Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

 • -

Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi

Biebrzański Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.02.04.00-0001/18-00 o dofinansowanie projektu „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 143 449,36 PLN z czego 85% (2 671 931,95 PLN) dofinansowano z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a pozostałe 15 % (471 517,41 PLN) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r.

Główne cele

1. Ocena wybranych - kluczowych elementów środowiska przyrodniczego BbPN:

 • powierzchni siedlisk objętych działaniami ochronnymi;
 • stopnia wilgotności gleby w różnych fazach wegetacji;
 • wpływu realizowanych działań ochronnych na siedliska przyrodnicze;
 • powierzchni i zasięgów występowania gatunków inwazyjnych: derenia rozłogowego i kolczurki klapowanej;
 • zasięgów i dynamiki zalewów wiosennych, letnich i jesiennych w Dolinie Biebrzy;
 • detekcja lokalnych podtopień oraz analiza ich przyczyn;
 • liczebności populacji czapli białej i czapli siwej;
 • inwentaryzacja obszarów wypalonych w wyniku pożarów.

2. Wykonanie narzędzia do automatycznej detekcji zmian w środowisku przyrodniczym BbPN w zakresie parametrów wymienionych w pkt. 1, metodami teledetekcyjnymi, w oparciu o dane bezpłatne lub niskobudżetowe.

Postawione cele będą realizowane głównie dzięki opracowaniu Teledetekcyjnego Systemu Analitycznego (TSA) oraz zakupieniu Systemu Fotogrametrycznego Niskiego Pułapu (SFNP).

TSA, czyli zestaw dedykowanych algorytmów analitycznych wykorzystujących dane teledetekcyjne (darmowe dane satelitarne z programu Copernicus), przeznaczony będzie do monitoringu i oceny stanu wybranych – kluczowych elementów środowiska przyrodniczego BbPN.

SFNP, w skład którego wejdzie również bezzałogowy statek powietrzny, będzie wykorzystywany m.in. do identyfikacji obszarów zasiedlonych przez kolczurkę klapowaną i derenia rozłogowego oraz do monitoringu liczebności populacji czapli białej i siwej.

Wdrożone mechanizmy będą wspierały realizowane przez pracowników Parku zadania statutowe, zwiększając efektywność podejmowanych decyzji poprzez systematyczne dostarczanie wyników analiz (map, raportów etc.) obejmujących wybrane zagadnienia monitoringu. Pozwolą na ocenę realizowanych przez BbPN zabiegów ochronnych.

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanymi przez Biebrzański Park Narodowy projektami: 

 1. "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"
 2. "Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Aktualności:

Pożar i poszukiwanie osób zaginionych

Pożar i poszukiwanie osób zaginionych
2021.10.26  - 

Na szczęście to tylko część scenariusza manewrów ratowniczych, które odbyły się 8 października 2021 roku. Manewry zorganizował Komendant Powiatowy PSP w Augustowie

Czynna ochrona muraw na Grzędach

Czynna ochrona muraw na Grzędach
2021.10.24  - 

W październiku br. pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego zaangażowali się w czynną ochronę płatu murawy na Grzędach. Prace polegały na ręcznym wykoszeniu murawy przy pomocy kosiarek spalinowych, zgrabieniu biomasy, wyniesieniu jej poza siedlisko i zgromadzeniu w kopy. Zabiegi ochronne wykonaliśmy również na sąsiadującym z murawą stanowisku arniki górskiej.

Jedź łośtrożnie

Jedź łośtrożnie
2021.10.21  - 

Dolina Biebrzy to największa ostoja łosia w Polsce. W okresie jesiennym łosie są szczególnie aktywne. Mogą częściej pojawiać się na drogach.

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.