Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 2023 r.

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 2023 r.

Biebrzański Park Narodowy oraz Fundacja PGE zapraszają do wzięcia udziału w XXVIII edycji Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych położonych na terenie województwa podlaskiego.

Konkurs ma na celu poszerzenie wiadomości o przyrodzie, historii i dziedzictwie kulturowym Biebrzańskiego Parku Narodowego zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli. Udział w konkursie rozwija zainteresowania przyrodnicze uczniów i kształtuje postawy proekologiczne, w tym docenianie unikalnej wartości doliny Biebrzy.

Konkurs jest dwustopniowy: etap szkolny i wojewódzki. Etap szkolny jest przeprowadzany do 19 maja 2023 r., ma formę testu pytań. Testy są przygotowane przez komisję szkolną, na podstawie bazy udostępnionych przez BbPN, przykładowych testów. Z każdej szkoły do etapu wojewódzkiego może być wyłonionych 3 uczniów z najlepszymi wynikami. Etap wojewódzki (finał) złożony jest z dwóch części: – część pierwsza – pisemna w formie testu (25 pytań), – część druga – w formie 10 zadań teoretycznych i praktycznych. Część pierwszą piszą wszyscy finaliści. Do części drugiej kwalifikowanych jest 10 uczniów (laureatów), którzy uzyskali największą liczbę punktów w teście.

Termin na przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wysłanie sprawozdania do BbPN (mailem na adres: beata.glebocka@biebrza.org.pl) jest do 19 maja br.

Finał Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym odbędzie się 2 czerwca 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie BbPN.

Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, 
e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl
tel. 85 738 30 09.

Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe w kwocie:

 • 3 pierwsze miejsca: 3 x 300 zł = 900 zł;
 • 7 wyróżnień: 7 x 200 zł = 1 400 zł;
 • Nagroda dla wszystkich uczestników: 60 uczniów x 100 zł = 6 000 zł;
 • Nagroda dla 20 nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (etap szkolny + finał w parku) 20 x 100 zł = 2 000 zł.

Łączna wartość nagród = 10 300 zł.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2023-03-29
 • Plakat_Fundator
  Plakat promujący Konkurs