Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Nawigacja:

Treść

Modernizacja i doposażenie ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja i doposażenie ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego w Biebrzańskim Parku Narodowym”.

Przewidywany całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to: 687 937,00 zł.

Kwota dofinansowania w formie dotacji z NFOŚiGW do: 614 621,00 zł.

Głównym celem projektu jest modernizacja i doposażenie ośrodka hodowli zachowawczej konika polskiego. Koniki polskie w BbPN przez cały rok przebywają na wygrodzonym terenie w warunkach wolnościowych. W związku z koniecznością prowadzenia selekcji i ograniczania populacji koników na terenie zagrody młodzież jest odławiana i przeznaczana do sprzedaży. Przed odłowieniem młodych osobników cały tabun przebywa przez krótki czas w zagrodzie adaptacyjnej, gdzie musi mieć zapewniony dostęp do pokarmu oraz wody pitnej. Do oddzielenia młodzieży niezbędna jest odłownia, w której można rozdzielić zwierzęta i wypuścić je do osobnych zagród. Po odłowieniu młode konie przebywają na terenie zagród adaptacyjnych, oddzielone od tabunu. W związku z ryzykiem pokrycia klaczy przez blisko spokrewnione ogiery, zwierzęta muszą przebywać w osobnych zagrodach. W zagrodach adaptacyjnych przebywają również konie chore, osłabione oraz konie pochodzące z innych hodowli, które mają dopiero dołączyć do tabunu w celu zwiększenia różnorodności genetycznej. W zagrodzie adaptacyjnej chore konie dochodzą do zdrowia, natomiast nowe zwierzęta przystosowują się do trudnych warunków bytowania na terenach podmokłych, dzięki czemu istnieje możliwość oceny czy zwierzę poradzi sobie w warunkach wolnościowych.

Stan techniczny ogrodzenia zagród adaptacyjnych dla koni w ośrodku wymaga poprawy. Upływ czasu oraz intensywne użytkowanie ogrodzenia spowodowały pogorszenie się jego stanu. Istniejąca drewniana odłownia dla koni również uległa zużyciu, drewniane słupy i żerdzie uległy procesowi niszczenia i nie stanowią już pewnej i stabilnej konstrukcji zapewniającej utrzymanie zwierząt wewnątrz odłowni. Problemem jest również dostarczanie wody dla koni przebywających w zagrodzie adaptacyjnej. W ośrodku brakuje również specjalistycznego sprzętu rolniczego do samodzielnego prowadzenia prac związanych z pielęgnacją terenu zagród dla koni, z dbaniem o stan ogrodzenia zagród i dróg dojazdowych do zagrody (koszenie, odśnieżanie) oraz obsługą zwierząt.

W ramach dofinansowania planowane są następujące działania:

a) modernizacja zagród adaptacyjnych dla koni, w tym:

  • modernizacja ogrodzeń;
  • modernizacja odłowni dla koni;
  • wykonanie poidła solarnego dla koni;

b) zakup sprzętu rolniczego, w tym:

  • ciągnika rolniczego z ładowaczem;
  • przyczepy ciągnikowej;
  • mulczera;
  • pługu śnieżnego.

Realizację projektu rozpoczęto w sierpniu 2017 r., a jego zakończenie planowane jest na grudzień 2018 r.

  • autor: Agnieszka Tylkowska

Aktualności:

Łosie z liściem na głowie

-
2018.10.18  - 

... i nie tylko na głowie, bo i na chrapach, za uchem, w pysku, na grzbiecie i pod racicami - czyli łosiowa kąpiel w barwach jesieni. 

Carska jesień

Carska jesień
2018.10.16  - 

Nad Biebrzą mamy pełnię "Carskiej jesieni" tzn. tej na Carskiej Drodze (z Laskowca do Osowca). Minigaleria z pojedynczego przejazdu tą trasą o poranku.

Czynna ochrona cietrzewia w BbPN

Czynna ochrona cietrzewia w BbPN
2018.10.16  - 

Dramatyczna sytuacja populacji cietrzewia, tak w całej Polsce, jak i w jego najważniejszych krajowych ostojach, jest już zjawiskiem znanym. Gatunek ten, niegdyś dość liczny w wielu rejonach wschodniej części kraju, obecnie znalazł się blisko wymarcia. Przetrwanie izolowanych, o niskiej liczebności, lokalnych populacji cietrzewia nie wydaje się możliwe bez ich zasilania osobnikami z wsiedleń.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Geoportal Biebrzańskiego PN
  • Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.