Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszystkie aktualności

Pojazdy elektryczne dla Biebrzańskiego PN

W dniu 4 listopada br. Biebrzański Park Narodowy w obecności Pani Anny Moskwy - Minister Klimatu i Środowiska, Pani Małgorzaty Golińskiej - Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody, Pana Sławomira Mazurka - Zastępcy Prezesa NFOŚiGW w Warszawie, w gmachu MKiŚ, podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. "Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Biebrzańskiego PN" w formie dotacji z NFOŚ. Łączna kwota dotacji to 1 071 891 zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia Park zakupi 6 pojazdów o napędzie elektrycznym oraz 4 stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Jedna z nich będzie ogólnodostępną stacją ładowania dla gości i klientów Parku. Ogólnodostępne stacje powstaną w każdym parku narodowym co sprawi, że będziemy bardziej przyjaźni środowisku i właścicielom pojazdów EV. Realizacja projektu potrwa do końca 2024 r.
Dziękujemy za wsparcie.

Dyrektor BbPN - Artur Wiatr

Zdjęcia: Ministerstwo Klimatu i Środowiska RP

 

 • W centrum kadu wysoki mężczyzna przemawiający do...
  Pan Sławomir Mazurek - Zastępca Prezesa NFOŚiGW w Warszawie
 • Cztery osoby stojące za stołem. Dwie w środku podają sobie...
  Podpisanie i przekazanie umowy z dyrektorem BbPN Arturem Wiatrem
 • Bliskie ujęcie przemawiającej na sali konferencyjnej...
  Pani Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska
 • Bliskie ujęcie przemawiającej na sali konferencyjnej...
  Pani Małgorzata Golińska - Sekretarz Stanu, Główny Konserwator Przyrody
 • Grupa kilkudziesięciu osób ustawiona do zdjęcia...
  Przedstawiciele Rządu RP, NFOSiGW w W-wie oraz dyrektorzy parków narodowych Polski.

Wstecz