Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszystkie aktualności

Fundacja PGE wsparła czynną ochronę przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy czynnie chroni przyrodę na bardzo dużym obszarze. Są to przede wszystkim zabiegi ochrony ekosystemów nieleśnych wykonywane w celu powstrzymania ich zarastania bagien. Wykonywanie zabiegów w tak szerokiej skali wymaga prowadzenia monitoringu w równie dużym zakresie. W przypadku awifauny lęgowej ekosystemów nieleśnych Biebrzańskiego PN postanowiono zastosować metodę transektową. Monitoring tą metodą pozwoli na uchwycenie trendów w liczebnościach ptaków lęgowych oraz porównanie ich z analogicznymi zmianami zachodzącymi w skali całego kraju. Liczymy również, że będzie możliwe przeanalizowanie korelacji pomiędzy liczebnością poszczególnych gatunków ptaków a cechami środowiska. Jest to metoda wymagająca użycia bardziej zaawansowanych narzędzi statystycznych. Jednocześnie, ze względu na dużą skalę tego monitoringu, wymaga on szeroko zakrojonych prac terenowych, które są kosztowne. Z tego względu, monitoring ten jest wykonywany stosunkowo rzadko, co bardzo ogranicza możliwość analizy zmian w zespole awifauny lęgowej.

W 2022 roku większość prac terenowych została wykonana dzięki ich sfinansowaniu z dotacji Fundacji PGE, w kwocie 50.000,00 zł, co pozwoliło na uzyskanie danych, które będą nieocenioną pomocą w uzyskaniu wiedzy o stanie biebrzańskiej przyrody.

 • autor: Piotr Marczakiewicz, data: 2023-01-25
 • Wodniczka, fot. Piotr Tałałaj
  Wodniczka, fot. Piotr Tałałaj
 • Fundacja PGE wsparła czynną ochronę przyrody w...
  Fundacja PGE wsparła czynną ochronę przyrody w Biebrzańskim Parku Narodowym

Wstecz