Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:
  • Konkursy
  • Konkurs Wiedzy Ekologicznej 2018

Treść

Wyniki konkursu

Finał IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej:

Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce

 

            29 listopada 2018 roku w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego odbył się etap finałowy IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej  „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce”, skierowanego do podlaskiej młodzieży. Celem Konkursu jest poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zwrócenie uwagi na potrzebę zachowania różnorodności biologicznej, w szczególności pięknych przyrodniczych miejsc na Podlasiu, w tym unikalnej przyrodniczo Puszczy Białowieskiej.

 

Konkurs, objęty jest Honorowymi Patronatami instytucji: Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku, Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność, Starostwa Powiatowego w Hajnówce, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz parków:  Biebrzańskiego Parku Narodowego, Narwiańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi i Suwalskiego Parku Krajobrazowego, które pozostają w ścisłej współpracy w realizacji Konkursu na wszystkich jego etapach. Patronatu medialnego dla wydarzenia udzieliło radio Białystok, a wsparcie merytoryczne uzyskaliśmy od Instytutu Biologii Ssaków PAN i Nadleśnictw: Hajnówka, Białowieża, Browsk.  W tegorocznej edycji Konkursu, w której uczestniczyło 686 uczniów, zwracaliśmy szczególną uwagę na wpływ turystyki na obszary przyrodniczo cenne.

Do etapu finałowego Konkursu przystąpiło 52 uczniów podlaskich szkół. Zmierzyli się z niełatwym testem sprawdzającym wiedzę przyrodniczą. Dziesięciu finalistów, którzy uzyskali najlepsze oceny z testu, przystąpiło do części ustnej. Odpowiadając na pytania Komisji Konkursowej potwierdzili posiadaną wiedzę przyrodniczą jak również świadomość dotyczącą  procesów zachodzących w przyrodzie oraz roli człowieka w środowisku.

Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród i wyróżnień, wysłuchaliśmy programu artystycznego w wykonaniu uczniów Technikum Leśnego w Białowieży.  Następnie dwie finalistki przedstawiły tematyczne prezentacje multimedialne. Uczestnicy finału mieli także okazję wysłuchać wystąpień pracowników: Białowieskiego Parku Narodowego i podlaskich parków krajobrazowych. Serca widowni „skradł” gość specjalny, autor filmów przyrodniczych i popularyzator przyrody – Marcin Kostrzyński, który w barwny sposób przedstawił niezwykłe życie lasu widziane z perspektywy ukrytej kamery.

Ostatnim z elementów finału Konkursu było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy finaliści przeszli „niełatwą drogę”, aby dostać się do etapu finałowego i na każdym z etapów wykazali się dużą wiedzą, wszyscy otrzymali nagrody lub upominki, ufundowane dzięki dotacji ze środków WFOŚiGW w Białymstoku a także instytucjom: Instytut Biologii Ssaków PAN, Regionalna Dyrekcji Ochrony Środowiska, Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków i Starostwo Powiatowego w Hajnówce. 

Zwycięzcami IX edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej „Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce” zostali:

I miejsce

Aleksandra Kuryło – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białowieży, opieka merytoryczna: Iwona Lickiewicz

 

II miejsce

Maja Sadowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ogrodniczkach, opieka merytoryczna: Małgorzata Muszyńska-Garstka

 

III miejsce

Maja Garkowska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokółce, opieka merytoryczna: Bożena Sierżan, Marianna Kałuska

 

 

Ponadto w pierwszej dziesiątce znaleźli się:

 

Lidia Rudziewicz – Publiczne Gimnazjum w Wiżajnach, opieka merytoryczna: Bożena Głosek

Ewa Nietupska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białymstoku, opieka merytoryczna: Irena Gryc

Weronika Staniszewska – Szkoła Podstawowa w Krasnopolu, opieka merytoryczna: Jolanta Łucznik-Kęcka

Wiktoria Michałowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Białystoku, opieka merytoryczna: Irena Gryc

Oliwia Jankowska – Publiczne Gimnazjum w Miastkowie, opieka merytoryczna: Alicja Maciejewska

Aleksandra Ruta – Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim, opieka merytoryczna: Anna Dolińska

Aleksandra Ołów – Szkoła Podstawowa w Starym Folwarku, opieka merytoryczna: Grażyna Żukowska

 

Gratulujemy serdecznie wszystkim uczestnikom tegorocznego Konkursu Wiedzy Ekologicznej: Różnorodność biologiczna i formy ochrony przyrody w Polsce!

 

Hanna Schmidt - Białowieski PN

Finał konkursu - fotoreportaż

  • autor: Fot. Piotr Tałałaj

Zaproszenie na finał konkursu

Zapraszamy serdecznie zwycięzców etapu powiatowego na finał konkursu, który odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w Muzeum Przyrodniczo-Leśnym Białowieskiego Parku Narodowego. Zaczynamy o godzinie 9.30., rejestracja od godziny 9.00. Ci z Pastwa, którzy nie dostarczyli do tej pory oświadczeń o ochronie danych osobowych, proszeni są o dostarczenie oświadczeń w dniu etapu finałowego.

 

Organizatorzy Konkursu

 

  • autor: PT

Wyniki z etapu powiatowego konkursu

Do finału konkursu zakwalifikowane zostały następujące osoby z obszaru podlegającego Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu:

1.    Adam Szmygiel    (Sztabin)
2.    Patrycja Zacharewicz (Sztabin)
3.    Laura Czerwińska (Sztabin)
4.    Anna Kozłowska (Dąbrowa Białostocka)
5.    Małgorzata Kozłowska (Dabrowa Białostocka)
6.    Błażej Mozolewski (Dąbrowa Białostocka)
7.    Karolina Górska (Wizna)
8.    Aleksandra Pruszyńska (Mońki) 
9.    Szymon Kuc (Mońki)
10.    Michał Kobyliński  (Goniądz)
11.    Jakub Niemczynowicz (Goniądz)
12.    Joanna Jasińska (Goniądz)
13.    Julia Zagórska (Krasnybór)
14.    Wojciech Szczytko (Krasnybór)
15.    Aleksandra Skok (Krasnybór) 
 

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

 

Zmiana terminu drugiego etapu konkursu

Z uwagi na fakt, że 25 października odbywa się przedmiotowy konkurs biologiczny, termin etapu powiatowego Konkursu Wiedzy Ekologicznej ulega zmianie – organizujemy go dzień później, czyli 26 października 2018 r. 

Na etapie powiatowym obowiązuje tematyka z zakresu ekologii, ochrony przyrody, a także., w bardzo ogólnym ujęciu, gospodarowania na terenach cennych przyrodniczo.
 

Hanna Schmidt (Białowieski PN)

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej

1. Konkurs adresowany jest poprzez szkoły do uczniów szkół województwa podlaskiego: klas VII – VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów.

2. Tematyką Konkursu będą zagadnienia z dziedziny form ochrony przyrody, gospodarowania na obszarach objętych ochroną oraz turystyce na terenie obszarów cennych przyrodniczo.

3. Organizatorem Konkursu jest Białowieski Park Narodowy z siedzibą w Białowieży. Biebrzański Park Narodowy z siedzibą w Osowcu-Twierdzy jest jednym ze współorganizatorów konkursu. 

4. Konkurs będzie przebiegał w trzech etapach: etap szkolny, etap powiatowy, etap finałowy.

5. Etap szkolny odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku, w każdej ze zgłoszonych do Konkursu, szkole. Szkoły z gmin biebrzańskich przesyłają zgłoszenia regionalnemu ośrodkowi koordynującemu, czyli Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, do dnia 17 września 2018 r. W każdej ze szkół biorących udział w Konkursie, Szkolne Komisje Konkursowe wyłonią spośród uczestników po trzy osoby (zwycięzców testu), które wezmą udział w etapie powiatowym. Protokoły (kopie) z wynikami etapu szkolnego Szkolne Komisje Konkursowe są zobowiązane dostarczyć do Biebrzańskiego PN do dnia 8 października 2018 roku. 

6. Etap powiatowy odbędzie się w dniu 25 października 2018 roku. Oragnizator w drodze weryfikacji zakwalifikuje uczestników (50-ciu uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki na etapie powiatowym) do Finału Konkursu. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem szkół oraz otrzymają dodatkowe materiały edukacyjne celem przygotowania do Finału Konkursu. Uczestnicy zakwalifikowani do Finału Konkursu są zobowiązani do przesłania pracy autorskiej w terminie do dnia 12 listopada 2018 roku na adres Organizatora Konkursu  - w postaci albumu lub prezentacji multimedialnej na temat (do wyboru): „Turystyka na obszarach chronionych, „za” i „przeciw” – na przykładzie parku narodowego lub krajobrazowego”, „Żubr – pomnik ochrony przyrody, symbol regionu Puszczy Białowieskiej wpływający na jego rozwój turystyczny”

7. Etap finałowy odbędzie się do dnia 30 listopada 2018 roku w siedzibie Organizatora Konkursu – w Białowieskim Parku Narodowym. Etap finałowy Konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu dotyczącego zagadnień ekologicznych. 10-ciu najlepszych finalistów  (z przystapi do części ustnej w formie odpowiedzi na wylosowane zestawy pytań.

8. Nagrodami w Konkursie są: za zajęcie 1 miejsca – Telewizor Manta, 2 i 3 miejsce – Tablet Acer, Lenovo, Namioty - od 4 do 10 miejsca. Pozostali finaliści, jako upominki otrzymają: wydawnictwa książkowe, kubki/termosy z motywem przyrodniczym. Wszyscy finaliści otrzymają dyplomy.

9. Konkurs uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

10. Karta zgłoszenia i Regulamin Konkursu są udostępnione poniżej.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie.  

Aktualności:

#Park Narodowy to nie śmietnik!

-
2021.07.30  - 

Prowadzimy akcję #Park Narodowy to nie śmietnik! W czwartek 29 lipca 2021 roku zdobyliśmy Górę Skobielewa (G. Skobla).

Pamiętajcie o ogrodach

Pamiętajcie o ogrodach
2021.07.27  - 

Wspólnie z marką KRONEN zapraszamy mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie „Ogród przyjazny przyrodzie”

Zapraszamy 29 lipca br.

Zapraszamy na wycieczkę terenową
2021.07.22  - 

na wycieczkę terenową i prelekcję.

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.