Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Treść

Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2017 roku

W 2017 roku planowane jest dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.6.2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r., Aneksem do Umowy z dnia 14 września 2017 r. na łączną kwotę 1 274 786,52 zł, w ramach projektu pt. „Działania ochrony przyrody metodami gospodarki leśnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2017 roku”. Otrzymane środki finansowe umożliwią realizację następujących działań ujętych w Załączniku nr 1 do umowy w ramach złożonych 5 wniosków pod tytułami:

Wniosek nr 1 „Ochrona przyrody poprzez właściwe zagospodarowanie rekreacyjne lasu – uruchomienie narciarskich ścieżek biegowych w Biebrzańskim Parku Narodowym:

Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowania szlaków turystycznych - utworzenie narciarskich tras biegowych, polegające na zakupie zestawu do wykonana tras narciarskich i pilarek do bieżącego utrzymania i konserwacji – 3 szt.

Wniosek nr 2 „Ochrona ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego”:

 1. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników leśnych o dł. 200 mb – 16 rbh;
 2. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników o dł. 160 mb – 112 rbh;
 3. Zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate w młodnikach na pow. 5,89 ha – 200 rbh;
 4. Zakup repelentu w liczbie 150 kg do zabezpieczania drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate;
 5. Zabezpieczanie młodników za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,77 ha (zdejmowanie osłonek) – 110 rbh;
 6. Zabezpieczenie młodników za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,77 ha (zakładanie osłonek) – 110 rbh;
 7. Zabezpieczanie  oszyjków za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,53 ha (zdejmowanie osłonek) – 16 rbh;
 8. Zabezpieczanie oszyjków za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,53 ha (zakładanie osłonek) – 16 rbh;
 9. Zakup feromonów: Tortodor - 10 szt., Ipsodor - 40 szt., Lymodor - 30 szt., opasek lepowych OL-1 - 5  szt., wkładów lepowych do PL-1 - 10 szt. do monitorowania i prognozowania występowania owadów: brudnic, kornika drukarza, zwójek dębowych, piędzika przedzimka;
 10. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,34 ha (I zabieg) – 20 rbh;
 11. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,90 ha (I zabieg) – 54 rbh;
 12. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,90 ha (II zabieg) – 54 rbh;
 13. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne) na pow. 0,77 ha – 48 rbh;
 14. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne) na pow. 0,20 ha – 17 rbh;
 15. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne) na pow. 0,35 ha – 29 rbh;
 16. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 1,04 ha – 70 rbh;
 17. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 1,00 ha – 67 rbh;
 18. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 3,45 ha – 209 rbh.

Wniosek nr 3 „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego”:

 1. Zwalczanie pożarów przy użyciu samolotu gaśniczego – 6 h;
 2. Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń obserwatora przeciwpożarowego, w tym instalacja rozdzielni teleinformatycznej z wyposażeniem do transmisji obrazu z wieży ppoż. z radiolinii w Goniądzu – 1 szt. i montaż paneli fotowoltaicznych do zasilania urządzeń systemu wraz z podtrzymaniem awaryjnym w Goniądzu – 1 zestaw;
 3. Zwalczanie pożarów - pełnienie dyżurów przeciwpożarowych – 625,5 h;
 4. Wymiana tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych – 150 szt.;
 5. Zwalczanie pożarów poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury technicznej na drogach dojazdowych do pożarów - remont przepraw na Kanale Kapickim - etap I – opracowanie dokumentacji technicznej – 1 zestaw;
 6. Zwalczanie pożarów - konserwacja telewizyjnego systemu ppoż. w Biebrzańskim PN – konserwacja i bieżąca obsługa telewizyjnego systemu ppoż. – 1 usługa.

Wniosek nr 4 „Poprawa jakości udostępnianych miejsc turystycznych – remont infrastruktury turystycznej”:

Budowa i utrzymanie urządzeń służących kanalizowaniu ruchu turystycznego, w tym oznakowania szlaków turystycznych – remont wiaty turystycznej na polu biwakowym „Bóbr”, który obejmuje wymianę dachu (pokrycie dachowe) oraz elementów konstrukcyjnych: słupy, krokwie, płaty, miecze, a także ław, stołów i siedlisk wraz z robocizną.

Wniosek nr 5 „Zapewnienie realizacji zadań ochronnych poprzez utrzymanie wyznaczonych dróg w stanie przejezdności – I etap:

Opracowanie dokumentacji technicznej – 4 szt. mającej na celu wykonanie remontu dróg.

W łącznej kwocie dofinansowania działań ochronnych ze środków funduszu leśnego uwzględniono również  pokrycie kosztów pośrednich przy realizacji ich w wysokości  349 775,95 zł.

autor: Robert Acewicz, data: 2017-09-27

Aktualności:

Biebrzańskie Wieści nr 22

Biebrzańskie Wieści nr 22
2017.11.20  -  W nowym numerze: Jak trafić na własne działki? Czy w Biebrzy są ryby? Jak pomagamy małym i rannym zwierzętom? Co o minionym sezonie mówią nasi organizatorzy turystyki wodnej? Dlaczego warto upewnić się, czy kosimy własną działkę? Zapraszamy do lektury.

„Bagna są dobre!”

„Bagna są dobre!”
2017.11.16  -  Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza 9 grudnia br. (sobota) podczas 62. Wszechnicy Biebrzańskiej na pokaz filmu „Bagna są dobre!” i spotkanie z reżyserami.

II Biebrzańskie Forum Turystyczne

II Biebrzańskie Forum Turystyczne
2017.11.10  -  Zapraszamy do zapoznania się z programem
II Biebrzańskiego Forum Turystycznego - 25 listopada 2017

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.