Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszystkie aktualności

Oazy bioróżnorodności

Podczas patrolu oraz monitoringu lasów, nie da się nie zauważyć, jak wielką rolę odgrywają tam obumarłe drzewa. Powalone przez wiatr lub te, które zakończyły swój żywot z powodu sędziwego wieku. Nie są one tylko elementem urozmaicającym piękno krajobrazu, ale dają początek życiu nowych organizmów. Bioróżnorodność, która dzięki nim ma możliwość powstawania i funkcjonowania jest naprawdę imponująca. W tych obumarłych pniach rozwija się między innymi -  pachnica dębowa, która do swojego bytowania potrzebuje drzew osiągających wiek w granicach 200 lat. Skupiska kilku lub kilkunastu martwych pni tworzą sprzyjające warunki do życia także innym gatunkom, takim jak np.: cetyniec mniejszy, tycz cieśla, hutnica pospolita, kusak cezarek oraz wiele innych. Poza owadami z leżących drzew korzystają również niezliczone ilości grzybów, jak np.: boczniaczek pomarańczowożółty czy huby oraz mnóstwo innych stworzeń, które dzięki takiemu zróżnicowaniu środowiska mogą swobodnie się rozwijać. Z tego bogactwa przyrody korzysta także sporo gatunków ptaków, w tym dzięcioły jak m.in. dzięcioł czarny i dzięcioł białogrzbiety. Zamieszkują one takie tereny, czując się tam swobodnie i mogąc bezpiecznie wychowywać swoje potomstwo. Częstym gościem w takich miejscach bywa także ryś, który chętnie tam zagląda w poszukiwaniu pożywienia. Karpy powalonych drzew bądź wydrążone wnęki są dla niego częstym schronieniem.
To właśnie Parkom Narodowym zawdzięczamy możliwość podziwiania i korzystania z tych, tak rzadko docenianych obszarów i zjawisk przyrodniczego bogactwa. Niestety często spotykamy się z przekonaniem, że martwe drzewo jest już nieprzydatne i należy się go pozbyć, aby nie „przeszkadzało” lub „zaśmiecało” terenu. Z takimi sytuacjami mamy często do czynienia w lasach znajdujących się poza granicami obszarów chronionych, gdzie człowiek ingerując w przyrodę, próbuje ją uczyć właściwego postępowania. Wystarczy jednak wnikliwie się jej przyjrzeć, aby zrozumieć, że natura nie potrzebuje pomocy. Jest doskonała i z łatwością radzi sobie już miliony lat i to właściwie człowiek powinien uczyć się od niej pokory i wytrwałości, która może być nadzieją dla kolejnych pokoleń.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wojtkielewicz (BbPN)

 • Powalone ogromne drzewo w lesie pokryte korzuchem mchów. W...
  Koniec życia drzewa to początek życia dla innych organizmów
 • Rozdwojony pień brzozy zakończony wykrotem, we wstępnej...
  Zmurszały pień brzozy
 • Fragment wnętrza spróchniałego olbrzymiego pnia drzewa.
  Spróchniały środek pnia
 • Podstawa częściowo spróchniałego pnia stojącego wielkiego...
  Początek obumierania drzewa
 • Wykrot brzozowy w podmokłym rachitycznym drzewostanie...
  Wykrot brzozy
 • Zimowe zdjęcie z lekką pokrywą śnieżną. Suche, bez kory,...
  Pozornie martwe, nagie drzewo
 • Grzyby (huby) porastające leżący pośród liści pień...
  Grzyby i porosty na butwiejącym pniu
 • Grzyby na stojącym pniu obumarłej brzozy. Wzdłuż pnia...
  Grzyby przyspieszają rozkład drewna
 • Grzyby na martwym, stojącym pniu grubej brzozy
  Grzyby na pniu brzozy
 • Zbutwiała karpa drzewa przywalona pniem innego drzewa. W...
  Potencjalne kryjówki dla małych zwierząt

Wstecz