Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Change language

Banery z lewej strony

  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Nawigacja:

Treść

Ogłoszenie o sprzedaży biomasy pozyskanej kosztem BbPN

Dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego zaprasza wszystkich zainteresowanych do składanie ofert kupna na niżej wymienioną biomasę z zabiegów ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych pozyskanej kosztem własnym BbPN:

biomasa (siano): bele w liczbie 880 szt. to jest około 293,4 t, (3 bele = 1 tona)

Biomasa (siano) została pozyskana w sierpniu 2020 r. kosztem BbPN. Siano jest zwinięte do bel o wymiarach 120 cm x 120 cm. Biomasę pozyskano z działek: 2620, 2679, 2698, 2603 Obręb ewidencyjny WÓLKA P-ŁĄKI R.WSI. Biomasa będzie wydawana pod nadzorem służb terenowych BbPN.

Ofertę należy złożyć mailowo pod adres dawid.wojcik@biebrza.org.pl, w terminie do dnia: 30.07.2021 r., do godziny 10.00.

Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy oferenta wraz z adresem, ilość surowca jakiego dotyczy oferta w tonach oraz zaproponowaną cenę netto w zł za tonę.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, sprzedający będzie kierował się kryterium ceny. W przypadku ofert z jednakowymi cenami sprzedający będzie kierował się kryterium kolejności złożenia ofert.

Zapłaty za zakupioną biomasę można dokonywać gotówką w chwili odebrania biomasy lub poprzez przelew na rachunek bankowy Biebrzańskiego Parku Narodowego nr 10 1130 1059 0017 3397 2620 0006.

Wydanie zakupionej biomasy nastąpi w chwili dostarczenia potwierdzenia dokonania płatności.
O wyborze najkorzystniejszej oferty kupujący zostaną poinformowani mailowo. Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana, odbioru będzie można dokonać w umówionym czasie.

Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielenia informacji jest Pan Dawid Wójcik, kontakt mailowo pod adresem mailowym dawid.wojcik@biebrza.org.pl lub pod nr telefonu 85 877 74 92.

Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019, ze zm.).

Z up. Dyrektora: W. Wróblewski, Z-ca Dyrektora

  • data: 2021-07-20

« Powrót

Aktualności:

#Park Narodowy to nie śmietnik!

-
2021.07.30  - 

Prowadzimy akcję #Park Narodowy to nie śmietnik! W czwartek 29 lipca 2021 roku zdobyliśmy Górę Skobielewa (G. Skobla).

Pamiętajcie o ogrodach

Pamiętajcie o ogrodach
2021.07.27  - 

Wspólnie z marką KRONEN zapraszamy mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie „Ogród przyjazny przyrodzie”

Zapraszamy 29 lipca br.

Zapraszamy na wycieczkę terenową
2021.07.22  - 

na wycieczkę terenową i prelekcję.

Zobacz także:

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.