Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Amatorski połów ryb

Akweny

Cieki wodne na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego udostępnione do amatorskiego połowu ryb:

 • rzeka Biebrza od północnych granic Parku do mostu kolejowego w Osowcu wraz ze starorzeczami przez cały rok. Zakaz wstępu i połowu na starorzeczach od 1 lutego do 15 lipca 
 • rzeka Biebrza od ujścia rzeki Wissy do rzeki Narwi: przez cały rok z łodzi i prawego brzegu. Zakaz wstępu i połowu na starorzeczach od 1 lutego do 15 lipca,
 • rzeka Jegrznia, od północnych granic Parku do mostu w Ciszewie: z łodzi i prawego brzegu, przez cały rok. Zakaz wstępu i połowu na starorzeczach od 1 lutego do 15 lipca,
 • Kanał Rudzki: na odcinku 500 m od mostu kolejowego w Osowcu, tylko z prawego brzegu.
 • rzeka Sidra od Kolonii Kropiwno do ujścia do rzeki Biebrzy: przez cały rok,
 • rzeka Brzozówka od Kolonii Karpowicze do ujścia do rzeki Biebrzy: przez cały rok. Zakaz wstępu i połowu na starorzeczach od 1 lutego do 15 lipca,
 • rzeka Wissa od Kolonii Łoje Awissa do ujścia do rzeki Biebrzy: przez cały rok.

Amatorski połów ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym

Wędkowanie w Biebrzańskim Parku Narodowym odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2019 r. poz. 2168, z 2021 r. poz. 1718) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi oraz Regulaminem udostępniania Biebrzańskiego Parku Narodowego do amatorskiego połowu ryb.

Podstawowe zasady dotyczące wędkowania w BbPN

Osoby przebywające w Biebrzańskim Parku Narodowym są zobowiązane do przestrzegania przepisów obowiązujących na jego terenie. W Parku obowiązuje m.in. zakaz:

 • biwakowania i parkowania poza miejscami wyznaczonymi, 
 • zakłócenia ciszy, wypalania roślinności, palenia ognisk oraz używania otwartego ognia,
 • ruchu pojazdów mechanicznych poza drogami publicznymi,
 • używania łodzi i innego sprzętu z silnikami spalinowymi.
 • Pływanie z silnikami elektrycznymi jest dopuszczone wyłącznie w terminie 01.07 – 31.10 w miejscach udostępnionych do wędkowania.
 • Wędkarz zobowiązany jest do bezwzględnego utrzymania czystości swego stanowiska w promieniu 10 metrów, bez względu na stan łowiska, jaki wędkarz zastał przed rozpoczęciem połowu.
 • Osoba przebywająca na obszarze wodnym obowiązana jest do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób. 

Wszelkie uwagi i spostrzeżenia prosimy kierować bezpośrednio na: telefon alarmowy Straży Parku 606 634 795 lub na adres Dyrekcji BbPN (Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz, tel. 85 738 06 20, e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl).

Licencje wędkarskie BbPN

 • Licencja wędkarska BbPN upoważnia do dojścia najkrótszą drogą pieszą i przebywania oraz wędkowania na łowisku od świtu do zmierzchu, tzn. od godziny przed wschodem słońca do godziny po zachodzie słońca oraz połowu ryb zgodnie z regulaminem.
 • Licencję należy okazywać na każde żądanie Straży Parku, Policji i Straży Rybackiej oraz osobom upoważnionym do kontroli, celem potwierdzenia faktu kontroli. 
 • Nieprzestrzeganie zasad wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, naraża wędkującego na cofnięcie licencji bez odszkodowania lub przewidziane prawem sankcje karne. 
 • Roczne licencje wędkarskie BbPN obowiązuje na dany rok kalendarzowy!

Miejsca sprzedaży licencji wędkarskich

Wymiary ochronne

Obowiązują m. in. następujące wymiary ochronne ryb:

 • jelec, wzdręga, płoć - do 15 cm,
 • okoń - do 18 cm
 • jaź, kleń, lin, miętus, leszcz - do 25 cm
 • boleń - do 40 cm
 • szczupak, węgorz - do 50 cm

Okresy ochronne ryb

Obowiązują m. in. następujące okresy ochronne ryb:

 • miętus - od 1 grudnia do końca lutego
 • sum - ochrona całoroczna
 • sandacz - ochrona całoroczna
 • szczupak, boleń - od 1 stycznia do 30 kwietnia
 • węgorz - od 15 czerwca do 15 lipca

Zakazowi połowów wędkarskich podlegają gatunki ryb prawnie chronionych, jak: koza, piskorz, śliz, różanka i inne.

Limity ilościowe

Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska (w ciągu doby): 

 • boleń – 1 sztuka
 • szczupak, węgorz - 2 sztuki
 • lin - 4 sztuki
 • jaź, kleń - 5 sztuk
 • leszcz - 10 sztuk  

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 sztuk w ciągu doby. 
Dopuszcza się zabranie z łowiska ryb innych gatunków niż wymienione wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby. 

Rejestr połowu ryb w Biebrzańskim Parku Narodowym

Poprawnie wypełnione rejestry połowów służą do monitorowania skali wędkarstwa na wodach udostępnionych do wędkowania w Biebrzańskim Parku Narodowym, określania ilości i masy złowionych ryb oraz ich składu gatunkowego oraz obliczania wskaźników sezonowych. Informacje te dają także wiedzę na temat popularnych odcinków łowisk BbPN oraz ilości ryb, które zostały wypuszczone z powrotem do wody.

Po przybyciu na łowisko prosimy:

 • przed rozpoczęciem wędkowania – wpisać datę i najbliższą miejscowość,
 • w trakcie łowienia – wpisać gatunek i liczbę sztuk tych ryb, które po złowieniu zostają wpuszczone do wody (wpisy dot. złowionych ryb wraz z podaną masą, prosimy wykonywać osobno dla poszczególnych gatunków),
 • po zakończeniu wędkowania – wpisać gatunek, liczbę i masę sztuk tylko tych ryb, które zabiera się z łowiska,
 • masę ryb zabieranych z łowiska wpisuje się z dokładnością do 0,1 kg i może być ona wpisana później – tj. po zważeniu ryb (nad wodą lub w domu). 

Jeżeli rejestr zostanie wypełniony przed końcem sezonu, wędkarz może kontynuować go na własnoręcznie przygotowanej tabeli. 

Bonifikata za wypełniony rejestr

Wędkarzowi, który okaże wypełniony rejestr połowu za ubiegły rok, przysługuje bonifikata w wysokości 10 zł. przy zakupie rocznej licencji wędkarskiej na rok kolejny (dotyczy zakupu licencji wędkarskich do dnia 30 czerwca  w terenowych punktach sprzedaży).

Zwrot rejestru połowów

Serdecznie dziękujemy za dostarczenie rejestru połowów do siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego:

 • listownie na adres: Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz,
 • wersji zeskanowanej/fotografii na adres e-mail: it@biebrza.org.pl,
 • przekazanie rejestru do siedziby Parku, osobiście, przez innych wędkarzy lub pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.