Biebrzański Park Narodowy - w trosce o bagna

Odnośniki

Ułatwienia dostępu

Biuletyn informacji publicznej

Change language

Treść

Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej Biebrzańskiego Parku Narodowego

W 2016 roku planowane jest dofinansowanie ze środków funduszu leśnego Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych na realizację działań ochronnych w Biebrzańskim Parku Narodowym, zgodnie z podpisaną Umową Nr EZ.0290.1.14.2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r., Aneksem do Umowy z dnia 13 grudnia 2016 r. oraz Aneksem do Umowy z dnia 14 grudnia 2016 r. na łączną kwotę 640 454,39 zł, w ramach projektu pt. „Działania ochronne prowadzone metodami gospodarki leśnej Biebrzańskiego Parku Narodowego”. Otrzymane środki finansowe umożliwią realizację następujących działań ujętych w zaktualizowanym Załączniku nr 1 do umowy w ramach 4 wniosków pod tytułami:

Wniosek nr 1 „Ochrona przeciwpożarowa w Biebrzańskim Parku Narodowym:

 1. Prewencja przeciwpożarowa poprzez wyposażenie Służb terenowych w lornetki do patrolowania przeciwpożarowego – 26 000,00 zł;
 2. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na bazę sprzętu przeciwpożarowego na terenie parku w osadzie leśnej na Weryklach – 1 901,44 zł;
 3. Modernizacja i dostosowanie pomieszczeń w budynku gospodarczym na bazę sprzętu przeciwpożarowego na terenie parku w osadzie leśnej Orzechówka – 9 610,46 zł;
 4. Zakup beczkowozu do udziału w akcjach gaśniczych metodami lądowymi – 81 057,00 zł;
 5. Zakup tłumic do udziału w akcjach gaśniczych metodami lądowym – 14 760,00 zł.

Wniosek nr 2 „Ochrona ekosystemów leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego”:

 1. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników leśnych o dł. 200 mb – 208,00 zł;
 2. Konserwacja istniejących ogrodzeń upraw i młodników o dł. 160 mb – 1 456,00 zł.;
 3. Pielęgnowanie nasadzeń w oszyjkach przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,39 ha (I zabieg) – 299,00 zł;
 4. Pielęgnowanie nasadzeń w oszyjkach przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,39 ha (II zabieg) – 299,00 zł;
 5. Pielęgnowanie nasadzeń w oszyjkach przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,53 ha (I zabieg) – 169,00 zł;
 6. Pielęgnowanie nasadzeń w oszyjkach przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,53 ha (II zabieg) – 169,00 zł;
 7. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,25 ha (I zabieg) – 195,00 zł;
 8. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,25 ha (II zabieg) – 195,00 zł;
 9. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,90 ha (I zabieg) – 702,00 zł.
 10. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,90 ha (II zabieg) – 702,00 zł;
 11. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,35 ha (I zabieg) – 442,00 zł;
 12. Pielęgnowanie nasadzeń w remizach śródleśnych przez usuwanie odrostów drzew i krzewów oraz wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,35 ha (II zabieg) – 442,00 zł;
 13. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 0,50 ha (I zabieg) – 390,00 zł;
 14. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,81 ha (I zabieg) – 1 417,00 zł;
 15. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,81 ha (II zabieg) – 1 417,00 zł;
 16. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,84 ha (I zabieg) – 1 430,00 zł;
 17. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 1,84 ha (II zabieg) - 1 430,00 zł;
 18. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 8,73 ha (I zabieg) – 6 812,00 zł;
 19. Pielęgnowanie upraw leśnych poprzez wykaszanie roślinności zielnej na pow. 8,73 ha (II zabieg) – 6 812,00 zł;
 20. Przygotowanie gleby pod sadzenie gatunków liściastych w uprawach leśnych w ramach poprawek na pow. 0,06 ha, na 200 szt. talerzy – 130,00 zł;
 21. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w uprawach (czyszczenia wczesne) na pow. 1,10 ha – 706,42 zł;
 22. Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w młodnikach (zabieg o charakterze czyszczeń późnych) na pow. 2,65 ha – 2 542,41 zł;
 23. Rozebranie istniejących ogrodzeń dawnych upraw leśnych o długości 530 m i pow. ogrodzonej 3,95 ha – 5 148,00 zł;
 24. Sadzenie gatunków liściastych lipy i grabu w uprawach leśnych w ramach poprawek na pow. 0,06 ha, w liczbie 200 szt. sadzonek – 130,00 zł;
 25. Zabezpieczanie  oszyjków za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,53 ha (zdejmowanie osłonek) – 208,00 zł;
 26. Zabezpieczanie drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate w młodnikach na pow. 5,89 ha – 2 600,00 zł;
 27. Zabezpieczanie młodników za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,77 ha (zakładanie osłonek) – 1 430,00 zł;
 28. Zabezpieczanie oszyjków za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,53 ha (zakładanie osłonek) – 208,00 zł;
 29. Zabezpieczenie młodników za pomocą osłonek mechanicznych na pow. 0,77 ha (zdejmowanie osłonek) – 1430,00 zł;
 30. Zakup feromonów: Tortodor - 10 szt., Ipsodor - 20 szt., Lymodor - 30 szt., pułapek feromonowych: IBL-1 - 30 szt., IBL-2 - 20 szt., PL-1 - 10 szt., opasek lepowych OL-1 - 5  szt., wkładów lepowych do PL-1 - 10 szt. do monitorowania i prognozowania występowania owadów: brudnic, kornika drukarza, zwójek dębowych, piędzika przedzimka – 2 730,00 zł;
 31. Zakup repelentu w liczbie 150 kg do zabezpieczania drzewek repelentami przed zgryzaniem przez jeleniowate – 1 650,00 zł;
 32. Zakup sadzonek lipy i grabu w liczbie 0,2 tys. szt. do sadzenia w ramach wykonania poprawek – 130,00 zł;
 33. Zakup znaczników barwiących do oznaczania drzew w liczbie 200 szt. do prowadzenia regulacji składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach w wieku od 21 do 40 lat i w drzewostanach starszych niż 40 lat – 3 390,00 zł.

Wniosek nr 3 „Ochrona czynna gatunków zwierząt w ekosystemach leśnych Biebrzańskiego Parku Narodowego - cietrzew Tetrao tetrix”:

 1. Kontynuacja abonamentu GSM na odbiór danych z nadajników telemetrycznych przez kolejny rok na potrzeby zasilania populacji cietrzewia osobnikami wychowanymi w hodowli – 1 277,13 zł;
 2. Przewóz cietrzewi na potrzeby zasilania populacji osobnikami wychowanymi w hodowli – 443,00 zł;
 3. Zakup cietrzewi w celu zasilania populacji osobnikami wychowanymi w hodowli – 19 500,00 zł;
 4. Zakup lornetek na potrzeby realizacji zadania ochronnego: "Cietrzew. Zasilanie populacji osobnikami –  4 800,00 zł;
 5. Zakup nadajników telemetrycznych GPS-GSM z zestawem mocującym i rocznym abonamentem GSM na potrzeby zasilania populacji cietrzewia osobnikami wychowanymi w hodowli – 7 380,00 zł.

Wniosek nr 4 „Modernizacja i doposażenie ośrodka rehabilitacji zwierząt w Biebrzańskim Parku Narodowym etap I”:

 1. Przystosowanie samochodu do transportu zwierząt – 8 500,00 zł;
 2. Zakup sprzętu elektronicznego – 4 857,00 zł;
 3. Zakup sprzętu specjalistycznego – 145 436,80 zł;
 4. Zakup sprzętu weterynaryjnego – 71 818,33 zł.

W łącznej kwocie dofinansowania działań ochronnych ze środków funduszu leśnego uwzględniono również  pokrycie kosztów pośrednich przy realizacji ich w wysokości  195 694,40 zł.

autor: Robert Acewicz, data: 2016-09-15

Aktualności:

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej
2017.03.23  -  Biebrzańskie Targi Twórczości i Sztuki Ludowej

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym
2017.03.22  -  BbPN serdecznie zaprasza Gimnazja położone na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w XXIII edycji Konkursu

Utrudnienia dla odwiedzających Punkt IT BbPN

Utrudnienia dla odwiedzających Punkt IT BbPN
2017.03.21  -  Remont w siedzibie Parku ze środków UE i NFOŚiGW

Zobacz także:

Banery z prawej strony

Geoportal Biebrzańskiego PN

Dane kontaktowe

Osowiec-Twierdza 8, 19-110 Goniądz

tel. +48 857380620, 857383000 wew. 233

fax +48 857383021

e-mail: sekretariat@biebrza.org.pl

Mapa

Mapa

Intranet

Stopka

CC 3.0: Biebrzański Park Narodowy
Projekt i Realizacja: extranet.pl
Idę do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.