Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszystkie aktualności

Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Lokalna Grupa Działania – Fundusz Biebrzański serdecznie zaprasza lokalnych liderów, przedstawicieli samorządów, radnych gmin, sołtysów,  ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, lokalnych przedsiębiorców, przedstawicieli OSP, KGW i innych  stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców na spotkanie zorganizowane w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

W trakcie spotkań postaramy się wspólnie z Państwem omówić najważniejsze problemy i potrzeby rozwojowe dotyczące obszaru gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz zastanowimy się w jaki sposób się z nimi zmierzyć. Naszym zamiarem jest budowa strategii z udziałem szerokiego grona mieszkańców i licznej reprezentacji podmiotów obszaru.

W programie spotkania zaplanowaliśmy analizę potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru gminy, mocnych i słabych stron, planowanych działań/rezultatów, zasad wyboru operacji i kryteriów oraz monitorowania i ewaluacji.

Chcielibyśmy uwzględnić Państwa sugestie i pomysły, tak aby środki przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich jak najlepiej zaspokoiły potrzeby różnych grup społecznych.

iczymy na Państwa obecność !!!

TERMINARZ SPOTKAŃ

21.11.2022 r.

godz. 10.00 - Dąbrowa Białostocka - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego (ul. Solidarności 1)

godz. 13.00 - Nowy Dwór - sala konferencyjna Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Plac Rynkowy 21)

22.11.2022 r.

godz. 10.00 – Lipsk - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury (ul. Rynek 23)

godz. 13.00 – Sztabin - sala konferencyjna Urzędu Gminy (ul. Augustowska 53)

23.11.2022 r.

godz. 10.00 – Suchowola - biuro LGD-Fundusz Biebrzański (Plac Kościuszki 21)

godz. 13.00 – Goniądz - Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu  (ul. Stary Rynek 23)

24.11.2022 r.

godz. 10.00 – Korycin - sala konferencyjna Urzędu Gminy (ul. Knyszyńska 2a)

godz. 13.00 – Janów – sala konferencyjna Urzędu Gminy (ul. Parkowa 3)

25.11.2022 r.

godz. 10.00 - Jaświły - sala konferencyjna Urzędu Gminy (Jaświły 7)

godz. 13.00 – Mońki - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego (ul. Słowackiego 5A)

28.11.2022 r.

godz. 9.30 – Trzcianne - sala przy Gminnym Ośrodku Kultury (ul. Wojska Polskiego 10)

PROGRAM SPOTKAŃ:

 1. Przedstawienie celu spotkania
 2. Cele LSR
 3. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru gminy
 4. Analiza SWOT
 5. Planowane działania/rezultaty
 6. Zasady wyboru operacji i kryteriów oraz monitorowania i ewaluacji
 7. Dyskusja, wnioski końcowe

Przygotowanie LSR współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1. Wsparcie przygotowawcze objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

logo Funduszu

 • data: 2022-11-14

Wstecz