisz się nim pochwalić! Porozmawiaj o nim z innymi amatorami ogrodów naturalnych! Przynieś i wynieś 😊 - wymień nadliczbowe sadzonki i nasiona na inne rośliny ogrodowe!
 
Warsztaty realizowane są w ramach przedsięwzięcia pn. Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
W razie pytań służymy pomocą:
Bogdan Browarski: tel. (+48) 857 383 046, Bogdan Browarski@biebrza.org.pl
Anna Satkiewicz: tel. (+48) 857 383 010, Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl
 • autor: Bogdan Browarski, data: 2023-08-25
 • Plakat promujący warsztaty
  Plakat promujący warsztaty
 • Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu...
  Warsztaty sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • data: 2023-08-25

Biebrzański Park Narodowy zaprasza na happening pn. „30 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego dla ochrony przyrody”

Biebrzański Park Narodowy zaprasza na happening pn. „30 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego dla ochrony przyrody”.
Data: 30 września 2023 r.
Godz.: 11:00-14:00
Miejsce: plac przed siedzibą Parku – Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz.
W programie:
– godz. 11:00 – odsłonięcie muralu obrazującego bogactwo przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego, autorstwa artysty, malarza - Jakuba Brodzika,
– godz. 11:15 - 14:00 – prezentacja galerii obrazów, autorstwa artysty, malarza - Piotra Orzechowskiego,
– godz. 11:15 - 14:00 – stoisko edukacyjne Parku z grami, zabawami, eksperymentami i doświadczeniami naukowymi.
Wstęp wolny.
 
Happening realizowany jest w ramach przedsięwzięcia pn. Program aktywnej edukacji prowadzonej przez Biebrzański Park Narodowy pn. „Z myślą o przyszłości – chrońmy i dbajmy o środowisko”, w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025, sfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za jego treść odpowiada wyłącznie Biebrzański Park Narodowy.
 
Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji BbPN, e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl
 
 • autor: Beata Głębocka
 • fot. Tomasz Chilicki, program Happeningu pn. „30 lat...
  fot. Tomasz Chilicki, program Happeningu pn. „30 lat Biebrzańskiego Parku Narodowego dla ochrony przyrody”
 • Happening sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu...
  Happening sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej