Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

XII Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Konkurs "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"
 
Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w XII edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Różnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce".
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 6, 7 i 8 szkół z terenu województwa podlaskiego. Głównym organizatorem konkursu jest Białowieski Park Narodowy, współorganizatorem jest Biebrzański Park Narodowy. Konkurs składa się z etapów: szkolnego, powiatowego oraz finałowego.

Informacje o etapie szkolnym i powiatowym koordynowanym przez Biebrzański Park Narodowy:
• prosimy o zgłoszenia szkół do dnia 12 października 2023 r., z podaniem imienia i nazwiska danych kontaktowych (adres e-mail numer telefonu) nauczyciela koordynatora w szkole. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie e-mail na adres: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl
• nauczyciele koordynatorzy szkolni otrzymają testy do przeprowadzenia etapu szkolnego drogą elektroniczną. Etap szkolny odbędzie się 23 listopada 2023 r.
•Etap powiatowy odbędzie się do dnia 15 lutego 2024 r.
•Etap finałowy odbędzie się do dnia 16 maja 2024 r.
•Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Maria Satkiewicz, mail: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl, tel. 85 738 30 10 wewnętrzny 3010

Jeśli chcecie dowiedzieć się o tym działaniu nieco więcej, zapraszamy pod adres: www.bpn.com.pl