Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Nawigacja:

Treść

Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej BbPN

W dniu 15 listopada br. Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego, Pan Andrzej Grygoruk, podpisał umowę z Instytucją Wdrażającą – Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie reprezentowanym przez Pana Romana Wójcika – Zastępcę Prezesa Zarządu.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dofinansowanie projektu pod nazwą „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”, nr wniosku: POIS.02.04.00-00-0007/16 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (2.4.6a: Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegającej parkom narodowym). Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 716 000 zł, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej (środki Funduszu Spójności) wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, czyli 498 259,65 zł. Na  pokrycie pozostałych 15% kosztów kwalifikowalnych BbPN złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie. Biebrzański Park Narodowy pokrywa koszty niekwalifikowalne.

Realizacja projektu potrwa ponad rok, rozpocznie się 1 stycznia 2017 r. i zakończy się 31 marca 2018 r. Celem projektu jest remont i doposażenie centrum edukacyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego, oparte na unowocześnieniu i dostosowaniu oferty edukacyjnej Parku do potrzeb rynku i potencjalnych odwiedzających, z uwzględnieniem także potrzeb osób niepełnosprawnych. Największe zmiany nastąpią w sali ekspozycyjnej oraz holu wystawienniczym BbPN.

Oczekiwanym efektem modernizacji bazy edukacyjnej jest jej uatrakcyjnienie oraz wzrost liczby odwiedzających, co w rezultacie przełoży się na zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy wysłać wiadomość na adres e-mail:naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub skorzystać ze strony internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

  • autor: S. Gadomska, G. Wroceński, data: 2016-12-29

Galeria zdjęć

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na robotę budowlaną pn.„Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”

Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data opublikowania zdarzenia: 2017-02-02 09:45
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2017-02-02
Data końca składania ofert: piątek 2017-02-17 godz. 10:00
Oznaczenie: ZP-26/2016

Szczegółowa informacja:
Zamówienie udzielane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, umowa: POIS.02.04.00-00-0007/16-00. „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”.

Ogłoszenia:

BIP BbPN

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych

  • data: 2017-02-02

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W dniu 8 marca 2017 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Doposażenie i adaptację bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”. Do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy:
Delta Sp. j. Krentowski, Hus, ul. Węglowa 6A, 15-121 Białystok.

Podpisanie umowy z wykonawcą

W dniu 15.03.2017 została podpisana umowa na robotę budowlaną „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”.

OGŁOSZENIA:

BIP BbPN

Biuletyn Zamówień Publicznych

  • autor: opublikował: G. Wroceński, data: 2017-03-16

Zakończenie pierwszego etapu

Informujemy, że pierwszy etap Projektu został zakończony. W trakcie jego trwania zostały wykonane głównie instalacje elektryczne i prace remontowo-budowlane. Ponadto na froncie budynku została zainstalowana wodoszczelna gablota zewnętrzna. Sala konferencyjna nr 3 została wyposażona w kamerę internetową, a w sali nr 38 zainstalowano nowoczesny, ledowy rzutnik multimedialny oraz zakupiono laptop.

Niebawem, bo już 1 października br. rozpocznie się II etap projektu. Zostanie zamontowane wyposażenie holu, sali ekspozycyjnej i przedsionka.

  • autor: G. Wroceński, data: 2017-07-03

Drugi etap projektu

Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się kolejny etap projektu „Doposażenie i adaptacja bazy edukacyjnej Biebrzańskiego Parku Narodowego w siedzibie Parku: Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu-Twierdzy 8”. Zakres prac Wykonawcy skupi się przede wszystkim na montażu zakupionego wyposażenia (meble, sprzęt audiowizualny) oraz drobnych pracach wykończeniowych w sali ekspozycyjnej, holu i przedsionku.

Wszystkich odwiedzających siedzibę BbPN przepraszamy za ewentualne niedogodności w czasie trwania remontu i prosimy o wyrozumiałość.

  • data: 2017-10-02

Aktualności:

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej „Sto pomysłów dla Biebrzy”

Zapraszamy na 64. Wszechnicę

Zapraszamy na 64. Wszechnicę Biebrzańską
2018.02.08  - 

W dniach 3-4 marca br.

Obchody Światowego Dnia Ochrony Mokradeł

-
2018.02.05  - 

W dniach od 1 do 3 lutego br.

Zobacz także:

Banery z prawej strony

  • Geoportal Biebrzańskiego PN
  • Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.