Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Banery z lewej strony

NATURA 2000
RAMSAR
Europarc

Treść

Lokalna Organizacja Turystyczna - Lokalna Grupa Działania "Brama na Bagna"


Strękowa Góra 24,
16-075 Zawady,
tel/fax 085 738-43-33,
e-mail: bramanabagna@op.pl, www.bramanabagna.pl
Osoba do kontaktu: Paweł Pogorzelski

Lokalna Organizacja Turystyczna - Lokalna Grupa Działania "Brama na Bagna" to porozumienie partnerskie Gmin: Zawady, Wizna, Rutki oraz organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" z Białegostoku, Biebrzańsko-Narwiańskiego Towarzystwa Agroturystycznego "Łoś" z Wizny, Stowarzyszenia Miłośników Rozwoju Wsi w Targoniach Wielkich, Towarzystwa Ekoturystycznego "Biebrza Koneserom" oraz firmy Biebrza Eco-Travel.

Cele LOT-u:
• Promocja obszarów wiejskich
• Szeroko pojęty rozwój turystyki
• Działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji i informacji ekologicznej
• Działania na rzecz ochrony i promocji krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych regionu
• Rozwój obszarów wiejskich i rozwój regionalny
• Aktywizacja ludności gmin zrzeszonych w „BnB”
 

LGD Fundacja Biebrzańska

Adres Sekretariatu:
Różanystok 14.
16 - 200 Dąbrowa Białostocka
www.biebrza-leader.pl

Lokalna Grupa Działania Fundacja Biebrzańska została utworzona przez: 25 organizacji pozarządowych, 22 podmioty sektora finansów publicznych, 2 podmioty gospodarcze i 10 osób fizycznych. Grupa działa na obszarze 13 gmin podlaskich: Augustów, Dąbrowa Białostocka, Goniądz, Janów, Jaświły , Korycin, Lipsk, Mońki, Nowinka, Nowy Dwór, Suchowola, Sztabin, Trzcianne. Na obszarze działania fundacji biebrzańskiej znajduje się Biebrzański Park Narodowy oraz dwa obszary objęte siecią NATURA 2000: Puszcza Augustowska i Dolina Biebrzy.

Cele Fundacji:
• partnerstwo na rzecz ekorozwoju pomiędzy samorządami, lokalnymi liderami życia społecznego, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami biznesu;
• zorganizowane wspólnoty lokalne podejmujące wspólne działania na rzecz swego środowiska społeczno-gospodarczego;
• wysoka jakość życia społeczności lokalnych;
• wysoka jakość środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa;
• rozwój społeczno - gospodarczy zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju), oznaczający sieć lokalnych powiązań społeczno-gospodarczych, zapobiegającą zmniejszaniu lokalnych kapitałów;
• podejmowanie innych społecznie i gospodarczo ważnych celów związanych z rozwojem gospodarczym, społecznym i kulturowym obszarów wiejskich.

Aktualności:

Egzamin na przewodnika po Biebrzańskim Parku Narodowym

Egzamin na przewodnika po Biebrzańskim Parku Narodowym
2017.04.28  -  Egzamin na przewodnika po Biebrzańskim Parku Narodowym

Wyróżnienie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Wyróżnienie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego
2017.04.26  -  Wyróżnienie dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

„Smaki Pogranicza” na Targach

„Smaki Pogranicza” na Targach
2017.04.19  -  Biebrzański Park Narodowy zaprasza na Biebrzańskie Targi w niedzielę, 30 kwietnia br.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Geoportal Biebrzańskiego PN
Darowizny
Miejsce Przyjazne Rowerzystom

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.