Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia
 • Tu honorujemy kartę dużej rodziny

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Aktualności edukacyjne

2 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł, który jest szczególnie ważny dla Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy jest po trzykroć „naj”: to największy parki narodowy w Polsce. Chroni najbardziej rozległe oraz najlepiej zachowane torfowiska w Europie Środkowej. Dla wielu jest też najpiękniejszym parkiem. Z pewnością zalicza się do jednych z najdzikszych zakątków Polski. Od 1993 roku Park chroni i obejmuje swym zasięgiem niemal całą bagienną dolinę rzeki Biebrzy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy został wpisany na listę siedlisk Konwencji RAMSAR, tj. najcenniejszych na świecie mokradeł. Właśnie te środowiska, na równi z lasami, warunkują stabilność życia na ziemi. Bagna to nie tylko banki bioróżnorodności. Magazynują i oczyszczają olbrzymie ilości wody. Wpływają korzystnie na nasz klimat lokalny, a przez zatrzymywanie węgla w torfie ograniczają niekorzystne ocieplanie się klimatu globalnego.
Krajobraz biebrzański to przede wszystkim otwarte przestrzenie, bezkres łąk i turzycowisk, urozmaiconych z rzadka wysepkami wierzb i leśnych grądzików. To cudowne miejsce dla ceniących spokój, melancholię, otwarte niebo po horyzont. To także kraina dla poszukujących spotkań „oko w oko” z prawdziwą, dziką naturą.
W dolinie Biebrzy zachowała się unikalna różnorodność gatunkowa roślin i zwierząt. Bagna biebrzańskie są nazywane „ptasim rajem". Są ważnym miejscem gniazdowania, żerowania i odpoczynku ptaków, zwłaszcza wodno-błotnych i drapieżnych. Zaobserwowano tu niemal 70% awifauny Polski! Dla niektórych ptaków, takich jak: wodniczka, orlik grubodzioby, dubelt, sowa błotna i cietrzew, dolina Biebrzy jest jedną z ostatnich ostoi w Europie. Bird Life International uznał te tereny za ostoję ptaków o randze światowej. Mało który region w Polsce może poszczycić się tak dużą liczebnością najbardziej okazałego storczyka - obuwika pospolitego oraz jednego z najrzadszych krajowych motyli - niepylaka mnemozyny. Spośród innych zwierząt w Parku występuje kilka rodzin wilków, spotykane są rysie, bobry i wydry. Królem mokradeł jest oczywiście łoś. Biebrzańska populacja tych zwierząt jest największą w Polsce i liczy około 600 osobników.
Więcej informacji o znaczeniu mokradeł dla przyrody i człowieka: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/publikacje-i-materialy...
 • Grafika Światowy Dzień Mokradeł
  Grafika Światowy Dzień Mokradeł
 • Grafika Światowy Dzień Mokradeł
  Grafika Światowy Dzień Mokradeł
 • Grafika Światowy Dzień Mokradeł
  Grafika Światowy Dzień Mokradeł
 • Grafika Światowy Dzień Mokradeł
  Grafika Światowy Dzień Mokradeł
 • Grafika Światowy Dzień Mokradeł
  Grafika Światowy Dzień Mokradeł

Wstecz