Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Hodowla Zachowawcza Konika Polskiego

Koniki polskie są jedyną rodzimą, pierwotną rasą koni wywodzącą się bezpośrednio od dzikich koni tarpanów. Po swoich dzikich przodkach odziedziczyły charakterystyczne myszate umaszczenie, z ciemną pręgą na grzbiecie oraz obfitą czarną grzywą i ogonem z nielicznymi jasnymi włosami. Osiągają masę ciała do 400 kg i wysokość w kłębie do 140 cm. Charakteryzują się dużą wytrzymałością, odpornością na choroby i łatwością w przystosowaniu się do ciężkich warunków bytowania.

Chcąc wesprzeć działania związane z ochroną zasobów genetycznych koni rasy konik polski oraz ochroną czynną ekosystemów nieleśnych zagrożonych wtórną sukcesją pod koniec 2004 roku w Biebrzańskim Parku Narodowym utworzono Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego.

Koniki polskie w BbPN utrzymywane są w systemie hodowli rezerwatowej. Oznacza to, że przez cały rok przebywają na swobodzie, prowadzą życie podporządkowane naturalnym rytmom przyrody, samodzielnie poszukują pokarmu i decydują o miejscu pobytu, przebywają w tym samym środowisku co inne dziko żyjące zwierzęta. Ingerencja człowieka w życie koników w tym systemie utrzymania jest minimalna, ogranicza się jedynie do monitorowania ich kondycji i stanu zdrowia, odławiania młodzieży oraz dokarmiania w okresie zimowym.

W systemie hodowli rezerwatowej koniki polskie żyją w grupach rodzinnych nazywanych tabunami, złożonych z kilku klaczy wraz z przychówkiem oraz ogiera. Na czele tabunu stoi najbardziej doświadczona klacz – przewodniczka, to ona w głównej mierze decyduje o poczynaniach stada. Ogier, oprócz najważniejszej roli reproduktora, opiekuje się również stadem oraz broni klacze i źrebięta przed niebezpieczeństwem.

Hodowla rezerwatowa tej rasy koni ma priorytetowe znaczenie dla zachowania pierwotnych cech, jakimi charakteryzowali się ich dzicy przodkowie, a które mogą ulegać znaczącym zmianom w innych systemach utrzymania. O uznaniu hodowli za rezerwatową decyduje Komisja Księgi Stadnej Koni Rasy Konik Polski. Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego w BbPN jest jednym z zaledwie sześciu ośrodków tego typu w Polsce (stan na 2017 r.).

Na potrzeby Ośrodka w Basenie Środkowym doliny Biebrzy ogrodzono obszar obejmujący ponad 200 ha zbiorowisk roślinnych, w tym blisko 40 ha stanowiących ekosystemy nieleśne. Obejmują one zbiorowiska turzycy pospolitej i mietlicy psiej, cenne przyrodniczo mechowiska oraz łąki trzęślicowe odznaczające się bardzo dużymi walorami przyrodniczymi. Na terenie zagrody znajdują się również wyniesienia mineralne (grądziki), a w szczególności wydmy piaszczyste z cenną przyrodniczo roślinnością kserotermiczną (porosty). Zbiorowisko najczęściej spasane przez koniki polskie (Duża Łąka), obejmujące około 20 ha, położone jest na glebach torfowych. Dominującymi gatunkami roślin najczęściej spożywanymi przez konie są turzyca prosowata, turzyca żółta, trzęślica modra oraz mietlica psia.

Koniki polskie przebywające w BbPN odgrywają istotną rolę w czynnej ochronie krajobrazu BbPN. Wypasanie tych zwierząt na rozległych terenach biebrzańskich łąk przyczynia się do ograniczenia procesów zarastania bezleśnych torfowisk. Jednak sam wypas, przy niewielkiej obsadzie typowej dla hodowli rezerwatowej, nie jest wystarczający do pełnego wstrzymywania procesów sukcesyjnych łąk. W tym przypadku najwłaściwszą formą czynnej ochrony ekosystemów nieleśnych jest wypas połączony z wykaszaniem, które wówczas może się odbywać raz na kilka lat.

autor: Agnieszka Tylkowska, data: 2017-06-05

Wydarzenia w OHZ Konika Polskiego

Przegląd hodowlany koników polskich w OHZKP - wrzesień 2016

Urodziny koników polskich w OHZKP - marzec 2016 r.

Koniki polskie w Biebrzańskim PN część 2 - artykuł w magazynie "Hodowca i Jeździec"

Koniki polskie w Biebrzańskim PN część 1 - artykuł w magazynie "Hodowca i jeździec"

Dołączenie ogiera do tabunu koników polskich w OHZKP - maj 2014

 

Aktualności:

Monitoring kulika wielkiego

Monitoring kulika wielkiego
2017.06.28  -  Od 2015 roku przeprowadzamy monitoring kulika wielkiego na liczeniach transektowych. Odbywa się on w ramach projektu prowadzonego przez Towarzystwo Przyrodnicze ,,Bocian”.

Zielony Laur 2016 dla Biebrzańskiego PN

Zielony Laur 2016 dla Biebrzańskiego PN
2017.06.28  -  Biebrzański Park Narodowy został uhonorowany Dyplomem oraz statuetką Zielony Laur za zasługi dla ochrony środowiska w 2016 r.

Złe i dobre strony przymrozków spóźnionych!

Złe i dobre strony przymrozków spóźnionych!
2017.06.28  -  W naszym regionie przymrozki spóźnione występują w okresie wiosenno-letnim. Nazwa ich mówi, że przychodzą późno, a często zbyt późno powodując szkody w budzącej się do życia przyrodzie. W tym roku zdarzyły się nawet na początku czerwca.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Kampania edukacyjna MŚ
Nasza Biebrza
Centrum Informacji Natura 2000

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.