Banery

 • Polskie Parki Narodowe
 • bilety online eparki.pl
 • RAMSAR
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • NATURA 2000
 • ograniczenia

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 
19-110 Goniądz

tel. +48 85 738 0620,
85 738 3000
fax +48 85 7383021

sekretariat@biebrza.org.pl

Intranet

Intranet - Logowanie

Wszystkie aktualności

Otwarty nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów - trzeci

Biebrzański Park Narodowy poszukuje kandydata na samodzielne stanowisko: specjalisty  ds. spraw inwestycji i remontów.

 1. Jednostka zatrudniająca: Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy, 19-110 Goniądz.
 2. Wymiar zatrudnienia: pełen etat; umowa na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony; godziny pracy od 7.30 do 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku.
 3. Termin rozpoczęcia stosunku pracy: lipiec 2022
 4. Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji i Zarządzania Biebrzańskiego Parku Narodowego w Osowcu–Twierdzy (CEiZ).
 5. Ogólny zakres obowiązków:
 • Sporządzania w zakresie rzeczowym i finansowym rocznych planów kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji, przeglądów gwarancyjnych            i innych, wynikających z potrzeb Parku, obowiązujących przepisów prawa oraz zawartych umów inwestycyjnych.
 • Sporządzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych potrzeb dotyczących remontów i
 • Kontrola dokumentacji technicznej, finansowej i prawnej dotyczącej procesu inwestycyjnego lub remontowego.
 • Organizacja i uczestnictwo w okresowych kontrolach stanu technicznego obiektów budowlanych i instalacji z częstotliwością i zakresie wynikającymi z przepisów prawa,
 • Organizacja i uczestnictwo w odbiorach technicznych, przekazywaniu nieruchomości, rozliczenie przedsięwzięć inwestycyjno-remontowych.
 • Kompletowanie dokumentacji technicznej obiektów, inwestycji, robót, usług dozoru technicznego oraz dokonywanych kontroli obiektów i instalacji budowlanych.
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby zamówień usług, dostaw, robót budowlanych w zakresie spraw wynikających z pełnionej roli w Parku.
 • Praca w komisjach ds. zamówień publicznych
 1. Przełożony: Zastępca Dyrektora.
 2. Poziom wynagrodzenia: Wynagrodzenie zasadnicze: 4800 – 6000 zł brutto/miesiąc (wzależności od doświadczenia zawodowego kandydata do pracy), dodatek stażowy, premia uznaniowa (miesięczna), dodatkowe wynagrodzenie roczne.
 3. Wymagania dotyczące kandydata:

Wymagania podstawowe:

 • wykształcenie wyższe politechniczne na kierunkach: budownictwo, ochrona środowiska,
 • podstawowaznajomość wymagań i przepisów obowiązujących w działalności budowlanej , zamówień publicznych,
 • umiejętność obsługi komputera oraz programów, tj. MS Word, Excel, Internet,
 • umiejętność pracy koncepcyjnej,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • doświadczenie zawodowe kierunkowe ze wskazaniem na powyższe wymagania.
 1. Wymagania dotyczące zgłoszeń:

Każde zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko, dane kontaktowe, w tym adres mailowy oraz numer telefonu;
 • CV osoby składającej zgłoszenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe oraz staż pracy;
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, które mogą być przydatne wpracy w BbPN;
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Procedura rekrutacyjna:

Zgłoszenia należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz lub e-mailem na adres: sekretariat@biebrza.org.pl, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty ds. inwestycji i remontów”.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

Biebrzański Park Narodowy zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 1. Dodatkowe informacje:
 • po weryfikacji zgłoszeń wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną;
 • kandydaci, którzy zakwalifikowali się do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni bezpośrednio,
 • szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem tel.: 85 738 30 20, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata zostaną zniszczone po 7 dniach po zakończeniu procedury rekrutacyjnej.

Dyrektor

Biebrzańskiego Parku Narodowego

Załącznik:

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

 • data: 2022-06-30

Załączniki do pobrania

 • data: 2022-06-30

Wstecz