Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Działania własne Parku

Usuwanie roślin inwazyjnych

Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia stanowią zagrożenie dla różnorodności przyrodniczej. Dzięki swoim specyficznym właściwościom są w stanie szybko opanować duże obszary, a tym samym uniemożliwić rozwój rodzimej flory. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego wśród roślin należących do tej grupy są m.in.: niecierpek gruczołowaty, czeremcha amerykańska i rdestowiec sachaliński.

Niecierpek gruczołowaty został sprowadzony z Azji Środkowej do Europy jako roślina ozdobna. Gatunek ten preferuje siedliska wilgotne i żyzne. Roślina osiąga wysokość 1-3 m i produkuje ogromną ilość nasion, które mogą być wyrzucane na odległość do 7 m od rośliny macierzystej, dzięki czemu niecierpek może szybko się rozprzestrzeniać i zajmować ogromne powierzchnie.

Inną bardzo ekspansywną rośliną jest pochodzący z Azji Wschodniej rdestowiec sachaliński. Roślina osiąga 3-4 m wysokości i przypomina krzew. Ze względu na szybki wzrost i walory ozdobne, często stanowi element dekoracyjny. Rdestowiec uniemożliwia rozwój innych gatunków roślin.

Północnoamerykańska czeremcha amerykańska to roślina występująca w postaci drzewa lub krzewu, osiągająca wysokość do 20 m. Gatunek ten był wprowadzany głównie w borach sosnowych i lasach mieszanych, a obecnie rozprzestrzenia się za pośrednictwem ptaków zjadających owoce i przenoszących je na znaczne odległości. Szybki wzrost czeremchy prowadzi do zubożenia składu runa i eliminacji jego gatunków.

W dniu 4 sierpnia 2017 r. pracownicy Parku po raz kolejny przeprowadzili akcję niszczenia populacji niecierpka i rdestowca w miejscowości Dolistowo oraz usuwania czeremchy amerykańskiej w miejscu występowania podejźrzonu rutolistnego k. Dobarza, w celu ochrony stanowiska tej rzadkiej i chronionej paproci.  Systematyczne usuwanie roślin ekspansywnych przynosi efekty w postaci likwidacji źródeł rozprzestrzeniania się ich na terenie Parku.

Walka z gatunkami inwazyjnymi jest bardzo trudna a działania takie wymagają powtórzeń w kolejnych latach. Wszystkie te gatunki wymagają zwalczania. Dlatego też pamiętajmy, by sadzić wyłącznie te rośliny, które nie znajdują się na liście gatunków obcych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym.

 • autor: Marlena Bogdan

Galeria fotografii

 • pracownicy BbPB podczas usuwania niecierpka gruczołowatego...
 • niecierpek gruczołowaty po usunięciu
 • usuwanie czeremchy amerykańskiej w okolicach Dobarza
 • podrost czeremchy amerykańskiej
 • autor: Wojciech Ejankowski

Wstecz