Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Mistrzostwa w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody Biebrzańskie Sianokosy

Celem Mistrzostw jest ocalenie liczącej setki lat tradycji koszenia podmokłych łąk oraz spopularyzowanie idei czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych. Organizatorzy mają na celu rozwinięcie współpracy pomiędzy parkami narodowymi i krajobrazowymi, a organizacjami lokalnymi i regionalnymi w takich dziedzinach jak: ochrona przyrody, edukacja ekologiczna, kultura, turystyka oraz rozwój społeczno-gospodarczy.

Pogłębienie wiedzy przyrodniczej lokalnej społeczności - zwłaszcza biebrzańskich rolników i władz samorządowych - ma właśnie tu nad Biebrzą - szczególne znaczenie: Dolina Biebrzy została wybrana jako pilotowy obszar do wdrażania programów rolno-środowiskowych, jak również została zaproponowana do europejskiej sieci ochrony przyrody Natura 2000. Występujące w Dolinie Biebrzy otwarte łąki cechują się walorami przyrodniczymi wyróżniającymi je w skali Europy. Są one miejscem gniazdowania i żerowania rzadkich ptaków: batalionów, rycyków, czajek, krwawodziobów. Stanowią także ważne tereny łowów ptaków drapieżnych jak orlik grubodzioby, orlik krzykliwy, gadożer. Koszenie łąk zapobiega zarastaniu krzewami i trzciną. Przyczynia się także do ochrony szczególnie cennych zbiorowisk roślinnych, które w innych częściach kraju można spotkać już bardzo rzadko, np. turzyca strunowa, wełnianeczka alpejska, gnidosz królewski, skalnica torfowiskowa.
Od początku lat 70. XX wieku wraz z postępującą mechanizacją rolnictwa i wyludnianiem się wsi, rolnicy zaprzestali wypasu bydła. Nieopłacalne stało się również koszenie podmokłych łąk, na które nie można było wjechać ciężkim sprzętem rolniczym. Kośne niegdyś łąki zaczęły porastać wierzbami, olchami, brzozami i trzciną, a to spowodowało wycofywanie się ptaków typowych dla terenów otwartych. Zarastanie bagien oznacza spadek bioróżnorodności - zmniejsza się bowiem liczba gatunków roślin i zwierząt. Chcąc zachować naturalny charakter torfowisk musimy je ochraniać w sposób czynny.

lokalizacja zawodów Biebrzańskie Sianokosy

Od 2000 r. na terenie Bagna Ławki Biebrzański Park Narodowy prowadzi kilka projektów ochrony czynnej turzycowisk, na łącznej powierzchni około 1,5 tys. ha. Pierwszym etapem prac jest ręczne usuwanie zakrzaczeń wierzbowych i brzozowych. Dalsze prace tj. wykaszanie, ze względu na dużą skalę prac, prowadzi się mechanicznie. W wielu miejscach Europy obserwuje się bowiem podobny problem - zanikanie obszarów bagiennych, kształtowanych przez tradycyjne rolnictwo. Do udziału w imprezie oraz wspólnej zabawy zapraszamy: kosiarzy z gmin biebrzańskich i całej Polski, reprezentacje parków narodowych z kraju i zagranicy, przedstawicieli instytucji i stowarzyszeń zajmujących się ochroną przyrody. 

Biebrzańskie Sianokosy 2016

Biebrzańskie Sianokosy 2015

Biebrzańskie Sianokosy 2014

Biebrzańskie Sianokosy 2013

 

 

Aktualności:

Brunatne wierzby

Brunatne wierzby
2017.07.25  -  W obrębie Basenu Środkowego Biebrzańskiego Parku Narodowego, na północ od Goniądza zaobserwowaliśmy zbrunatnienie liści wierzby szarej w kępach łozowych. Obszar objęty tym zjawiskiem szacujemy na około 280 ha.

Czerwcowe ,,bzykanie”

Czerwcowe ,,bzykanie”
2017.07.17  -  Po ostatnich burzach woda na bagnach przybrała. Komary wykorzystują to bezlitośnie mnożąc się na potęgę. Olsy obfitują w ową zgryźliwą hałastrę, a jedynym ratunkiem wydają się otwarte turzycowiska.

Sianokosy 2017 w Szuszalewie

Sianokosy 2017 w Szuszalewie
2017.07.08  -  Biebrzańskie Sianokosy dbędą się 9 września 2017 r. w Szuszalewie w okolicy kładki turystycznej przy drodze nr 673 (droga Dąbrowa Białostocka – Lipsk), powiat sokólski, gmina Dąbrowa Białostocka.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Kampania edukacyjna MŚ
Biebrzańskie Wieści
Pogoda doliny Górnej Biebrzy

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.