Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy czw 1.10, godz 21:30

15°C odczuwalna14°C
992 hPa
8.6 km/h
82%
0 mm

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

Działania związane z gospodarką leśną, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w 2020 roku

W 2020 roku planowane jest dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na realizację różnych działań związanych z gospodarką leśną w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12 maja 2020 r.  na łączną kwotę 710332,05 zł. Otrzymane środki finansowe umożliwią realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy:
1.    Gaszenie pożarów za pomocą samolotu gaśniczego – 5 godz.
2.    Pełnienie dyżurów/obserwacji ppoż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym - 2163,5 godz.
3.    Konserwacja wizyjnego systemu ppoż. w Biebrzańskim Parku Narodowym, polegająca na czynnościach technicznych mających zapewnić sprawne działanie systemu w tym między innymi montaż i demontaż kamery na wieży ppoż. w uroczysku Barwik, kontrola przesyłu sygnału do obserwacji i sterowania, sprawdzanie zasilania, alarmów, bieżące usuwanie usterek, smarowanie – 1 usł.
4.    Czyszczenia wczesne na pow. 2,37 ha.
5.    Zakup feromonów, w tym: Tortowit – 10 szt., Ipsowit – 40 szt., Lymowit – 30 szt., zakup: opasek lepowych OL-1 (komplet) – 5 szt., wkładów lepowych do PL-1 – 10 szt., pułapek:  PL-1 - 10 szt.,  IBL-1 - 30 szt.,  IBL-2 - 20 szt.
6.    Wykaszanie chwastów uprawach poprzez II krotne koszenie roślinności zielnej na łącznej pow. 7,32 ha, 
7.    Wykaszanie chwastów w remizach poprzez II krotne usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej  na pow. 1,80 ha.
8.    Przygotowanie gleby do wykonania poprawek poprzez poprawienie dawnych talerzy w liczbie 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
9.    Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki i przybiciu żerdzi w miejscach tego wymagających o dł. 200 mb.
10.    Konserwacja ogrodzeń polegająca na naprawie siatki w miejscach tego wymagających o dł. 300 mb.
11.    Modernizacja 5 ogrodzeń typu opolskiego na tradycyjne polegająca na wymianie zużytych słupów i żerdzi sosnowych na słupy dębowe z wykorzystaniem zamontowanej siatki, wykonanie 5 bramek 1 - skrzydłowych mocowaniami na zawiasach o dł. 700 mb wraz z dostawą materiałów do jej wykonania, w tym: słupy dębowe – 290 szt., skoble ocynkowane – 6 kg, zawiasy – 10 szt., gwoździe 4'' – 1 kg, gwoździe 5" – 1 kg.
12.    Indywidualne zabezpieczanie sadzonek w tym: 1) smarowanie repelentem 8700 szt. drzewek na pow. 5,87 ha, 2) zakup repelentu Cervacol Extra – 150 kg z dostawą.
13.    Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o dł. 603 mb, robociźnie – 199 rbh, polegające na wyciągnięciu skobli i gwoździ, zdjęciu, zwinięciu siatki i dowozie do magazynu, usunięciu słupów i złożeniu w stos .
14.    Sadzenie sadzonek w ramach wykonywania poprawek w liczbie – 1000 szt. na pow. 0,36 ha.
15.    Zakup sadzonek do wykonania poprawek w tym: lipy drobnolistnej, dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego, grabu pospolitego w ogólnej liczbie – 1,0 tszt.
16.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup 1 szt. bezzałogowego statku powietrznego (drona) wraz z akcesoriami (zestaw dodatkowych akumulatorów, ładowarka "hub" + samochodowa, adapter power bank, 2 x śmigła, torba terenowa).
17.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup pilarek łańcuchowych do utrzymania przejezdności dróg ppoż.  –  4 szt.
18.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup tasaków do utrzymania dróg ppoż. – 35 szt. 
19.    Odsłonięcie granic leśnych poprzez wycięcie krzewów i podszytów i ułożeniu ich w stosy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni na pow. 1,16 ha, w pasie o dł. 2900 mb i szer. 4 mb.
20.    Wsparcie ochrony przeciwpożarowej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu - zakup leśnej kosiarki bijakowej do utrzymania dróg ppoż. – 1 szt.
21.    Zakup znacznika barwiącego SOPPEC do prowadzenia prac pomocniczych przy wyznaczania trzebieży – 100 szt.
22.    Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy, polegające na: 1. przebudowie istniejącej wiaty – 1 szt., 2. Budowe ogrodzenia z bramami przesuwnymi 4 m oraz z furtkami z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki – 1 kpl., 3. rozbiórce istniejącego ogrodzenia – 1 kpl., 4. budowie miejsca selektywnej zbiórki odpadów – 1 kpl.
23.    Wymiana tablic informacyjno-turystycznych – 81 szt.

W związku z sytuacją nadzwyczajną wynikłą z wystąpieniem największego pożaru w historii Biebrzańskiego Parku Narodowego w miesiącu kwietniu, została podpisana dodatkowa Umowa o Nr EZ.0290.1.22.2020 w dniu 22 czerwca 2020 r. na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego działań związanych z gaszeniem pożarów przy użyciu śmigłowców i samolotów na łączną kwotę 1947438,90 zł. Uzyskane środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów realizacji następującego działania ujętego w Załączniku nr 1 do umowy:
Lotnicze gaszenie pożarów w tym:
1. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Białystok – 98 godz./121 zrzutów,
2. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Olsztyn – 52 godz./55 zrzutów,
3. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Katowice – 34 godz./697 zrzutów,
4. Lotnicze gaszenie pożarów – RDLP Toruń – 10 godz./116 zrzutów,
5. Lotnicze gaszenie pożarów – dodatkowe – 10 godz.

Z zakresu badań naukowych o tematyce z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Biebrzańskim Parku Narodowym zostały podpisane jeszcze 2 dodatkowe  umowy, w tym:
1. Umowa nr EZ.0290.1.24.2020 w dniu 12 listopada 2020 r. na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego na kwotę 597387,00 zł. Uzyskane środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów realizacji działania ujętego w Załączniku nr 1 do umowy pt. „Biebrza po pożarze - wpływ pożaru na wybrane elementy przyrodnicze Biebrzańskiego Parku Narodowego (badania w roku 2020)” – I etap – 1 usł.
2. Umowa nr EZ.0290.1.25.2020 w dniu 12 listopada 2020 r.  na dofinansowanie ze środków funduszu leśnego na kwotę 176336,58 zł. Uzyskane środki finansowe umożliwią pokrycie kosztów realizacji następującego działania ujętego w Załączniku nr 1 do umowy pt. „Opracowanie metody oceny zagrożenia pożarowego ekosystemów nieleśnych oraz zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego BbPN, etap I” – 1 usł.

  • autor: Robert Acewicz, data: 2020-06-25

Wymiana 81 szt. tablic informacyjno-turystycznych

W listopadzie 2020 r. zakończono prace związane z działaniem nr 23 pn. „Wymiana tablic informacyjno-turystycznych BbPN – 81 szt.”, w ramach umowy  nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12.05.2020 r. o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe działań realizowanych w BbPN w 2020 r.

Tablice zostały ulokowane przy szlakach turystycznych Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Na wymianę 81 szt. tablic składały się poszczególne działania:
1) Roboty ziemne – ręczne wykopanie dołów.
2) Roboty konstrukcyjno-budowalne:
– Wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych,
– Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach  – stopach fundamentowych,
– Montaż i zakup słupów i poprzeczek ocynkowanych, osadzonych na fundamentach.
3) Konstrukcja stalowa dachu – kratownica z kątowników ocynkowanych.
4) Wykonanie deskowania na styk pod tablicę i daszek oraz boki trójkątne.
5) Konstrukcje z tarcicy nasyconej – daszek tablicy krokiewki.
6) Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym.
7) Pokrycie dachów gontem bitumicznym.
8) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej.
9) Wykonanie stelaża ażurowego pod tablicę.
10) Wstawienie listew ozdobnych po bokach tablicy.
11) Impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą dwukrotnego smarowania.
12) Transport materiałów oraz załadunek.
13) Skład i druk w kolorze (odpornym na działanie promieni UV) plansz tablic o wymiarach 135 cm (szerokość) x 99 cm (wysokość), wykonanych na płycie z dibondu, zabezpieczonych płytą z poliwęglanu litego UV.

 • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
 • fot. Beata Głębocka
  • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-01
  • data: 2020-12-01

Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy

W listopadzie 2020 r. zakończono prace związane z działaniem nr 22 pn. „Modernizacja i doposażenie infrastruktury turystycznej w Basenie Górnym doliny Biebrzy”, w ramach umowy  nr EZ.0290.1.3.2020 z dnia 12.05.2020 r. o dofinansowanie ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe działań realizowanych w BbPN w 2020 r.
Infrastruktura znajduje się w miejscu odpoczynku turystów przy Leśniczówce Trzyrzeczki Biebrzańskiego Parku Narodowego.
Na modernizację i doposażenie infrastruktury składają się poszczególne 4 poddziałania:
1. Przebudowa wiaty.
2. Budowa ogrodzenia z bramami przesuwnymi 4 m oraz furtkami z niwelacją i utwardzeniem terenu miejsca odpoczynku przy leśniczówce Trzyrzeczki.
3. Rozbiórka starego ogrodzenia.
4. Budowa miejsca selektywnej zbiórki odpadów.
Działanie dofinansowano ze środków funduszu leśnego przez Lasy Państwowe.

 

 • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-04
 • autor: Beata Głębocka, data: 2020-12-04

Aktualności:

2021 – Rok integracji środowiskowej w Biebrzańskim Parku Narodowym

2021 – Rok integracji środowiskowej w BbPN
2021.03.04  - 

Celem naszych corocznych haseł jest przybliżanie tematów związanych z ochroną Bagien Biebrzańskich. Dotychczas dotyczyły one konkretnych elementów przyrody, zwierząt, roślin, miejsc. W tym roku chcemy podkreślić, że środowisko naturalne zależy od harmonii wielu elementów. Każdy z nich jest ważny i jest niezbędnym trybem w mechanizmie działania przyrody. Dlatego też rok 2021 obchodzimy pod szeroko rozumianym hasłem: „Rok integracji środowiskowej”.

Pamiętamy

Pamiętamy
2021.03.01  - 

„Tylko w polu biały krzyż nie pamięta już kto pod nim śpi” 
Dziś obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Cześć i Chwała Bohaterom!

Historia jednego gniazda

Historia jednego gniazda
2021.02.26  - 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych symboli początku wiosny jest przylot bocianów białych

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.