Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy pon 28.09, godz 11:30

14°C odczuwalna15°C
999 hPa
5.4 km/h
83%
0 mm

Banery z lewej strony

 • Ministerstwo Środowiska
Nawigacja:

Treść

Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi

Biebrzański Park Narodowy podpisał umowę nr POIS.02.04.00-0001/18-00 o dofinansowanie projektu „Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 3 143 449,36 PLN z czego 85% (2 671 931,95 PLN) dofinansowano z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności, a pozostałe 15 % (471 517,41 PLN) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Projekt będzie realizowany do 31.03.2022 r.

Główne cele

1. Ocena wybranych - kluczowych elementów środowiska przyrodniczego BbPN:

 • powierzchni siedlisk objętych działaniami ochronnymi;
 • stopnia wilgotności gleby w różnych fazach wegetacji;
 • wpływu realizowanych działań ochronnych na siedliska przyrodnicze;
 • powierzchni i zasięgów występowania gatunków inwazyjnych: derenia rozłogowego i kolczurki klapowanej;
 • zasięgów i dynamiki zalewów wiosennych, letnich i jesiennych w Dolinie Biebrzy;
 • detekcja lokalnych podtopień oraz analiza ich przyczyn;
 • liczebności populacji czapli białej i czapli siwej;
 • inwentaryzacja obszarów wypalonych w wyniku pożarów.

2. Wykonanie narzędzia do automatycznej detekcji zmian w środowisku przyrodniczym BbPN w zakresie parametrów wymienionych w pkt. 1, metodami teledetekcyjnymi, w oparciu o dane bezpłatne lub niskobudżetowe.

Postawione cele będą realizowane głównie dzięki opracowaniu Teledetekcyjnego Systemu Analitycznego (TSA) oraz zakupieniu Systemu Fotogrametrycznego Niskiego Pułapu (SFNP).

TSA, czyli zestaw dedykowanych algorytmów analitycznych wykorzystujących dane teledetekcyjne (darmowe dane satelitarne z programu Copernicus), przeznaczony będzie do monitoringu i oceny stanu wybranych – kluczowych elementów środowiska przyrodniczego BbPN.

SFNP, w skład którego wejdzie również bezzałogowy statek powietrzny, będzie wykorzystywany m.in. do identyfikacji obszarów zasiedlonych przez kolczurkę klapowaną i derenia rozłogowego oraz do monitoringu liczebności populacji czapli białej i siwej.

Wdrożone mechanizmy będą wspierały realizowane przez pracowników Parku zadania statutowe, zwiększając efektywność podejmowanych decyzji poprzez systematyczne dostarczanie wyników analiz (map, raportów etc.) obejmujących wybrane zagadnienia monitoringu. Pozwolą na ocenę realizowanych przez BbPN zabiegów ochronnych.

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanymi przez Biebrzański Park Narodowy projektami: 

 1. "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"
 2. "Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Aktualności:

Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2020

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2020
2020.09.17  - 

Zapraszamy Uczniów klas VII i VIII z województwa podlaskiego do udziału w Konkursie Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”, zorganizowanym przez Białowieski Park Narodowy.

Parkowe Urodziny

Parkowe Urodziny
2020.09.09  - 

9 września Biebrzański Park Narodowy obchodzi urodziny. Mija 27 lat od jego powołania. Jak powstał? W czyich głowach narodziły się myśli, by ochronić Błota Biebrzańskie?

Wrzesień to odpowiedni okres aby obserwować jesienną migrację ptaków

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.