Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Treść

O projekcie

Aktualnosci 

Raporty i publikacje

Monitoring przyrodniczy

Galeria fotografii

Ogłoszenia

Ogłoszenia archiwalne

Zaproszenie nr REN/ZP/-MS/D3-2 do złożenia oferty

data: 2015-11-10

Zaproszenie nr REN/ZP- MS/E3 -2 do złożenia oferty

data: 2015-10-19

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A2- 06 do złożenia oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na udrożnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budową jazu, progów i drogi technologicznej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni w miejscowości Kuligi w gm. Rajgród"

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty REN/ZP MS/A9-27 na wykonanie usługi: "Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dla robót inżynieryjnych sterowania przepływem i regulacji poziomu wód układu wodnego Jegrznia-kanał Woźn...

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A9- 27 do złożenia oferty na wykonanie usługi: Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego dla robót inżynieryjnych sterowania przepływem i regulacji poziomu wód układu wodnego rzeka Jegrznia – Kanał Woźnawiejski

Wzór oferty
(dodano: 2012-05-02 22:38)

Zawiadomienie REN/ZP-AW/E4-26 o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi: „Monitoring awifauny na obszarze projektu Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/E4-26 na wykonanie usługi: „Monitoring awifauny na obszarze projektu Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”

Załącznik nr 2 Kategorie lęgowości
(dodano: 2012-04-05 14:57)
Wzór oferty
(dodano: 2012-04-05 14:57)
Wzór Umowy
(dodano: 2012-04-05 14:57)

Zawiadomienie REN/ZP-AW/E4-26 o wyborze najkorzystniejszej oferty- monitoring awifauny na obszarze projektu

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/E4-26 na wykonanie usługi: „Monitoring awifauny na obszarze projektu Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy. Etap I.”

Załącznik nr 1 Mapa lokalizacji monitoringu
(dodano: 2012-03-23 08:50, ostatnia modyfikacja: 2012-03-23 13:30)
Załącznik nr 2 Kategorie lęgowości
(dodano: 2012-03-23 08:49)
Wzór oferty
(dodano: 2012-03-23 08:48)
Wzór Umowy
(dodano: 2012-03-23 13:30)

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/E2-25 do złożenia oferty na wykonanie usługi: obsługa sieci pomiarowej monitoringu hydrologicznego"

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/E2-25
(dodano: 2011-12-22 14:45)
Wzór oferty
(dodano: 2011-12-22 14:45)
Wzór Umowy
(dodano: 2011-12-22 14:46)

Zaproszenie nr REN/Zp-MS/E1-24 do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy pod nazwą ocena jakościowa produktów zamówienia: wykonanie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie REN/ZP-MS/B2-23

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/B2-23 do złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi przeprowadzenia negocjacji w sprawie wykupu gruntów do potrzeb realizacji projektu

Wzor_oferty_B2_23.doc
(dodano: 2011-08-04 15:06)
Arkusz_negocjacji_wykupu_gruntu.pdf
(dodano: 2011-08-04 15:06)
MS_B2_23_Umowa_negocjacje.pdf
(dodano: 2011-08-04 15:07)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie 155738-2011 z dn. 13.06.2011r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych" Numer ogłoszenia  155738-2011 z dn.13.06.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie2011/S94-154371 z dnia 17.05.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie "Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR." opublikowane w Dzienniku Udzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2011/S 94 -154371 w dniu 17.05.2011r.

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie nr 109948 z dn. 11.05.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „LIFE09 NAT/PL/000258 –Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk – Kanał Rudzki” nr 109948-2011

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie REN/ZP-AW/A13-22

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie nr REN/ZP-AW/A14-21

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Projektu Planu Ochrony

Załącznik Nr 7
(dodano: 2011-06-15 10:29)
Załącznik Nr 8
(dodano: 2011-06-15 10:29)
Załącznik Nr 9
(dodano: 2011-06-15 10:30)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr 155738 - 2011 z dn. 13.06.2011

Goniądz: LIFE09 NAT/PL/00025 Wykonanie Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych
Numer ogłoszenia: 155738 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zaproszenie Nr REN/ZP-AW/A13-22 do złożenia oferty na wykonanie Analiz i uwarunkowań środowiska społeczno-gospodarczego

Załącznik nr7
(dodano: 2011-06-13 10:21)
Załącznik Nr 8
(dodano: 2011-06-13 10:22)

Zawiadomienie o nierozstrzygnietym Zamówieniu REN/ZP-AW-20

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 2011/S 94-154371 z dn.17.05.2011

Wykonanie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS) LIDAR. Numer ogłoszenia: 2011/S 94-154371; data zamieszczenia: 17.05.2011 

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie Operatu rozpoznania stanu i waloryzacji szaty roślinnej wraz z określeniem wskazań ochronnych

Załącznik nr 7
(dodano: 2011-05-27 22:19)
Załącznik nr 8
(dodano: 2011-05-27 22:22)
Załacznik nr 9
(dodano: 2011-05-27 22:23)
Załącznik nr 10
(dodano: 2011-05-27 22:24)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 109948-2011 z dnia 11.05.2011

Goniądz: LIFE09 NAT/PL/000258 - Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Ełk - Kanał Rudzki
Numer ogłoszenia: 109948 - 2011; data zamieszczenia: 11.05.2011

 

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A12-18 do złożenia oferty na wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji awifauny z określeniem wskazań ochronnych

Załącznik nr 7
(dodano: 2011-05-06 22:50)
Załącznik nr 8
(dodano: 2011-05-06 22:53)
Załącznik nr 9
(dodano: 2011-05-06 22:54)
Załącznik nr 10
(dodano: 2011-05-06 22:55)
Załącznik nr 11
(dodano: 2011-05-06 22:56)
Załącznik nr 12
(dodano: 2011-05-06 22:58)
Formularz: Karta siedliska
(dodano: 2011-05-06 23:00)
Formularz: Żuraw
(dodano: 2011-05-06 23:02)
Słowniki
(dodano: 2011-05-06 23:03)

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.03.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pod nazwą „LIFE09 NAT/PL/000258 - usługi Inżyniera Nadzoru”, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 /02/2011 r. pod Nr 66001-2011
 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21.03.2011

Zawiadomienie o wyborze oferty na zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, wznowień znaków lub wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, realizowanych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn.9.03.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty numer ogłoszenia w Biuletynie UZP: 64151-2011 z dn.2011-02-24 na zadanie: LIFE09 NAT/PL/000258 "Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski"

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 33246 - 2011 z dnia 01.03.2011

Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie operatów szacunkowych, podziałów geodezyjnych, wznowień znaków lub wyznaczenie punktów granicznych nieruchomości gruntowych niezabudowanych, realizowanych w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000258 .
Numer ogłoszenia: 33246 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 66001-2011 z dn. 25.02.2011

LIFE09 NAT/PL/000258 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Inżyniera Nadzoru
Numer ogłoszenia: 66001 - 2011; data zamieszczenia: 25.02.2011

Ogłoszenie o Zamówieniu Publicznym Nr 64151 - 2011 z dn. 24.02.2011

LIFE09 NAT/PL/000258 - Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski
Numer ogłoszenia: 64151 - 2011; data zamieszczenia: 24.02.2011

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „LIFE09 NAT/PL/00258 –Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego..."
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

LIFE09 NAT/PL/00258 - Aktualizacja i uzupełnienie istniejącej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski. Numer ogłoszenia: 19110-2011 data zamieszczenia: 9 lutego 2011

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

zaproszenie do zożenia oferty

Powiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty z dn. 2.02.2011

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiadomienie o wyborze oferty

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór oferty
(dodano: 2011-01-27 23:21)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

Zaproszenie do złożenia oferty

Wzór oferty
(dodano: 2011-01-24 14:27)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-24 14:27)

Zmiana terminu składania ofert

Zmiana terminu REN/ZP-MS/A3-08
(dodano: 2011-01-21 11:37)

Informacja o rezygnacji zamówienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofery

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A3-08 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A3-08
(dodano: 2011-01-13 12:26)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-13 12:27)

Zaproszenie nr REN/ZP - MS/A6 -07 do złożenia oferty

Zaproszenie nr REN/ZP-MS/A6-07
(dodano: 2011-01-10 17:45)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-10 17:46)
Umowa zlecenia
(dodano: 2011-01-10 17:47)

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A1-05 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A1 -05
(dodano: 2011-01-05 19:30)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 20:00)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 20:01)

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A1-A2-04 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A1-A2-04
(dodano: 2011-01-05 19:27)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 19:59)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 20:01)

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A1-03 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A1-03
(dodano: 2011-01-05 19:23)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 19:57)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 19:58)

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A2-02 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A2-02
(dodano: 2011-01-05 19:21)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 19:47)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 19:48)

Zaproszenie nr REN/ZP-AW/A1-06 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP- AW/A1 -06
(dodano: 2011-01-05 19:02)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 19:43)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 19:45)

Zaproszenie nr REN/ZP-BS/A1-A2 - 01 do złożenia ofert

Zaproszenie nr REN/ZP-BS/A1-A2-01
(dodano: 2011-01-05 20:05)
Wzór oferty
(dodano: 2011-01-05 18:37)
Projekt umowy dostawy
(dodano: 2011-01-05 18:50)
Pytania i odpowiedzi REN/ZP-BS/A1-A2-01
(dodano: 2011-01-11 17:15)

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 302152- 2012 z dn. 14 sierpnia 2012

Udrożnienie koryta rzeki Jegrzni wraz z budową jazu, progów i drogi technologicznej
Numer ogłoszenia: 302152 - 2012; data zamieszczenia: 14.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 294674 - 2012 z dn. 9 sierpnia 2012

Goniądz: Remont drewnianego mostu na rzece Jegrzni
Numer ogłoszenia: 294674 - 2012; data zamieszczenia: 09.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

 

 

 

Aktualności:

Odlatują bociany – co słychać u bociana z nadajnikiem?

Odlatują bociany – co słychać u bociana z nadajnikiem?
2017.09.13  -  Niemal wszystkie bociany białe odleciały już z Polski, kierując się przez Bosfor i Bliski Wschód na zimowiska w Afryce. Jednak nie wszystkie się śpieszą, wśród nich jest nasz bocian z Ośrodka Rehabilitacji na Grzędach z nadajnikiem.

Relacja z Biebrzańskich Sianokosów

Relacja z Biebrzańskich Sianokosów
2017.09.12  -  9 września br. odbyły się XVI Mistrzostwa Świata w Koszeniu Bagiennych Łąk dla Przyrody „Biebrzańskie Sianokosy".

Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów

Konkurs Wiedzy Ekologicznej dla gimnazjalistów
2017.09.06  -  Zapraszamy do ósmej edycji konkursu! Na zgłoszenia czekamy do 14 września br.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.