Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy wt 22.09, godz 04:10

3°C odczuwalna15°C
999 hPa
0 km/h
100%
0 mm

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Środowiska
Nawigacja:

Treść

Działania związane z gospodarką leśną i inne działania związane z gospodarką leśną w 2020 roku

W 2020 roku planowane jest dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na realizację różnych działań związanych z gospodarką leśną w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12 maja 2020 r.  na łączną kwotę 710332,05 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwią realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy:
1.    Gaszenie pożarów za pomocą samolotu gaśniczego – 5 godz.
2.    Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym - 2163,5 godz.
3.    Konserwacja wizyjnego systemu ppoż. w Biebrzańskim Parku Narodowym, polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usł.
4.    Czyszczenia wczesne na pow. 2,37 ha.
5.    Zakup feromonów, w tym: Tortowit – 10 szt., Ipsowit – 40 szt., Lymowit – 30 szt., zakup: opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt., pułapek:  PL-1 - 10 szt.,  IBL-1 - 30 szt.,  IBL-2 - 20 szt.
6.    Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,32 ha, 
7.    Wykaszanie chwastów w remizach poprzez II krotne usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej  na pow. 1,80 ha.
8.    Przygotowanie gleby do wykonania poprawek poprzez poprawienie dawnych talerzy w liczbie 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
9.    Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki i przybiciu żerdzi w miejscach tego wymagających o dł. 200 mb.
10.    Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki w miejscach tego wymagających o dł. 300 mb.
11.    Modernizacja 5 ogrodzeń typu opolskiego na tradycyjne polegająca na wymianie zużytych słupów i żerdzi sosnowych na słupy dębowe z wykorzystaniem zamontowanej siatki, wykonanie 5 bramek 1 - skrzydłowych mocowaniami na zawiasach o dł. 700 mb wraz z dostawą materiałów do jej wykonania, w tym: słupy dębowe – 290 szt., skoble ocynkowane – 6 kg, zawiasy – 10 szt., gwoździe 4'' – 1 kg, gwoździe 5" – 1 kg.
12.    Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem 8700 szt. drzewek na pow. 5,87 ha, 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 150 kg z dostawą.
13.    Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o dł. 603 mb, robociźnie – 199 rbh, polegające na wyciągnięciu skobli i gwoździ, zdjęciu, zwinięciu siatki i dowozie do magazynu, usunięciu słupów i złożeniu w stos .
14.    Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek w liczbie – 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
15.    Zakup sadzonek do wykonania poprawek w tym: lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego, grabu pospolitego w ogólnej liczbie – 1,0 tszt.
16.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup 1 szt. bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z akcesoriami (zestaw dodatkowych akumulatorów, ładowarka "hub" + samochodowa, adapter power bank, 2 x śmigła, torba terenowa).
17.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup pilarek łańcuchowych do utrzymania przejezdności dróg ppoż.  –  4 szt.
18.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup tasaków do utrzymania dróg ppoż. – 35 szt. 
19.    Odsłonięcie granic leśnych poprzez wycięcie krzewów i podszytów i ułożeniu ich w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni na pow. 1,16 ha, w pasie o dł. 2900 mb i szer. 4 mb.
20.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup leśnej kosiarki bijakowej do utrzymania dróg ppoż. – 1 szt.
21.    Zakup znacznika barwiącego SOPPEC do prowadzenia prac pomocniczych przy wyznaczania trzebieży – 100 szt.
22.    Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy, polegające na: 1. przebudowie istniejącej wiaty – 1 szt., 2. Budowe ogrodzenia z bramami przesuwnymi 4 m oraz z furtkami z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki – 1 kpl., 3. rozbiórce istniejącego ogrodzenia – 1 kpl., 4. budowie miejsca selektywnej zbiórki odpadów – 1 kpl.
23.    Wymiana tablic informacyjno-turystycznych – 81 szt.

W związku z sytuacją nadzwyczajną wynikłą z wystąpieniem największego pożaru w historii Biebrzańskiego Parku Narodowego w miesiącu kwietniu, została podpisana dodatkowa Umowa o Nr EZ.0290.1.22.2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań związanych z gaszeniem pożarów przy użyciu śmigłowców i samolotów na łączną kwotę 1947438,90 zł. Uzyskane środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów realizacji następującego działania ujętego w Załączniku nr 1 do umowy:
Lotnicze gaszenie pożarów w tym:
1. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Białystok – 98 godz./121 zrzutów,
2. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Olsztyn – 52 godz./55 zrzutów,
3. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Katowice – 34 godz./697 zrzutów,
4. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Toruń – 10 godz./116 zrzutów,
5. Lotnicze gaszenie pożarów – dodatkowe – 10 godz.

    • autor: Robert Acewicz, data: 2020-06-25

Aktualności:

Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2020

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2020
2020.09.17  - 

Zapraszamy Uczniów klas VII i VIII z województwa podlaskiego do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”, zorganizowanym przez Białowieski Park Narodowy.

Parkowe Urodziny

Parkowe Urodziny
2020.09.09  - 

9 września Biebrzański Park Narodowy obchodzi urodziny. Mija 27 lat od jego powołania. Jak powstał? W czyich głowach narodziły się myśli, by ochronić Błota Biebrzańskie?

Wrzesień to odpowiedni okres aby obserwować jesienną migrację ptaków

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.