Banery

 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny
 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Konkurs wiedzy o BbPN 2022

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym 2022

Biebrzański Park Narodowy oraz Fundacja PGE zapraszają do wzięcia udziału w XXVII edycji Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.

W tym roku tematem przewodnim będzie nasze hasło roku „Różnorodność biologiczna wokół nas”.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych położonych na terenie województwa podlaskiego.

Termin na przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wysłanie sprawozdania do BbPN (mailem na adres beata.glebocka@biebrza.org.pl) jest do 29 kwietnia br.

Finał Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym odbędzie się 3 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie BbPN.

Konkurs ma na celu poszerzenie wiadomości o przyrodzie, historii i dziedzictwie kulturowym Biebrzańskiego Parku Narodowego zarówno wśród uczestników, jak i nauczycieli. Udział w konkursie rozwija zainteresowania przyrodnicze uczniów i kształtuje postawy proekologiczne, w tym docenianie unikalnej wartości Doliny Biebrzy.

Kontakt: Beata Głębocka, Dział Edukacji i Udostępniania BbPN, e-mail: beata.glebocka@biebrza.org.pl, tel. 85 738 30 09.

Nagrodami w Konkursie są upominki rzeczowe w kwocie:

 • 3 pierwsze miejsca: 300 zł x 3 = 900 zł
 • 7 wyróżnień: 7 x 200 zł = 1 400 zł
 • Nagroda dla wszystkich uczestników: 60 uczniów x 100 zł = 6 000 zł
 • Nagroda dla 20 nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu (etap szkolny + finał w parku) 20 x 100 = 2 000 zł

Łączna wartość nagród = 10 300 zł

Partnerem i fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie.

 • data: 2022-04-12
 • plakat informujący o konkursie wiedzy o Parku

Materiały do pobrania

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym rozstrzygnięty

Zakończył się konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym. W finale, który odbył się 3 czerwca, wzięło udział 66 uczniów z 23 szkół podstawowych. Organizatorem konkursu był Biebrzański Park Narodowy, a partnerem została PGE Polska Grupa Energetyczna. Nagrody dla uczestników ufundowała Fundacja PGE.

W piątek, 3 czerwca 2022 roku w siedzibie Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu Twierdzy odbył się finał 27. edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym. Wzięło w nim udział 66 uczniów z 23 szkół podstawowych. Finaliści rozwiązywali test składający się z 25 pytań. Wyniki wyłoniły 10 najlepszych uczestników, którzy wzięli udział w drugim etapie finałowym, gdzie w obecności pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników Parku odpowiadali na pytania dotyczące biebrzańskiej przyrody, historii i kultury. Rozpoznawali miejsca na mapie Parku, a także głosy ptaków, żywe okazy ulistnionych pędów drzew i krzewów oraz przedstawione na zdjęciach obiekty, rośliny i zwierzęta żyjące nad Biebrzą.

W czasie, gdy uczniowie pisali test, nauczyciele wysłuchali prelekcji pt. „Łowcy zbieracze z epoki kamienia”  autorstwa Adama Wawrusiewicza z Muzeum Podlaskiego w Białystoku. 
Kolejnym punktem wydarzenia były prelekcje skierowane do nauczycieli i uczniów na temat ptaków Biebrzańskiego Parku Narodowego, autorstwa Oliwiera Myki – ornitologa, biologa, przewodnika po Biebrzańskim PN oraz prelekcja pt. „Zwierzęta okiem ukrytej kamery autorstwa Marcina Kostrzyńskiego  – dziennikarza, autora książek o tematyce przyrodniczej oraz wielu cyklicznych programów o przyrodzie polskiej.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Szkoła Imię i Nazwisko  I Etap    II Etap  SUMA punktów MIEJSCE
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wizna Anna Staszek 26 44 70 I
SP Jaświły Oliwia Głódź 25 38 63 II
SP w Suchowoli Daniel Ryszkiewicz 24 39 63 II
SP w Suchowoli Joanna Skibicka 24 38 62 III
SP w Czerwonce Martyna Fiedorowicz 23 31 54 Wyróżnienie
Zespół Szkolno-Przedszkolny Wizna Julia Mucharska 23 30 53 Wyróżnienie
SP w Przytułach Julia Góralska 23 29 52 Wyróżnienie
SP w Czerwonce Karolina Żadziłko 23 27 50 Wyróżnienie
Społeczna SP Augustów Zuzanna Rółkowska 25 21 46 Wyróżnienie
Społeczna SP Augustów Kamila Czulewicz  24 15 39 Wyróżnienie
Maks. ilość punktów możliwa do zdobycia:   27,5 60 87,5  

Wszystkim dziesięciu zwycięzcom tegorocznego Konkursu gratulujemy. 

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników konkursu, w tym laureatów i wyróżnionych, a także dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu o łącznej wartości ponad 10 tys. zł ufundowała Fundacja PGE.

Konkurs odbywał się na wysokim poziomie merytorycznym, co zostało docenione przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku.  Dzięki temu laureaci miejsc 1-3 uzyskają dodatkowe punkty na świadectwie, uwzględniane w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół średnich (zarządzenie Nr 11/2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty). 

Od 1996 roku, gdy konkurs odbył się po raz pierwszy, wzięło w nim udział ok. 4500 uczniów mieszkających w najbliższym sąsiedztwie Parku. Śledząc losy jego laureatów można zauważyć, że konkurs zachęcił ich do rozwijania przyrodniczej pasji i dalszego kształcenia w tym kierunku. Wielu laureatów wiąże swoją ścieżkę zawodową z kierunkami przyrodniczymi. 

Relacja telewizyjna dostępna w Obiektyw TVP 3 Białystok

Grupa PGE od lat prowadzi działania i projekty mające na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego. Spółka aktywnie angażuje się w opiekę nad dzikimi ptakami – sokołami wędrownymi i bocianami białymi. Wspiera Biebrzański Park Narodowy, Świętokrzyski Park Narodowy, Roztoczański Park Narodowy, Kampinoski Park Narodowy i Wigierski Park Narodowy w działaniach na rzecz ochrony przyrody, projektach edukacyjnych i naukowo-badawczych. PGE wspiera także Nadleśnictwo Gryfino w rewitalizacji pomnika przyrody jakim jest Krzywy Las. W 2021 roku PGE została partnerem strategicznym Ligi Ochrony Przyrody by wspólnie realizować działania z zakresu ochrony środowiska oraz edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

PGE od 22 lat prowadzi program „Lasy Pełne Energii”, którego celem jest ochrona klimatu i stanu wód gruntowych oraz odbudowa drzewostanu w polskich lasach. Partnerami programu są nadleśnictwa z całej Polski. W ramach programu, pracownicy PGE wraz z rodzinami, młodzieżą szkolną i lokalnymi społecznościami sadzą drzewa na terenach wskazanych i przygotowanych przez leśników. 
Od początku trwania programu pracownicy PGE posadzili ponad 770 tysięcy drzew w całej Polsce.

 • 3 nagrody dla uczniów, za zajęcie miejsc I-III.
  3 nagrody dla 3 uczniów, za zajęcie miejsc I-III.
 • 7 nagród - wyróżnień dla 7 uczniów.
  7 nagród - wyróżnień dla 7 uczniów.
 • 20 nagród dla 20 nauczycieli.
  20 nagród dla 20 nauczycieli.
 • 60 nagród dla 60 uczniów.
  60 nagród dla 60 uczniów.
 • IMG_5239 (002)
 • IMG_5244 (002)
 • przywitanie 66 uczniów przystępujących do pisania testu...
 • IMG_2213
 • IMG_2223
 • IMG_2221
 • IMG_2261
 • IMG_2271
 • IMG_2338
 • IMG_2353
 • IMG_20220603_130042
 • IMG_20220603_123600
 • IMG_2357
 • IMG_2359
 • 20220603_133548
 • 20220603_134102
 • IMG_20220603_134058
 • IMG_2364
 • IMG_2381