Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Projekty finansowane z UE

 • -

Projekty finansowane ze środków UE LIFE

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap II (2014-2027)

 • data: 2021-11-19

Projekty zakończone finansowane ze środków UE LIFE

Ochrona bociana białego w dolinach rzecznych wschodniej Polski (2016-2020)

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy (2012-2017)

Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I (2011-2016)

Zabezpieczenie populacji orlika grubodziobego Aquila clanga w Polsce (2010-2013)

Polskie Ostoje Ptaków (2011 – 2014)

Ochrona wodniczki w Polsce i Niemczech (2007-2009)

 • data: 2021-11-19
 • -

Projekty finansowane z UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego (2017-2023)

 • data: 2021-11-19

Projekty zakończone z UE Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi (2018-2022)

Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej BbPN (2017-2018)

 • data: 2021-11-19
 • 9247_INTERREG

Projekty zakończone z UE Program Interreg Lietuva-Polska

Dziedzictwo przyrody motorem rozwoju turystyki ornitologicznej w regionie Dzukija i dolinie Biebrzy (2017-2018)

 • data: 2022-07-26