Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Pogodaw dolinie Górnej Biebrzy nd 20.10, godz 16:30

18°C odczuwalna24°C
997 hPa
0 km/h
77%
0 mm
Nawigacja:

Treść

Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego

Biebrzański Parku Narodowy rozpoczął realizację projektu POIS.02.04.00-00-0025/17 pn. „Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacji ekologicznej, podtypu 2.4.3b Plany ochrony obszarów Natura 2000 i parków narodowych. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 12 137 177,00 zł, wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% (10 316 600,45 zł), zaś pozostałe 15% (1 820 576,55 zł) jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy nr 286/2017/Wn-10/OP-IN-YS/D. Zakończenie projektu planowane jest na 31.03.2021 r.

Celem projektu jest przygotowany wysokiej jakości projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego, stanowiący narzędzie do skutecznej ochrony jego przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych. W ramach przygotowywania planu przeprowadzona zostanie diagnoza stanu zasobów, tworów i składników przyrody, zasobów krajobrazowych i dziedzictwa kulturowego parku na podstawie wyników inwentaryzacji prowadzonych w ramach projektu oraz danych już istniejących, zidentyfikowane strategiczne i operacyjne cele ochrony przyrody parku, istniejące i potencjalne zagrożenia osiągnięcia celów, przygotowana koncepcja ochrony parku oraz zaplanowane zadania ochronne niezbędne do osiągnięcia zidentyfikowanych celów. Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z interesariuszami zarówno na etapie przygotowywania planu oraz przygotowanego projektu dokumentu, działania informacyjno-promocyjne, ponadto zostanie zakupiony sprzęt niezbędny do gromadzenia danych wytworzonych podczas realizacji projektu i zarządzania projektem.

W ramach przedsięwzięcia powstanie 13 operatów planu wraz bazą danych GIS funkcjonującą w środowisku serwerowym, gromadząca już istniejące dane o parku i pozyskane w ramach realizacji projektu, synteza planu oraz projekt Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustanowienia planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Przygotowanie planu ochrony park zamierza powierzyć wykonawcy/wykonawcom zewnętrznym wyłonionym w ramach 3 procedur przetargowych:

  1. wyłonienia Wykonawcy odpowiedzialnego za pozyskanie danych teledetekcyjnych i przygotowania ortofotomapy oraz modeli terenu i pokrycia terenu (NMT, NMPT, ZNMPT); 
  2. wyłonienia Wykonawcy operatu ochrony ekosystemów leśnych;
  3. wyłonienia Wykonawcy pozostałej części przedsięwzięcia. 

Aktualnie park przygotowuje dokumentację przetargową na wyłonienie wykonawcy/wykonawców planu. Ogłoszenie przetargów i wyłonienie Wykonawców projektu planu planuje przeprowadzić w I kwartale 2018 r. 

  • autor: Karolina Tarka , data: 2017-12-08

Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

W związku z realizowanymi przez Biebrzański Park Narodowy projektami: 

  1. "Przygotowanie planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego"
  2. "Ocena stanu wybranych elementów środowiska przyrodniczego Biebrzańskiego Parku Narodowego metodami teledetekcyjnymi"

współfinansowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości i nadużyć finansowych.

 W celu zgłoszenia podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć należy:

a) wysłać wiadomość elektroniczną (e-mail) na adres naduzycia.POIS@mir.gov.pl

lub

b) skorzystać z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 

Aktualności:

Relacja z 70. Wszechnicy Biebrzańskiej

Zamknięcie wieży widokowej przy Kanale Rudzkim

Polska Zobacz Więcej - Weekend Za Pół Ceny - 22-24.XI.2019 r.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Geoportal Biebrzańskiego PN
  • Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.