Banery

  • Polskie Parki Narodowe
  • bilety online eparki.pl
  • RAMSAR
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • NATURA 2000
  • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Konkurs "Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce"
 
Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w XI edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekologicznej "Różnorodność i formy ochrony przyrody w Polsce".
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7 i 8 szkół z terenu województwa podlaskiego. Głównym organizatorem konkursu jest Białowieski Park Narodowy, współorganizatorem jest Biebrzański Park Narodowy. Konkurs składa się z etapów: szkolnego, powiatowego oraz finałowego.

Informacje o etapie powiatowym koordynowanym przez Biebrzański Park Narodowy:
• prosimy o zgłoszenia szkół do dnia 16 września 2022 r., z podaniem imienia i nazwiska danych kontaktowych (adres e-mail numer telefonu) nauczyciela koordynatora w szkole. Zgłoszenia prosimy przesyłać w formie e-mail na adres: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl
• nauczyciele koordynatorzy szkolni otrzymają testy do przeprowadzenia etapu szkolnego drogą elektroniczną.
• Uprzejmie prosimy o przesłanie protokołów (forma dowolna – może być skan w formie pdf wersji papierowej) zawierających następujące informacje:
- liczba uczniów biorących udział w etapie szkolnym.
- imię, nazwisko, klasa – maksymalnie 3 uczniów zakwalifikowanych do etapu
powiatowego.
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego konkurs szkolny.
- protokoły prosimy przesyłać na adres: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl do dnia 6 października 2022 r.
• Etap powiatowy odbędzie się w dniu 19 października 2022 r.
• Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: Anna Maria Satkiewicz, mail: Anna.Satkiewicz@biebrza.org.pl, tel. 85 738 30 10 wewnętrzny 3010

Więcej informacji pod adresem Białowieskiego Parku Narodowego.

  • Plakat informujący o konkursie. Na tle leśnego pejzażu,...